Cisco Poland Blog
Share

Wideokonferencja a może wideo-współpraca ……


11 November 2012


Zainteresowanie komunikacją wideo na polskim rynku stale rośnie. Wynika to m.in z faktu, że komunikacja z wykorzystaniem wideo jest dziś dostępna nie tylko w dedykowanych salach Telepresence lub salach wideokonferencyjnych, ale trafia również na indywidualne stanowisko pracy wielu różnych grup zawodowych. Oznacza to istotną zmianę w zastosowaniu technologii, którą Cisco określa przejściem do wideo-współpracy, gdzie oprócz połączenia wideo możliwe jest współdzielenie dokumentów, prezentacji, czy całego desktopu pomiędzy osobami używającymi różnego typu wideo terminali – również mobilnych. Ten trend będzie się dynamicznie rozwijał, szczególnie gdy połączenia wideo będą narzędziem wykorzystywanym nie tylko w komunikacji wewnętrznej, ale również jako platforma pozwalająca na poprawę jakości obsługi klienta, czy ułatwienie współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi.

Jeśli jednak wideokomunikacja ma być efektywnym narzędziem w działalności biznesowej, to jakość staje się kluczowa. Należy pamiętać, że urządzenia dedykowane  do komunikacji wideo mają specjalizowane ukady optyczne oraz sprzętowe wsparcie kodowania sygnału, co pozwala na uzyskanie zdecydowanie lepszej jakości i stabilności zarówno przekazu wideo jak i audio niż w przypadku różnego typu aplikacji na komputery PC.  Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania w zakresie komunikacji wideo zależy w dużym stopniu od celu do jakiego ma być ono wykorzystywane w przedsię biorstwie.  Jednak  zawsze  należy rozważyć kilka dodatkowych kwestii  np.: czy rozwiązanie które planujemy wdrożyć jest bezpieczne (czy można szyfrować komunikacje wideo ?), czy współpracuje ono z systemami naszych kontrahentów, czy pozwala na połączenie sal wideokoneferencyjnych  z terminalami osobistymi, czy wiemy jak uzyskać wsparcie w przypadku problemów technicznych itd.

Istotne jest również zwrócenie uwagi na to, czy system komunikacji wideo jest kolejnym elementem, który komplikuje infrastrukturę IT w firmie, czy też może stanowić spójną część jednego systemu komunikacyjnego.  Rozwiązania Cisco pozwalają na budowę i jednorodne zarządzanie środowiskiem złożonym z klasycznych telefonów IP, telefonów wideo, dedykowanych terminali wideo czy komunikatorów na PC, MAC lub tablety np. iPad i smartfony z IOS-em i Androidem.  Możliwa jest również współpraca z telefonami i terminalami firm trzecich. Taki system stanowi wszechstronnę platformę, która zapewnia możliwość wykorzystywania mechanizmów komunikacyjnych dostosowanych do potrzeb każdego stanowiska pracy bez konieczności budowania kolejnych niezależnych systemów, które wymagają integracji z istniejącą infrastrukturą.  Przy wykorzystaniu rozwiązań Cisco, wideo-współpraca może być narzędziem dla każdego pracownika.

Tags:
Leave a comment