Cisco Poland Blog
Share

Unified Access: nowy model punktu dostępu radiowego Cisco Aironet 2600


11 November 2012


W październiku tego roku w ofercie Cisco pojawił się nowy model punktu dostępu radiowego o nazwie Cisco Aironet 2600. Jest to ważny element strategii Cisco budowy sieci zunifikowanych (unified access).

Cisco Aironet 2600 jest punktem dostępu radiowego pracującym w standardzie 802.11n. Urządzenie obsługuje technologie 3×4 MIMO z obsługą 3 strumieni przestrzennych umożliwiających uzyskanie teoretycznej przepustowości 450 Mb/s. Urządzenie obsługuje innowacyjne technologie takie jak Cisco CleanAir™, ClientLink 2.0™ oraz VideoStream.  

Technologia ClientLink 2.0 umożliwia poprawę przepustowości kanału do urządzenia końcowego (downlink) w środowisku gdzie używane są różne urządzenia końcowe – zarówno te obsługujące 1 (1ss) jak i 2 (2ss) oraz 3 (3ss) kanały przestrzenne w technologii 802.11n. Ma to szczególne znaczenie w środowisku gdzie do sieci łączą się duże ilości urządzeń końcowych typu tablet lub smartphone a z takim właśnie zjawiskiem mamy do czynienia właśnie teraz wraz z upowszechnianiem się zjawiska BYOD.

Technologia Cisco CleanAir. Jest to unikalna technologia umożliwiająca proaktywne skanowanie przez AP pasma radiowego w celu poszukiwania nie pracujących w technologii WiFi zakłóceń i źródeł interferencji radiowych. Technologia umożliwia, na podstawie charakterystyki radiowej źródła, wykrywanie typu urządzenia generującego interferencję, ocenę skutków oddziaływania i ew. minimalizowanie lub unikanie negatywnego wpływu zakłócenia przez zmianę wykorzystywanego kanału radiowego przez urządzenia końcowe podłączone do punktu radiowego.

Punty radiowe Cisco Aironet 2600 są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku i występują w wersji z anteną wbudowaną i zewnętrzną. Punkty dostępu Cisco Aironet 2600 przeznaczone są do zastosowań biznesowych w instalacjach wymagających bardzo wysokiej jakości, niezawodności i wydajności działania sieci WLAN.

W grudniu 2012 zapowiedziana została premiera „młodszego rodzeństwa” dla modeli z serii 2600 a mianowicie punktów dostępowych Cisco Aironet 1600.  Nowe punkty dostępu radiowego obok modeli 600, 2600 i 3600 stanowić będą portfolio wewnątrzbudynkowych punktów dostępu radiowego WLAN w technologii 802.11n.

Na stronie http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/products_category_buyers_guide.html znajduje się porównanie dostępnych modeli wewnątrzbudynkowych punktów dostępu radiowego. Najważniejszą różnicą pomiędzy nowym modelem 2600 i modelem 3600 jest to, że urządzenia serii 3600 są przystosowane do migracji do standardu 802.11ac– możliwe to będzie poprzez instalację karty rozszerzenia w obudowie punktu dostępowego 3600 w przyszłości – modele 2600 takiej możliwości nie posiadają. Jak wspominano wcześniej seria 2600 obsługuje 802.11n MIMO 3×4 z obsługą 3 strumieni przestrzennych, podczas gdy modele 3600 w standardzie 802.11n oferują 4 x 4:3.

Reasumując modele z rodziny 2600 są bardzo dobrą alternatywą dla tych użytkowników, którzy potrzebują TERAZ nowoczesnego, wydajnego i wyposażonego w najnowsze technologie punktu dostępu radiowego a jednocześnie nie planują w przyszłości migracji w kierunku standardu 802.11ac.

Więcej informacji na stronie:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12534/index.html

Tags:
Leave a comment