BeLux Blog

Ook in de cloud willen we kwaliteit

Cisco-cloud-providerVorige maand is Wuala, een clouddienst van opslagfabrikant LaCie, er definitief mee gestopt. Ze waren zo vriendelijk om me daar in de zomermaanden al op te wijzen. Zo kon ik nog rustig m’n foto’s downloaden en lokaal archiveren. Vorig jaar hadden de klanten van onlineopslagbedrijf Nirvanix amper twee weken de tijd. Het zijn jammer genoeg geen uitzonderingen en ze verhogen de potentiële onzekerheid rond cloud. Bij Cisco hebben we daarom een kwaliteitslabel ingevoerd. Onze partners worden gecertificeerd op hun architectuur, hun dienstverlening en de beschikbaarheidsgarantie.

Organisaties halen snelheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid aan als reden waarom ze cloud overwegen. Zij willen sneller inspelen op nieuwe behoeften van de business. Toch is het is voor de gebruiker niet eenvoudig om de kwaliteit van de verschillende cloudleveranciers te beoordelen. Bovendien zijn er naast de gevestigde namen ook nieuwe spelers en verrassingen: wat zijn die waard?

Het Cisco Powered-label geeft de klanten van onze klanten zekerheid over de kwaliteit van hun leverancier. Voor ons moet die aan 3 criteria beantwoorden:

1) Gevalideerde architectuur : we bekijken de onderliggende infrastructuur om maximale prestaties en beveiliging te garanderen. Cisco heeft een aantal standaard architecturen gedocumenteerd waarmee cloudleveranciers een state-of-the-art omgeving kunnen bouwen die alle gegevens beschermt, snel verwerkt en optimaal presteert. Het zijn onze Cisco Validated Designs

2) Gevalideerde dienstverlening: als er iets misgaat – ja, dat gebeurt ook – wilt u als klant iemand die ervoor zorgt dat alles zo snel mogelijk opgelost geraakt. Een Cisco Powered-leverancier volgt een proces dat gebaseerd is op ITIL – een houvast voor service- en problem management.  Het garandeert u dat uw leverancier eventuele problemen volgens een vaste werkwijze en best practices zal oplossen. Beschouw het als een garantie van bedrijfszekerheid.

3) Gevalideerde afspraken: als u belangrijke bedrijfsgegevens naar de cloud versluist, wilt u daar goede afspraken over maken. Niet elke cloudleveranciers is bereid om een verbintenis te tekenen over de dienstverlening. Met Cisco Powered dienstverleners kunt u geheel transparant service level agreements sluiten: omtrent beschikbaarheid, omtrent opslag van gegevens in bepaalde zones of landen, omtrent hersteltijden, enzovoort.

Dit label is er om klanten gerust te stellen. Onze partners hebben veel geïnvesteerd in hardware om cloud aan te bieden, maar ook in de diensten errond. Uiteindelijk meet u de kwaliteit van uw fles wijn ook via Parker. En evalueert Michelin de kwaliteit van uw restaurant. Waarom zou dat voor clouddiensten niet kunnen?

Telecomleveranciers op zoek naar nieuwe verdienmodellen

Moedig debat van de drie grote serviceproviders Mobistar, Proximus en Telenet bij BELTUG eergisteren. Uitdagingen en opportuniteiten delen terwijl de competitie meeluistert, het is niet evident. Conclusie: telecomproviders staan boeiende tijden te wachten op voorwaarde dat ze blijvend innoveren. De vette vissen van tien jaar geleden zijn er niet meer en dus moeten ze op zoek naar nieuwe verdienmodellen, zoals cloud en het internet of things. Wij mochten mee aan de praattafel. Als je strategieën gelijklopen, innoveer je immers ook best samen. (more…)

Cisco NetAcad-student één maand CEO van Adecco Australië

Waar netwerken al niet goed voor zijn. Al jaren leren we bij Cisco aan studenten hoe ze computernetwerken moeten ontwerpen, installeren en onderhouden, via het Networking Academy Program (NetAcad). Daartoe werken we nauw samen met onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en sociale organisaties overal ter wereld, ook in België.

