Cisco Poland Blog
Share

Nowa generacja sieci wirtualnych na przykładzie inteligentnego miasta


5 October 2017


Kiedyś wdrożenie sieci wirtualnej oznaczało konieczność utworzenia wirtualnego operatora sieci mobilnej (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Każdy etap wdrożenia, począwszy od oferowania dostępu do sieci przez wprowadzanie nowej marki po rozwój bazy klientów, pochłaniał wiele czasu.

Rozwój Internetu rzeczy (IoT) przynosi jednak rewolucyjne zmiany. Liczba możliwych do utworzenia sieci wirtualnych jest praktycznie nieograniczona. Firmy motoryzacyjne chcą połączyć z siecią samochody i oferować usługi za jej pośrednictwem. Właściciele domów chcą sterować sprzętem AGD, oświetleniem i termostatami za pomocą telefonów. Władze miejskie i lokalne chcą tworzyć inteligentne miasta, łącząc ze sobą systemy oświetlenia ulicznego, parkometrów, zarządzania ruchem drogowym itd.

To nasza najbliższa przyszłość i przyniesie on wiele szans dla dostawców usług. Aby jednak skorzystać z tych szans, muszą oni spełnić wiele różnych warunków: szybciej wprowadzać nowe produkty, rozszerzać je i aktualizować; oferować różne poziomy usług, a także pozwolić innym twórcom oprogramowania na tworzenie odpowiednich aplikacji.

Czy to zbyt wiele? Cisco jest liderem w zakresie tworzenia rozwiązań, takich jak sieci programowalne (Software Defined Network) i wirtualizacja, które sprawiają, że wizja ta staje się realna.

Inteligentna sieć w inteligentnym mieście

Przyjrzyjmy się bliżej koncepcji inteligentnego miasta. Inteligentny system zarządzania ruchem drogowym może przynieść wiele korzyści, takich jak rozładowanie korków, zmniejszenie liczby wypadków i ilości zanieczyszczeń, nawet w miarę wzrostu liczby samochodów na drogach. System ten jednak musi być wspierany przez sieć, która łączy ze sobą informacje pochodzące z takich źródeł, jak czujniki zamontowane w pojazdach i na drogach wykorzystywane do zarządzania i kierowania ruchem.

Sieć odgrywająca tak ważną rolę musi zagwarantować odpowiednią wydajność. W tym celu można zastosować technologię Cisco wykorzystująca oprogramowanie do budowania elastycznych sieci wirtualnych, które nie są ograniczone przez fizyczną infrastrukturę. Sieć programowalna jest bardziej wydajna, ponieważ zapewnia elastyczną wydajność, identyfikując punkty, do których należy przesłać dane. Co więcej, funkcjonowanie takiej sieci można w znacznej części zautomatyzować, co pozwala zredukować koszty operacyjne.

Elastyczność sieci programowalnych służy inteligentnym miastom również w innych aspektach: umożliwia na przykład łączenie systemów ruchu drogowego z szerszą siecią. Do tworzenia naszego oprogramowania używamy otwartych standardów API i modeli danych YANG, dzięki czemu różne części sieci mogą łatwo się ze sobą komunikować. Co więcej, w systemie zarządzania ruchem wykorzystującym naszą technologię sieci programowalnych można bez trudu uwzględniać przyszłe zmiany, takie jak nowe drogi, roboty drogowe czy wprowadzenie samochodów autonomicznych. Można go także łatwo połączyć z innymi częściami inteligentnego miasta.

Po utworzeniu fundamentów sieci programowalnej dostawca ma możliwość sprzedaży innych usług, na przykład zwiększających bezpieczeństwo. Może też z czasem wprowadzać inne, nowo powstające usługi, oferując w ten sposób różne opcje dopasowane do potrzeb każdego klienta. Sieć definiowana przez oprogramowanie, a nie sprzęt fizyczny, zapewnia elastyczność już teraz i wiele możliwości rozwoju w przyszłości.

Hamburg: jak wirtualne staje się rzeczywiste

Jednym z miejsc, w których technologię Cisco wykorzystuje się do tworzenia elastycznych sieci wirtualnych, jest Hamburg. Zarząd portu w Hamburgu (HPA) korzystał wcześniej z czterech różnych, niepołączonych ze sobą sieci, służących do zarządzania ruchem drogowym i komunikacją.

Technologia sieci wirtualnych Cisco jest obecnie wykorzystywana do integracji tych sieci i zarządzania różnymi aspektami życia w mieście, w tym zarządzania ruchem drogowym, inteligentnymi parkingami i logistyką portową. Port w Hamburgu zwiększa obecnie przepływ towarów handlowych, chroni zasoby i poprawia codzienne życie mieszkańców. Zgodnie z prognozami, w ciągu najbliższych siedmiu lat koszty operacyjne portu zostaną zredukowane o 70%.

Choć przedsięwzięcie to robi duże wrażenie, sądzimy, że to dopiero początek, który nie wyczerpuje w pełni możliwości naszej technologii. Z entuzjazmem obserwujemy szeroki wachlarz możliwości tworzenia inteligentnych, szybko reagujących na zmiany sieci wirtualnych opartych na naszych technologiach.

Czy udało nam się pobudzić Twój apetyt na nowe przedsięwzięcia? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

  • Kiedyś wdrożenie sieci wirtualnej oznaczało konieczność utworzenia wirtualnego operatora sieci mobilnej (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Rozwój Internetu rzeczy (IoT) przynosi jednak rewolucyjne zmiany. Liczba możliwych do utworzenia sieci wirtualnych jest praktycznie nieograniczona.
  • Dostawcom usług daje to wiele nowych możliwości. Aby jednak skorzystać z tych szans, muszą oni szybciej wprowadzać nowe produkty, rozszerzać je i aktualizować; oferować różne poziomy usług, a także pozwolić innym twórcom oprogramowania na tworzenie odpowiednich aplikacji.
  • W tym celu można zastosować technologię Cisco wykorzystującą oprogramowanie do budowania elastycznych sieci wirtualnych, które nie są ograniczone przez fizyczną infrastrukturę. Sieć programowalna jest bardziej wydajna, ponieważ zapewnia elastyczną wydajność.
  • Funkcjonowanie takiej sieci można w znacznej części zautomatyzować, co pozwala zredukować koszty operacyjne.
  • Do tworzenia oprogramowania firma Cisco wykorzystuje otwarte standardy API i modele danych YANG, dzięki czemu różne części sieci mogą łatwo się ze sobą komunikować. Ponadto technologie te zapewniają otwartość na przyszłe zmiany i możliwość prostego łączenia z innymi sieciami.

Dowiedz się więcej o innowacjach w dziedzinie sieci programowalnych.

 

Leave a comment