Cisco Poland Blog
Share

Poznajcie openBerlin – centrum innowacji Cisco poświęcone rozwojowi Internetu Wszechrzeczy


17 November 2014


Tworzenie innowacji odpowiadających na potrzeby klienta jest fundamentalną wartością dla Cisco. Nieustannie staramy się przewidywać i kształtować zmiany na rynku oraz pomagać klientom w radzeniu sobie z biznesowymi wyzwaniami, jakie stawia współczesny, błyskawicznie ewoluujący świat.

Wyzwania te kształtuje wiele czynników, takich jak niestabilność rynków, nowe wymagania wobec pracowników oraz najważniejsze z tych zjawisk, czyli rewolucja technologiczna zachodząca w każdym segmencie rynku i na wszystkich obszarach świata.

Internet Wszechrzeczy (Internet of Everything – IoE), a więc sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty, jest jedną z najważniejszych przemian rynkowych naszych czasów. Otwiera zupełnie nowe możliwości dla firm, państw, miast i obywateli, oferując potencjał korzyści szacowany globalnie na 19 bilionów dolarów w skali najbliższej dekady. Jednocześnie IoE zmienia sposób opracowywania i wprowadzania innowacji: centra badawczo-rozwojowe nabierają bardziej otwartego charakteru, rodzą się w nich nowe pomysły, a finansowanie projektów odbywa się poprzez sieci społecznościowe.

Do wprowadzenia innowacji ukierunkowanych na potrzeby klienta konieczne jest połączenie pracy odpowiednich podmiotów: firm potrafiących tworzyć rozwiązania technologiczne i dokonywać ich błyskawicznej prototypizacji oraz specjalistów potrafiących identyfikować trendy i przekształcać je w koncepcje biznesowe. Działania te powinna dodatkowo uzupełniać współpraca z organizacjami rządowymi, uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi.

Otwarcie Centrum Innowacji openBerlin to dla Cisco bardzo ważny krok na drodze do realizacji strategii wprowadzania otwartych, innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby klienta. To jedno z sześciu nowych, rozmieszczonych w różnych regionach świata Centrów Innowacji Cisco, poświęconych rozwojowi technologii Internetu Wszechrzeczy i jedyny taki obiekt zaprojektowany z myślą o innowacji w transporcie, produkcji i logistyce. Jego zadaniem jest zwiększenie obecnego i przyszłego potencjału Europy w tych dziedzinach. Ma temu służyć centrum badawczo-rozwojowe, będące częścią openBerlin, specjalizujące się w opracowywaniu rozwiązań przemysłowych dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów, a korzystających z potencjału Internetu Wszechrzeczy.

Europa, będąca siedzibą wielu globalnych przedsiębiorstw przemysłowych, jest idealną lokalizacją dla centrum innowacji tego typu. Nowy ośrodek Cisco ma potencjał, aby stać się najważniejszą globalną platformą rozwoju Internetu Wszechrzeczy, ułatwiającą dostosowywanie się do przemian rynkowych i ukierunkowaną na potrzeby klientów w obszarze produkcji, transportu i logistyki.

 

Leave a comment