Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

20-felts digitale motorveier må bygges!


June 22, 2016


Ciscos Visual Networking Index (VNI) estimerer at mer enn én milliard nye internettbrukere, ti milliarder nye enheter og koblinger vil triple den globale nettverkstrafikken innen 2020.

Ifølge den siste oppdateringen av Cisco Visual Networking Index (VNI), som gir en forventning om den globale IP-trafikken fra 2015-2020, vil veksten tredobles. Dette gir en vekstrate på 22 prosent per år frem til 2020.

Utviklingen innen Internet of Things (IoT) fortsetter å øke internettrafikken i markedet. Enheter som videoovervåking, smarte målere, digital helsemonitorering og en rekke andre tjenester som bruker M2M-kommunikasjon (kommunikasjon mellom maskiner) stiller nye krav til nettverkene. Kommunikasjon mellom enheter forventes å nær tredobles, fra 4,9 milliarder koblinger i 2015 til 12,2 milliarder i 2020.

Spesielt markedet for helsemonitorering vil ha solid vekst med en femdobling i perioden. 144 millioner koblinger i 2015 til 729 millioner i 2020. Det største volumet innen M2M er likevel i smarte hjem med 2,4 milliarder tilkoblinger i 2015 til 5,8 milliarder i 2020. Dette utgjør nesten halvparten av alle M2M-koblinger.

«Smart Cities» vil også generere mye trafikk og mange tilkoblinger mellom maskiner. Eksempelvis er København kommet langt på dette området med sitt Smart City-prosjekt hvor de på et område i byen har en «Smart City Live Lab» med blant annet smarte gatelys, smarte parkeringsløsninger, sensorer for luftkvalitet og smarte avfallsdunker som gir beskjed når de må tømmes. Løsningene benytter et trådløst nett som dekker hele byen. Mange andre byer har lignende initiativer motivert av miljøvern i form av mindre ressursbruk på energi, bedre tjenester for innbyggerne og ikke minst kostnadsbesparelse.

Utviklingen er rivende og Cisco er i kjernen av det hele. Det stilles enorme krav til både kvalitet, kapasitet, automatisering og ikke minst sikkerhet i nettverkene som knytter det hele sammen. Det investeres mye i mobilnettene, men det er også ekstremt viktig å oppgradere de øvrige nettverkene som knytter basestasjonene sammen som aksessnett og kjernenett. For Norge sin del er det viktig å øke aksessen til kontinentet, og her er vi på god vei.

Hvilke tjenester vi vil få i løpet av de neste fem årene, er et eget kapittel. Få er så visjonære at de klarer å forutse denne utviklingen. Men vi trenger ikke være visjonære for å fastslå; spennende blir det!

Trine Strømsnes, fungerende administrerende direktør i Cisco Norge

Epost: tstroems@cisco.com

 

Tags:
Legg igjen en kommentar