BeLux Blog
Share

Cisco Netacad groeit in ons land met twintig procent


October 16, 2018


Hogescholen werken al een tijdje samen met de ICT-industrie om studenten de vaardigheden mee te geven die vandaag op de arbeidsmarkt gevraagd worden. Via het Belgian IT Academy Support Center (BiASC) geven onder meer Linux, VMware, Google, Oracle en met name Cisco ondersteuning aan onderwijsinstellingen via hun respectievelijke academies. Het voorbije academiejaar zag onze Networking Academy (‘Netacad’) in België een spectaculaire stijging van twintig procent in aantal cursisten. Tegen 2020 willen we nog eens met 30% vooruit.

Die studenten komen met name uit het hoger onderwijs (66%) en het volwassenenonderwijs (20%), waar we heel erg nauw samenwerken met VDAB. We geven in België al ruim 15 jaar klassieke ‘netwerkopleidingen’, maar die hebben we heel snel aangevuld met cursussen Internet of Things, ondernemerschap en ook cybersecurity.

Dit jaar waren met name de cursussen rond networking en cybersecurity erg in trek. Onze ‘essentials’ inleidingscursussen stegen met 400% tot 20% van alle opleidingen. De overige tachtig procent zijn specialisatiecursussen waarmee we experts opleiden. Die maken doorgaans deel uit van bacheloropleidingen: alle Vlaamse ICT-hogescholen hebben een Netacad-programma.

Nu ook in secundaire scholen

Sinds dit jaar hebben we ook Netacad-trainingen in het secundair onderwijs. Om de digitale kloof niet verder te vergroten, moeten we jongeren immers zo vroeg mogelijk warm maken voor wetenschap en technologie. Verschillende secundaire scholen in Vlaanderen hebben Netacad al verzocht om ook bij hen introductiecursussen te geven over ‘IT essentials’ en ondernemerschap.

We verwachten dat het aandeel van het secundair onderwijs van ongeveer 5% in het totale aantal Netacad-cursussen snel zal stijgen, en dat er weldra ook cursussen Python (dé programmeertaal voor het Internet of Things), cybersecurity en ‘networking essentials’ kunnen bijkomen. Zo willen we jongeren warm maken voor een ICT-richting.

Franstalige hogescholen aan boord halen

Een tweede groeipool is Franstalig België, waar nog niet elke hogeschoolinstelling een Netacad heeft. Toch is het beeld zeker niet zwart-wit, want met name rond Python kwam er dit jaar erg veel respons en initiatief uit de regio. Met de ECAM-hogeschool hebben we de eerste Python Challenge georganiseerd in ons land.

Versnellen

Volgens Harvard Business Review werken digitale bedrijven productiever, efficiënter en dus goedkoper. Belgische organisaties hebben dus specialisten nodig om hen daarin te begeleiden en onze economie op peil te houden. Volgens de STEM-monitor van de Vlaamse overheid zijn we op weg om de doelstellingen van 2020 te halen, maar de vraag is of die niet te voorzichtig ingeschat zijn. We hinken met 2,71% STEM-afgestudeerden (op het totale aantal graduates) ook achterop op het Europese gemiddelde van 4,88%.

Om die reden blijven de gemiddeld 10.000 vacatures voor ‘digitale’ jobs moeilijk in te vullen. Door automatisering zal de roep naar digitale vaardigheden weldra bovendien alleen maar luider klinken. Daarom is reskilling nodig, maar ook upskilling en skilling tout court. Samen met BiASC pakken we de uitdaging aan om tegen 2020 10.000 Netacad-studenten op te leiden.

Tags:
Leave a comment