Cisco Poland Blog
Share

Już jest :-) !!! Nowy Catalyst 3850 – nowości część trzecia


6 February 2013


W poprzednich wpisach było o Converged Access oraz o StackWise-480. Co jeszcze nowego przynosi nam nowy przełącznik? 3850 to również nowa architektura QoS w sieci kampusowej. W tradycyjnym podejściu sieć bezprzewodowa stanowi nakładkę na sieć kampusową. Nakładka powoduje, że konfiguracja i wymuszenie polityki QoS następuje w innych miejscach niż dla sieci przewodowej i przede wszystkim jest tych miejsc dużo (patrz rysunek).

QoS_model_tradycyjny_1

W modelu tradycyjnym ruch od użytkownika (upstream) jest limitowany na punkcie dostępowym (per AP, per SSID, per radio). Ruch do użytkownika (downstream) jest limitowany na kontrolerze WLC. Uzyskiwane w ten sposób rozwiązanie jest skomplikowane, trudne w utrzymaniu i diagnostyce. Sieć przewodowa nie ma pełnej widoczności aplikacji używających sieci bezprzewodowej i niejednokrotnie przyjęta polityka nie jest kompatybilna z polityką w sieci przewodowej.

QoS_model_tradycyjny_2

Jaką zmianę, zatem oferuje nam Converged Access? Terminacja tunelu CAPWAP na przełączniku 3850 powoduje, że brzeg sieci bezprzewodowej i przewodowej możemy kontrolować na tym samym urządzeniu brzegowym (konwergentnym). Bingo !!! Rozwiązanie takie umożliwia nam prawidłową klasyfikację ruchu na brzegu sieci, zatem w konsekwencji możemy zbudować jedną wspólną politykę QoS dla obydwu środowisk zarówno dla poszczególnych klientów (użytkowników) jak i sieci SSID. Właściwa klasyfikacja w warstwie dostępowej umożliwia nam właściwą (zgodną z przyjętą polityką QoS) obsługę ruchu w sieci kampusowej (kolejkowanie, priorytetyzacja, kształtowanie). Dodatkowo przełącznik 3850 posiada zaimplementowany mechanizm zarządzania pasmem określany jako Approximate Fair Drop (AFD), który jest uruchomiony automatycznie i który umożliwia równomierne (fair) dzielenie pasma w sieci bezprzewodowej pomiędzy wszystkich użytkowników dla ruchu, który nie jest ruchem czasu rzeczywistego. Urządzenie wspiera interfejs MQC (Modular QoS Command line interface). 3850 przy współpracy z systemem Cisco ISE wspiera załadowanie dla konkretnego użytkownika, w efekcie jego poprawnego uwierzytelnienia, nazwy polityki QoS, która ma być dla niego zastosowana.

QoS_model_nowy_3

W sieci konwergentnej warstwa dostępowa przewodowa i bezprzewodowa jest traktowana na równi – opisane mechanizmy QoS dostępne w 3850 to znaczący krok w kierunku One Network.

Leave a comment