BeLux Blog

Telecomleveranciers op zoek naar nieuwe verdienmodellen

Moedig debat van de drie grote serviceproviders Mobistar, Proximus en Telenet bij BELTUG eergisteren. Uitdagingen en opportuniteiten delen terwijl de competitie meeluistert, het is niet evident. Conclusie: telecomproviders staan boeiende tijden te wachten op voorwaarde dat ze blijvend innoveren. De vette vissen van tien jaar geleden zijn er niet meer en dus moeten ze op zoek naar nieuwe verdienmodellen, zoals cloud en het internet of things. Wij mochten mee aan de praattafel. Als je strategieën gelijklopen, innoveer je immers ook best samen. (more…)

Cisco NetAcad-student één maand CEO van Adecco Australië

Waar netwerken al niet goed voor zijn. Al jaren leren we bij Cisco aan studenten hoe ze computernetwerken moeten ontwerpen, installeren en onderhouden, via het Networking Academy Program (NetAcad). Daartoe werken we nauw samen met onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en sociale organisaties overal ter wereld, ook in België.

(more…)

Netwerkconfiguratie programmeren halveert TCO

Vorig jaar nam Cisco het Zweedse Tail-f over, een leverancier van software voor netwerkbeheer. Met hun technologie kunnen organisaties het gegevensverkeer van zowel traditionele als virtuele netwerken regelen. Het laat IT-organisaties toe om de provisioning van fysieke of virtuele switches te automatiseren in functie van het gegevensverkeer van de applicaties die op het netwerk draaien. Dankzij die automatisering kunnen ze tot 50 procent van hun kosten voor configuratie en netwerkbeheer schrappen.

(more…)

Ik beperk me niet graag tot ‘My generation’

Ik ben een babyboomer. Volgens een recent opiniestuk in De Volkskrant behoor ik tot
De grootste, welvarendste, best opgeleide en volgens sommigen meest verwende én tolerante generatie die de wereld ooit heeft gekend”.

“Nou moe”, zou mijn grote vriend Guust Flater zeggen.

(more…)

Nieuwe productfamilie moet Internet of Things versnellen

Tegen 2020 zullen naar verwachting 50 miljard toestellen en andere dingen met het internet verbonden zijn. Dat is inmiddels voldoende gekend. Vandaag is 99% van alle dingen dat echter nog niet. Het Internet of Things zou dan ook enorme kansen op efficiëntiewinst moeten gaan bieden aan bedrijven en overheden.

(more…)

Automatisering van provisioning halveert datacenterkosten

Een paar jaar geleden werd Cisco’s traditionele business bedreigd. SDN had toen inderdaad mogelijk het potentieel om hardware voor netwerkswitching overbodig te maken. Op dit kruispunt in de geschiedenis van onze organisatie richtte CEO John Chambers zich tot zijn vier innovatie-experts MPLS: Mario, Prem, Luca en Soni. Hoe moest Cisco SDN aanpakken en er voordeel uit halen? Een SDN start-up overnemen of zelf een SDN-controller bouwen? In de huidige applicatieve economie wilden we de activatie van toepassingen in datacenters versnellen ongeacht fysieke of virtuele netwerken, homogene of heterogene serverparken, het beveiligingsniveau of opslagsysteem. Naarmate IT verder richting cloud evolueert, hebben we nood aan wendbare techniek en de eenvoud van click-to-activate.

(more…)

Tags:,

Spin-ins houden ons al 30 jaar aan de top

Onlangs was Soni Jiandani te gast bij ons in Diegem. Soni is één van de magic four die onze CEO John Chambers de voorbije 20 jaar al een paar keer met een hoop dollars wegstuurde om het volgende revolutionaire product te gaan ontwikkelen. Zij kwamen niet aan het hoofd van spin-offs maar wel van ‘spin-in start-ups’ die Cisco nadien weer opkoopt. Het is een van de pijlers van onze innovatiestrategie, naast acquisities en interne innovatie via R&D.

(more…)

Tags:, , ,

Graag 365 Girls in ICT-dagen

Het is vandaag een heuglijke dag, want de VN schenkt wereldwijd aandacht aan de Girls in ICT. Wij verwelkomen vandaag alvast meer dan 3000 meisjes in ruim 80 van onze kantoren om te proeven van een job in onze sector. Zelf organiseer ik een innovatieworkshop bij het Digital Leadership Institute International. De Girls in ICT-dag is een prachtig initiatief, maar we moeten al denken aan het vervolg.

(more…)

IT security is ook een individuele verantwoordelijkheid

We springen, samen met Bart Tommelein, op de barricades als het om de privacy-instellingen van Facebook gaat en huiveren wanneer kinderfoto’s van Pinterest op koffiekoppen worden verkocht. We willen beschermd worden en willen niet dat malafide organisaties onze gegevens verspreiden of gebruiken. Tegelijk zijn er slechts weinigen die zich de moeite getroosten om de overeenkomsten te lezen en de privacy-instellingen volledig onder de knie te krijgen. Online beveiliging – en misschien ook wel privacy – lijkt nog steeds iets dat opgelost moet worden van bovenaf. Zo gaat het ook binnen bedrijven.
(more…)

Tags:,

Alexander goes Digital: het zit goed met de agenda, nu nog de uitvoering

Hoog politiek bezoek op het Beltug VIP event deze week. Vice-Eerste Minister voor Digitale Zaken en Telecom Alexander Decroo kwam zijn Digitale Agenda toelichten. En dus spitste ik de oren, want de voorbije jaren ontbrak het ons toch een beetje aan een échte digitale agenda. Vanzelfsprekend was ik benieuwd hoe wij konden bijdragen aan zijn plannen.
(more…)

Tags:, , , ,

More Posts