Cisco Poland Blog
Share

Cisco Live! 2018 w Barcelonie


7 February 2018


Tegoroczna europejska edycja Cisco Live! to 5 dni i 800 sesji technicznych, ponad 14,500 osób na miejscu w Barcelonie. Co ciekawe, gościliśmy w tym roku rekordową liczbę ponad 180 gości z Polski. Dodatkowo dedykowane spotkanie dla menadżerów IT oraz – jak zwykle – parę premier.

Zacznijmy od realizowanego z żelazną konsekwencją planu rozwoju naszej sieci intuicyjnej.

Wprowadzając do sprzedaży 8 miesięcy temu rozwiązanie Cisco SDA – automatyzujące wdrożenie i utrzymanie, oraz zapewniające większe bezpieczeństwo i mikrosegmentację, mówiliśmy o zaledwie pierwszym kroku. Mówiąc o SDA, zapewniającym obniżenie kosztów operacyjnych (do 61%, przez automatyzację procesów wdrożenia i utrzymania) i jednocześnie zmniejszenie ryzyka oraz zwiększenie szybkości wdrożenia (nawet do 67% w porównaniu do tradycyjnego wdrożenia sieci kampusu) mówiliśmy również o nadchodzącym module analityki, który dodatkowo miał dać potężne narzędzie działom IT w zarówno rozwiązywaniu problemów jak i ich przewidywaniu. Moduł ten – składnik Cisco DNA Center o nazwie Assurance miał premierę na Cisco Live! w Barcelonie. Co ciekawe jednak, oprócz udostępnienia tego modułu, pojawiły się od razu dwa kolejne:

  • Cisco Network Assurance Engine – analogiczny do Cisco DNA Center Assurance dedykowany do środowisk Centr Przetwarzania Danych; moduł ten integruje się z rozwiązaniem Cisco ACI i może być dołączony do Cisco Tetration
  • Cisco Meraki Wireless Health – pozwalający na podobne do zapewnianego przez Cisco DNA Center Assurance działania w obrębie sieci chmurowej Meraki; co ciekawe, moduł ten zintegrowany jest z Cisco DNA Center

Przykładowa rekomendacja z Cisco DNA Center Assurance – przekroczenie progu problemów z rozdawaniem adresów przez serwer DHCP – z gotowymi rekomendacjami weryfikacyjnymi:

Przykładowy wyizolowany problem – przekroczenie progu problemów z serwerem DHCP

Diagnostyka na żywo z wykonaniem Cisco DNA Center Assurance – przykładowy zrzut ekranu pozwalający spojrzeć na zdarzenia w przeszłości:

Client 360 – historia

Rozwiązania analityczne stają się coraz potężniejszym narzędziem dla działów IT – dostarczają konkretnej wiedzy, potrafią agregując wiele różnego rodzaju zdarzeń i informacji podać rekomendacje zamiast zasypywać administratorów tonami logów. Dzięki otwartemu API programiści budujący i integrujący nowoczesne rozwiązania Cisco z aplikacjami używanymi w firmie mogą korzystać z gotowych analiz – i nie muszą (choć mogą) zagłębiać się w ogrom wiedzy zbierany przez rozwiązania Cisco i firm trzecich. Więcej o pozytywnych i namacalnych konsekwencjach wykorzystania analityki i uczenia maszynowego można dowiedzieć się oglądając jedną z dedykowanych temu zagadnieniu sesji na Cisco Live! – “Unlocking the power of data“.

Kolejnym realizowanym z żelazną konsekwencją ogłoszeniem była platforma Cisco Container – efekt współpracy i strategicznego przymierza Cisco z firmą Alphabet (Google). Jest to gotowe rozwiązanie zarządzania klastrami kontenerów w oparciu o platformę Kubernetes, dostarczane w formie zintegrowanej z Cisco HyperFlex 3.0, w postaci maszyn wirtualnych, gotowego serwera lub w chmurze. Rozwiązanie zawiera zintegrowane oprogramowanie Contiv (realizujące sieciowanie kontenerów), które można następnie zintegrować z Cisco ACI – jedyną platformą wirtualizacji sieci zapewniające dokładnie taką samą współpracę i mechanizmy (np. mikrosegmentacji) przy połączeniach z serwerami fizycznymi, wirtualizowanymi czy konterami (i realizowanych w nich mikrousługach). Istotną zaletą dla firm korzystających już dzisiaj z chmury Google CP jest możliwość przeniesienia pod oficjalne wsparcie swojego rozwiązania i jednocześnie dostarczenie narzędzi do łatwiejszego i szybszego zarządzania całością produktu. Migracja jest możliwa w jedną i w drugą stronę, w zależności od potrzeb – możliwe jest oczywiście również wdrożenie hybrydowe (klaster lokalnie zarządzający kontenerami realizowanymi lokalnie i np. w chmurze Google).

Warto wspomnieć również o podpisaniu umowy pomiędzy Cisco, Apple, Allianz i Aon, mającej dostarczyć całościowe ubezpieczenie ryzyk związanych z oprogramowaniem złośliwym (obecnie tylko dla klientów w Stanach Zjedoczonych Ameryki Północnej). Część z firm zaatakowanych w zeszłym roku oprogramowaniem WannaCry czy NotPetya nadal notuje straty idące w miliony dolarów w wyniku utraconych korzyści i spowolnionego procesu sprzedażowego. Łącząc nasze rozwiązana analityczne, Cisco FirePower oraz Cisco AMP dostarczamy platformę techniczną do oferty, która pozwala firmom zarządzić ryzykiem związanym z tego typu atakiem. Jak to działa?

  • Aon wykonuje analizę bezpieczeństwa i ocenia ryzyko dla organizacji w jej obecnym kształcie. Częścią procesu są rekomendacje związane z wdrożeniem jednolitych polityk oraz efektywnych mechanizmów bezpieczeństwa – dzięki odpowiednio wdrożonym rozwiązaniom Cisco FirePower oraz AMP ryzyko staje się zarządzalne
  • Allianz przystępuje następnie do wyceny polisy bezpieczeństwa informatycznego

Oczywiście oferta zawiera wiele elementów opcjonalnych – od dodatkowych specjalistów z obszarów bezpieczeństwa IT (w tym usługę SOC), po inne elementy audytowe, doradcze i formy wymiany dobrych praktyk i rekomendacji z innymi podmiotami obecnymi na rynku. Więcej o ogłoszeniach i nowościach .w ofercie bezpieczeństwa Cisco znajdziecie na dedykowanej sesji z Cisco Live! w Barcelonie.

Już teraz zapraszam na Cisco Live! za rok – ponownie do Barcelony. Konferencja odbywać się będzie od 28 stycznia do 1 lutego 2019 roku.

Do tego czasu – zapraszamy do skorzystania z dostępu do materiałów wideo i PDF z dotychczasowych edycji Cisco Live! – czyli do biblioteki na żądanie Cisco Live!.

Leave a comment

1 Comments

  1. Ten obrazek nie mógłby być trochę większy?