Cisco Poland Blog
Share

Samoobsługa przyszłością sieci


23 September 2017


Największe marki cyfrowe rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie, oferując swoim klientom dostęp do produktów i usług oraz ich personalizację w modelu self-service. Począwszy od konfigurowania telewizji kablowej, aż po dostosowanie pakietu hostowania w chmurze — konsumenci oczekują, że będą mogli robić wszystko online, a ich wybory zostaną uwzględnione natychmiast.

Dostawcom usług nie stawiano do niedawna takich oczekiwań. Dzięki technologii sieci programowalnych mogą oni zapewnić swoim klientom najwyższy poziom obsługi, otwierając się jednocześnie na nowe szanse biznesowe.

Sieci programowalne wykorzystują oprogramowanie do maksymalnej eksploatacji możliwości oferowanych przez istniejące urządzenia fizyczne. Dzięki technologiom takim jak wirtualizacja, segmentacja routingutelemetria można efektywniej przesyłać dane w sieci, zwiększając jej wydajność. Wiele z tych procesów można zautomatyzować, co przynosi znaczne oszczędności operacyjne.

Pełna swoboda

Jakie nowe usługi stają się możliwe dzięki sieciom programowalnym? Wyobraź sobie rodzinę, która planuje „wakacje życia” w kilku różnych krajach. Nie chcą płacić dużo za transfer danych, ale nie mogą znaleźć oferty roamingowej, która obejmie wszystkie odwiedzane miejsca.

Obecnie stanowi to problem, ale dostawca korzystający z sieci programowalnej może oferować swoim klientom możliwość zalogowania się do portalu samoobsługowego i utworzenia pakietu roamingowego skonfigurowanego tak, aby pasował do ich indywidualnych planów. Taki produkt byłby zbyt złożony, aby oferować go przy wykorzystaniu tradycyjnie skonfigurowanej sieci, ale dzięki elastyczności technologii sieci programowalnych staje się to możliwe.

Istnieje też wiele innych zastosowań elastyczności zapewnianej przez sieci programowalne. Dostawcy usług mogą dzięki niej na przykład umożliwić klientom korzystanie z funkcji cyfrowego zapisu wideo w chmurze lub aktywowania większej przepustowości na żądanie.

Szybkość priorytetem

Samoobsługa przyniesie też realne korzyści firmom. Umożliwi automatyczne konfigurowanie nowej usługi VPN przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść, a następnie dostosowanie jej do zmieniających się priorytetów biznesowych. Umożliwi też tworzenie i ciągłe doskonalenie sieci, które będą współpracować z Internetem rzeczy.

Firma Deutsche Telekom wykorzystała w zeszłym roku technologię sieci programowalnych, aby uruchomić nową usługę wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w chmurze. Klienci biznesowi mogą korzystać z dostępnego online portalu samoobsługowego w celu wybierania, subskrybowania i aktywowania bezpiecznych i skalowalnych usług internetowych, a następnie śledzić stan i wydajność usług za pomocą pulpitów do zarządzania usługami. Klienci mogą też uaktualniać swoje pakiety, na przykład zwiększać liczbę użytkowników lub przepustowość jednym kliknięciem myszy. Obsługa jest realizowana automatycznie i w czasie rzeczywistym. To tylko jeden przykład pokazujący, jak firmy starają się wyróżnić na tle konkurencji poprzez szybkie rozwijanie i wdrażanie nowych usług. Jest to możliwe dzięki technologii sieci programowalnych Cisco, których wydajność można dostosować w czasie rzeczywistym.

Oznacza to, iż dostawcy będą więc mogli oferować usługi sieciowe dostępne natychmiast, dostosowując się do realiów opartej na aplikacjach gospodarki cyfrowej.

Szybkie wprowadzanie produktów na rynek

Technologia sieci programowalnych nie tylko umożliwia skorzystanie z powyżej opisanych funkcjonalności, ale także ułatwia ich stosowanie. Nowe produkty można wprowadzać na rynek bardzo szybko, w ciągu kilku minut, a nie kilku miesięcy, i szybko reagować na zmiany w środowisku biznesowym.

W obecnych warunkach gospodarczych wygrywają przedsiębiorstwa, które są najbardziej elastyczne. Cisco udostępnia narzędzia, które pozwolą Ci świadczyć klientom usługi gwarantujące trwały sukces.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę poświęconą sieciom EPN (Evolved Programmable Network).

Tags:
Leave a comment