Cisco Suomi
Jaa

Ciscon näkyvyysratkaisu tarkkailee Helsingin kaupungin digitaalista terveyttä


28.10.2022


Digitaalisten palvelujen toimintavarmuus ja käyttäjäkokemus ovat kriittisiä kiihtyvää tahtia digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Ei riitä, että palvelut toimivat välillä jouhevasti. Niiden pitää toimia hyvin jatkuvasti, joten niiden toimintavarmuuttakin tulee kyetä arvioimaan jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti. Haasteena ovat vanhanaikaiset palvelutason mittarit (SLA:t), jotka tyypillisesti mittaavat pistemäisesti yhtä osaa kokonaisuudesta, tai hyvin binäärisesti onko palvelu kulloisellakin hetkellä saatavilla vai ei.

 

Palvelu tökkii, mutta kaikki on kunnossa. Vai onko?

Helsingin kaupungin työntekijät käyttävät tehtävissään erästä palvelua, jonka käyttäjäkokemuksen havaittiin heikentyneen siitä huolimatta, että käytössä olleilla valvontatyökaluilla mitattuna kaiken piti olla kunnossa ja valot näyttivät monitoroinnissa vihreää. Kuitenkin käyttäjät raportoivat jatkuvasta hitaudesta, mikä aiheutti turhaa odottelua ja heikensi työtehoa.

Kaupungin tietohallinto päätti selvittää, mikä heikentyneessä käyttäjäkokemuksessa on taustalla. Monitorointi kaipasi uudenlaista kyvykkyyttä, jolla saavutettaisiin kokonaisvaltainen, jatkuva ja luotettava näkymä käyttäjäkokemukseen, riippumatta käyttäjän tai palvelun sijainnista.

 

Ongelma havaittiin pian pilotin alkamisen jälkeen, vika saatiin paikannettua ja korjattua. Nyt työntekijöiden arki palvelun käytön parissa sujuu ongelmitta ja tehokkaasti.

 

Uusi kyvykkyys, jota Helsinki ryhtyi pilotoimaan on Ciscon ThousandEyes-näkyvyysratkaisu. Perinteiset valvontatyökalut tyypillisesti hyödyntävät ICMP- tai SNMP-pohjaisia protokollia jotka seuraavat yhdestä pisteestä, onko palvelu käytettävissä vai ei – ON tai OFF. ThousandEyes puolestaan tarjoaa jatkuvan, kokonaisvaltaisen ”päästä päähän” -näkyvyyden verkosta palveluun ja paljastaa perinteisten pistemäisten ratkaisujen katvealueisiin jäävät ongelmat. Näin kävi myös Helsingin tapauksessa.

Pilotissa havaittiin nopeasti, että kaupungin työntekijöiden kokemus oli kehno, koska palvelu kadotti datapaketteja matkan varrella, mikä aiheutti sen toimivuuteen hitautta. Ciscon ThousandEyes mittaa palvelun saavutettavuutta ja laatua koko ulkoisen ja sisäisen verkkomatkan läpi useasta lähteestä samanaikaisesti. Se tarjoaa näkyvyyden jokaiseen hyppyyn verkossa ja tarkkailee sovellustason saavutettavuutta.

Ongelma havaittiin pian pilotin alkamisen jälkeen, vika saatiin paikannettua ja korjattua. Nyt työntekijöiden arki palvelun käytön parissa sujuu ongelmitta ja tehokkaasti.

 

“ThousandEyes osoitti palveluistamme suorituskykyyn vaikuttavia ongelmia, joista meillä ei ollut ennalta tietoa.”
Mikko Nieminen, johtava ICT-asiantuntija, Helsingin kaupunki

 

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki – myös digitaalisesti

Digitaalinen terveys on asia, joka kannattaa ottaa yrityksissä ja organisaatioissa vakavasti. Palveluiden laadun heiketessä kärsii käyttäjäkokemus, ja se puolestaan aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia. Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki – myös digitaalisesti, siksi se investoi kyvykkyyksiin ja ratkaisuihin, joilla palveluiden hyvää käyttökokemusta tarkkaillaan ja pidetään yllä.

 

Tags:
Jätä kommenttisi