Cisco Poland Blog
Share

Już jest :-) !!! Nowy Catalyst 3850 – nowości część druga


5 February 2013


W poprzednim wpisie przedstawiłem pierwszą innowację dostępną wraz z pojawieniem się nowego przełącznika Catalyst 3850 a mianowicie Converged Access – czyli połączenie w jednym urządzeniu (oraz w jednym systemie operacyjnym urządzenia) funkcji przełącznika oraz kontrolera sieci bezprzewodowej. Teraz szerzej o kolejnych dwóch nowościach: IOS XE oraz StackWise-480.

Nowy stakowalny przełącznik analogicznie jak przełączniki modularne Cisco 4K pracuje już pod kontrolą systemu IOS XE co zapowiada możliwość kolokowania na przełączniku również dodatkowych aplikacji – rozwiązanie to znamy z rodziny 4K.

Wraz z nowym Catalystem 3850 pojawiło się również nowe rozwiązanie łączenia przełączników w stos określone, jako technologia StackWise-480. W rozwiązaniu tym zmieniła się nie tylko przepustowość magistrali stakujacej ale przede wszystkim sposób pracy stosu. Idea pracy stosu jest taka, aby wraz z dodawaniem kolejnych przełączników do stosu (do 4 w obecnej wersji oprogramowania) skalować wydajność „data plane” systemu zachowując scentralizowany „control plane”. Skąd my to znamy? Jako żywo jest to architektura przełączników modularnych.  Ale zacznijmy od początku. Skąd bierze się przepustowość stosu 480 Gb/s? Połączenie statkujące tworzy pierścień, czyli przełącznik nr 1 jest podłączony z nr 2 i tak dalej aż do przełącznika nr 4, który z kolei jest połączony z przełącznikiem nr 1 zamykając pierścień. W rzeczywistości połączenie stakujace tworzy 6 pierścieni jednokierunkowych o przepustowości 40 Gb/s każdy, z czego 3 przesyłają ruch w kierunku 1-2-3-4 a pozostałe 3 w kierunku przeciwnym. W sumie daje to 240 Gb/s pasma.  Zakładając, że średnio pakiet wędrować będzie przez połowę długości pierścienia otrzymujemy do wykorzystania pasmo 480 Gb/s (tzw. spatial reuse). Opisane rozwiązanie nie jest kompatybilne z rozwiązaniem StackWise Plus znanym z przełączników 3750-X co za tym idzie przełączników 3850 oraz 3750-X nie można łączyć w stos.

Kolejna zmiana to tryb pracy stosu. W przełącznikach 3750-X mieliśmy do czynienia z trybem określanym jako „hybrid control-plane processing”, którego praca polegała na tym, że w obrębie stosu przełączników był wybierany przełącznik nadrzędny “master”. Pozostałe przełączniki mogły potencjalnie przejąć pracę „mastera” w sytuacji jego awarii. W rozwiązaniu tym, nie wszystkie informację L2 i L3 były synchronizowane pomiędzy „masterem” i „potencjalnymi masterami” co wpływało na czas konwergencji sieci w przypadku awarii mastera. W 3850 zrezygnowano z tej architektury na znaną z przełączników modularnych wyższej klasy architekturę wysokiej dostępności (NSF/SSO) bazującej na modelu redundancji  1+1. Na czym polega to rozwiązanie? W 3850 jeden z przełączników w stosie pełni funkcję aktywnego zarządcy (analogia do „active supervisor”) a drugi zapasowego zarządcy (analogia do „standby supervisor”). Aktywny zarządca kontroluje i programuje „data plane” dla pozostałych przełączników w stosie tak aby posiadały taką samą informację potrzebną do przełączania ruchu. Pozostałe przełączniki zachowują się więc analogicznie jak karty linowe w przełącznikach modularnych. Przełącznik aktywny oraz zapasowy synchronizują z sobą wszystkie informacje potrzebne do szybkiego przełączenia kontroli w momencie awarii lub odłączenia od stosu przełącznika aktywnego (między innymi baza MAC, baza VLAN, stany protokołu STP, konfiguracja, tablice routingu, tablice FIB, warstwa kontrolna dla sieci WLAN itd.).  Taka architektura charakteryzuje się znaną z przełączników modularnych niezawodnością na poziomie 1+1 oraz  bezprzerwową pracą obsługiwanej sieci przewodowej oraz bezprzewodowej. Aktywnym przełącznikiem w stosie staje się ten z ustawionym najwyższym priorytetem lub o najniższym adresie MAC. Rozwiązanie obsługuje bezprzerwowo dodawanie i usuwanie przełączników w stosie na gorąco, dzielenie stosów itd.

Rozwiązanie StackWise-480 to kolejna innowacja, która powoduje, że dla rozwiązań stakowalnych uzyskujemy niezawodność dostępną dotychczas wyłącznie na platformach modularnych. Jak dodamy do tego znaną z rodziny Catalyst 3750-X technologię Power Stack, czyli dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy członkami stosu otrzymujemy rozwiązanie spełniające wymogi wysokiej dostępności HA.

Leave a comment