Cisco Poland Blog

Łukasz Bromirski

Dyrektor Techniczny
Formerly with Cisco

Dyrektor Techniczny polskiego oddziału Cisco Systems, podwójny CCIE (R&S/SP) oraz CCDE. Od kilkunastu lat zaangażowany w budowę rozwiązań telekomunikacyjnych, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współtwórca konferencji PLNOG, lider projektu BGP Blackholing PL, aktualnie zaangażowany w adopcję protokołu IPv6 oraz szerzenie wiedzy dotyczącej systemu SIDR (RPKI) oraz możliwych zastosowań protokołu LISP.

Articles