Cisco Poland Blog
Share

Wydajność matrycy przełączającej – skąd opisy wyrażone jako half-duplex?


2 February 2013


Wiele razy w swojej pracy spotkałem się z dwukrotnie zawyżonym opisem wydajności matrycy przełączającej, wyrażonym jako tzw. “half-duplex”.

Pragnę przedstawić wszystkim zainteresowanym jak wygląda architektura tego komponentu współczesnych routerów klasy operatorskiej dostępnych na rynku oraz zastanowić się, czy to, co jest często reklamowane jako “dwa razy wydajniej half-duplex” ma szansę na transfer danych z deklarowaną wydajnością.

Na początku cofnijmy się w czasie do momentu, gdy w routerach klasy operatorskiej stosowano tzw. magistrale przełączające (BUS). Stąd bowiem wywodzi się pojęcie transmisji half-duplex w routerze o architekturze przełączania rozdystrybuowanego.

Przyjrzyjmy się rysunkowi nr 1. Widzimy na nim trzy schematy połączeń kart liniowych wewnątrzRysunek 1 urządzenia. Górny schemat (1) to rzeczona architektura magistrali przełączającej (BUS). Ogólna zasada tego rozwiązania to podłączenie wszystkich modułów do wspólnego kanału komunikacji – który zazwyczaj był projektowany z zapasem przepustowości. Jednak ponieważ był to jeden kanał komunikacji – transmisja danych mogła odbywać się tylko w formie half-duplex – czyli jeden moduł w danym czasie miał dostęp do magistrali i mógł na niej albo nadawać, albo odbierać.

Do tego momentu nazewnictwo half-duplex w tym przypadku jest trafne i naturalne.

Przejdźmy zatem do kolejnego etapu ewolucji – są to tzw. podłączenia szeregowe (2) – czyli połączenia z kart liniowych do scentralizowanego modułu przełączającego – osobne dla każdej karty liniowej. W ramach połączenia występowały dwie ścieżki – TX i RX.

W tym przypadku znowu mamy bardzo trafne nazewnictwo – full-duplex, ponieważ każda karta może wysyłać i odbierać dane w tym samym czasie. Schemat transmisji charakteryzował się komunikacją punkt-punkt z modułem scentralizowanym.

I wreszcie popatrzmy przez szkło powiększające na współczesne routery operatorskie (3). Są one wyposażane w tzw. bezstanową matrycę przełączającą (nazywaną po angielsku crossbar switch fabric, nazwa crossbar pochodzi od pierwotnych przełącznic telefonicznych – takich, jak np. Western Electric Type B z 1960 roku).

Technologia ta pozwala na stworzenie prawdziwej matrycy połączeń między wszystkimi modułami. Dlaczego zatem tak często słyszy się o zawyżonej wydajności matrycy przełączającej wyrażonej jako “half-duplex”? Być może dlatego, by podkreślić odejście od architektury magistrali (BUS). Jednak jest to mylne określenie. Zapoznajmy się ogólną budową matrycy przełączającej (rysunek 2).

Rysunek 2Większości routerów na rynku jest w tym obszarze podobna – jeden wymiar matrycy to jej wejścia podłączane do każdego modułu, drugi wymiar to wyjścia – również podłączane do każdego modułu.

Taka architektura pozwala na komunikację każdy z każdym, bez obciążania modułu kontrolnego. Na przykładowym rysunku widać 4 karty liniowe. Załóżmy, iż każda karta ma wydajność 10Gbps.

Zatem wydajność matrycy przełączającej winna być opisana jako 4 * 10Gbps. Dlaczego? Ponieważ maksimum ruchu unicast, jaką możemy przesłać w danym czasie wynosi właśnie 40Gbps i nie więcej.

Dlaczego więc niektórzy opisują taką matrycę jako 80Gbps half-duplex? Nie wiem.

Można pomyśleć, że na rzeczy jest transmisja ruchu multicast (rysunek nr 3), gdy jeden strumień może zostać zreplikowany w matrycy na wiele kart liniowych. Jednak i wtedy nie uzyskamy podwójnej wydajności – mamy bowiem do dyspozycji na wyjściu do każdej karty liniowej 10Gbps, nie zaś 20Gbps, 40Gbps, lub więcej.
Rysunek 3
Warto przy tym podkreślić, iż Cisco jest jedną z niewielu firm, która w swoich najnowszych routerach operatorskich (ASR9000, CRS) stosuje replikację ruchu multicast w matrycy przełączającej. Dużo producentów, ze względu na wiek produktu i starszą technologie, wykorzystuje inne metody replikacji – jak np. replikacja wg drzewa binarnego przez karty liniowe.

Zatem należy postawić pytanie czy nie należy stosować opisu wydajności 40Gbps zamiast matrycy 80Gbps half-duplex w tym przypadku i analogicznie w innych, rzeczywistych?

Leave a comment

1 Comments

  1. Sensownie, temat zawsze sporny i warto jasno pisać, czy to jest z protekcją lub nie i czy jest non-blocking.