(more…)

Netwerkconfiguratie programmeren halveert TCO

Vorig jaar nam Cisco het Zweedse Tail-f over, een leverancier van software voor netwerkbeheer. Met hun technologie kunnen organisaties het gegevensverkeer van zowel traditionele als virtuele netwerken regelen. Het laat IT-organisaties toe om de provisioning van fysieke of virtuele switches te automatiseren in functie van het gegevensverkeer van de applicaties die op het netwerk draaien. Dankzij die automatisering kunnen ze tot 50 procent van hun kosten voor configuratie en netwerkbeheer schrappen.

(more…)

Ik beperk me niet graag tot ‘My generation’

Ik ben een babyboomer. Volgens een recent opiniestuk in De Volkskrant behoor ik tot
De grootste, welvarendste, best opgeleide en volgens sommigen meest verwende én tolerante generatie die de wereld ooit heeft gekend”.

“Nou moe”, zou mijn grote vriend Guust Flater zeggen.

(more…)

Nieuwe productfamilie moet Internet of Things versnellen

Tegen 2020 zullen naar verwachting 50 miljard toestellen en andere dingen met het internet verbonden zijn. Dat is inmiddels voldoende gekend. Vandaag is 99% van alle dingen dat echter nog niet. Het Internet of Things zou dan ook enorme kansen op efficiëntiewinst moeten gaan bieden aan bedrijven en overheden.

(more…)

Automatisering van provisioning halveert datacenterkosten

Een paar jaar geleden werd Cisco’s traditionele business bedreigd. SDN had toen inderdaad mogelijk het potentieel om hardware voor netwerkswitching overbodig te maken. Op dit kruispunt in de geschiedenis van onze organisatie richtte CEO John Chambers zich tot zijn vier innovatie-experts MPLS: Mario, Prem, Luca en Soni. Hoe moest Cisco SDN aanpakken en er voordeel uit halen? Een SDN start-up overnemen of zelf een SDN-controller bouwen? In de huidige applicatieve economie wilden we de activatie van toepassingen in datacenters versnellen ongeacht fysieke of virtuele netwerken, homogene of heterogene serverparken, het beveiligingsniveau of opslagsysteem. Naarmate IT verder richting cloud evolueert, hebben we nood aan wendbare techniek en de eenvoud van click-to-activate.

(more…)

Tags:,

Spin-ins houden ons al 30 jaar aan de top

Onlangs was Soni Jiandani te gast bij ons in Diegem. Soni is één van de magic four die onze CEO John Chambers de voorbije 20 jaar al een paar keer met een hoop dollars wegstuurde om het volgende revolutionaire product te gaan ontwikkelen. Zij kwamen niet aan het hoofd van spin-offs maar wel van ‘spin-in start-ups’ die Cisco nadien weer opkoopt. Het is een van de pijlers van onze innovatiestrategie, naast acquisities en interne innovatie via R&D.

(more…)

Tags:, , ,

Graag 365 Girls in ICT-dagen

Het is vandaag een heuglijke dag, want de VN schenkt wereldwijd aandacht aan de Girls in ICT. Wij verwelkomen vandaag alvast meer dan 3000 meisjes in ruim 80 van onze kantoren om te proeven van een job in onze sector. Zelf organiseer ik een innovatieworkshop bij het Digital Leadership Institute International. De Girls in ICT-dag is een prachtig initiatief, maar we moeten al denken aan het vervolg.

(more…)

IT security is ook een individuele verantwoordelijkheid

We springen, samen met Bart Tommelein, op de barricades als het om de privacy-instellingen van Facebook gaat en huiveren wanneer kinderfoto’s van Pinterest op koffiekoppen worden verkocht. We willen beschermd worden en willen niet dat malafide organisaties onze gegevens verspreiden of gebruiken. Tegelijk zijn er slechts weinigen die zich de moeite getroosten om de overeenkomsten te lezen en de privacy-instellingen volledig onder de knie te krijgen. Online beveiliging – en misschien ook wel privacy – lijkt nog steeds iets dat opgelost moet worden van bovenaf. Zo gaat het ook binnen bedrijven.
(more…)

Tags:,

More Posts