Cisco Suomi
Jaa

Digitaalisen käyttökokemuksen monitorointi pelastaa seuraavan migraatiosi


8.6.2023


Migraatiot voivat olla tietohallinnolle varsin haastavia ja aikaa vieviä projekteja, eikä vähiten sen vuoksi, että niiden aikana usein törmätään odottamattomiin tilanteisiin, joiden nopea tutkiminen ja korjaaminen voi olla hyvin vaikeaa annetun aikaikkunan sisällä, ettei loppukäyttäjän kokemus häiriintyisi. Migraation riskejä voidaan merkittävästi pienentää, mitä nopeammin mahdolliset ongelmat havaitaan ja niiden syyt löydetään, jolloin oikea tiimi pääsee korjaustoimiin mahdollisimman nopeasti. Ongelmien ripeä löytäminen vaatii päästä-päähän näkyvyyttä, monitorointia niin sisäisiin kuin ulkoisiin järjestelmiin ja palveluihin, ja näitä yhdistävään verkkoon.

 

Miksi ajaa migraatio läpi sokkona, kun on mahdollisuus nähdä?

Tyypillisesti migraatiossa on mukana useita liikkuvia osia kuten palvelinympäristö, verkko, SaaS-sovellukset ja pilvipalvelut. Tietohallinto hikoilee yrittäessään pitää saumattoman yhteispelin käynnissä siirrettäessä eri osa-alueita esimerkiksi uudelle alustalle, sillä se tietää mikä tikettitulva on käsiteltävänä, kun käyttökokemus projektin aikana häiriintyy. Pahimmillaan häiriöt vaikuttavat vakavasti työn tuottavuuteen tai voivat aiheuttaa jopa liikevaihdon menetystä.

Sen sijaan, että uskoo sokeasti käyttökokemuksen olevan kunnossa migraatioprojektin aikana tai sen jälkeen, kannattaa asia varmistaa reaaliaikaisella, kokonaisvaltaisella monitoroinnilla. Cisco ThousandEyes on ratkaisu, joka osoittaa ja analysoi ongelmakohdat minuuteissa tai tunneissa, riippumatta siitä onko juurisyy omassa ympäristössä, palveluntarjoajalla tai Internet-verkossa. Sen avulla tietohallinto voi monitoroida koko hybridiympäristöään ja ylläpitämiensä palveluiden saatavuutta ennen migraatiota, sen aikana ja sen jälkeen.

ThousandEyes-käyttöliittymässä serverien toimivuus

ThousandEyes-käyttöliittymä näyttää visualisoituja polkuja osoittamaan ongelmakohdat ja häiriöt reaaliajassa. Vian etsimiseen käytetyn ajan sijaan tietohallinto pääsee heti kiinni oikeisiin kohtiin ja ratkomaan häiriöiden syitä.

 

Miten migraation onnistumisen voi todentaa?

Migraation onnistumista on vaikea määritellä ilman analyysiä, ja analyysin pohjaksi tarvitaan tietysti kattavasti dataa. Siiloutuneilla monitorointityökaluilla datan kerääminen ja korrelointi on työlästä, aikaa vievää ja usein jopa mahdotonta, johtuen esimerkiksi kolmansien osapuolien palveluiden (palveluntarjoajat, SaaS) mukanaolosta. Entä miten tietohallinto voi varmistaa, että sen tuottamat ja ylläpitämät palvelut toimivat häiriöttä myös migraation jälkeen?

Kattavalla, päästä-päähän ulottuvalla monitoroinnilla tietohallinto saa tarvittavan datan yhdestä paikasta helposti ja nopeasti: miten migraatioprojekti eteni, missä olivat ongelmakohdat, mitkä olivat ongelmien vaikutukset käyttäjiin, ja mikä on palveluiden saatavuuden tila ja toimivuus migraation jälkeen.

Käyttökokemuksesta kertynyt data ja raportointi ennen migraatiota ja migraation jälkeen ThousandEyes-työkalulla. Cisco ThousandEyes -näkyvyysratkaisulla voidaan tarkastella tietohallinnon tuottamien palveluiden toimivuutta ja käyttökokemusta ennen migraation aloittamista, sen aikana sekä sen jälkeen. Se tuottaa kattavat raportit, joilla voidaan arvioida migraation onnistumista ja kehityskohtia tulevia hankkeita varten, perustuen digitaaliseen käyttökokemukseen vaikuttaviin tekijöihin.

 

Helppokäyttöisyyttä ja toistuvia käytäntöjä yhdestä projektista seuraaviin

Kuten edellä totesin, tietohallinto joutuu tyypillisesti poukkoilemaan usean yksittäisen, pistemäisen monitorointityökalun välillä ja kokonaiskuvan muodostaminen käy työlääksi, ellei mahdottomaksi. Mittava määrä työaikaa säästyy tuottavampiin tehtäviin silloin, kun kokonaisvaltainen monitorointiratkaisu valvoo käyttäjäkokemusta ja suorittaa datan keruun, korreloinnin ja raportit it-tiimin puolesta. Ja kun migraatioprojektia varten on kerran luotu datapisteet ja tarvittavat osa-alueet ThousandEyes-käyttöliittymään, voi samaa pohjaa helposti käyttää myös tulevien migraatioiden monitorointiin.

 

Enemmän onnistuneita migraatioita, vähemmän häiriöitä

Tietohallinnon toimintakenttä muuttuu digitalisaation edetessä yhä vain monisyisemmäksi. Hybridiympäristöissä ja rajallisilla resursseilla erilaisten palveluiden tuottaminen ja niin asiakkaiden kuin työntekijöiden digitaalisen käyttökokemuksen ylläpitäminen on haastavaa. Siksi kattavaan ja automatisoituun monitorointiin satsaaminen ei ole it:lle kulurasite vaan sijoitus. Sillä vain kattavalla, myös oman ympäristön ulkopuolelle ulottuvalla näkyvyydellä voidaan taata oman liiketoiminnan digitaalisen terveydentilan ylläpitäminen sekä sen jatkuva optimointi. Ja kun palvelut toimivat häiriöttä, tietohallintokin nukkuu yönsä hyvin.

Käyttäjäkokemuksessa ilmenevien ongelmien skenaario palvelinkeskuksen migraation aikana

 

Artikkeli englanniksi: How End-to-End Visibility Can Help With IT Migration 
Lue myös: Ciscon näkyvyysratkaisu tarkkailee Helsingin kaupungin digitaalista terveyttä

Tags:
Jätä kommenttisi