Cisco Poland Blog
Share

Jakie zawody będą popularne w erze Internetu Rzeczy?


26 October 2017


Obecnie w ciągu tygodnia do sieci podłączanych jest 30 mln nowych urządzeń. Do 2025 roku milion nowych urządzeń będzie łączyć się z Internetem co godzinę. Szacuje się, że cyfrowa gospodarka bazująca na IoT będzie warta 19 bln dolarów do 2020 r, generując zapotrzebowanie na 4,5 mln specjalistów.

Jakie zawody związane z rozwojem IoT będą popularne w najbliższym czasie? Jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby odnaleźć się w środowisku pracy złożonym z miliardów połączonych urządzeń i terabajtów danych? W jakich dziedzinach poszukiwani będą specjaliści z zakresu IoT?

 1. Bezpieczeństwo cyfrowe i ochrona prywatności

Wraz ze wzrostem liczby punktów danych i punktów styku kluczowego znaczenia nabierze kwestia bezpieczeństwa danych. Potrzebni będą wykwalifikowani pracownicy z dziedziny tworzenia polityk i procedur bezpieczeństwa zarówno dla zasobów ludzkich, jak i infrastruktury, aplikacji czy technologii operacyjnych.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Analityk ds. bezpieczeństwa informatycznego (IT Security Analyst),
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa budynków i instalacji (Building and Facilities Security)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Inżynier ds. bezpieczeństwa informatycznego (IT Security Engineer),
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa technologii operacyjnych (Operational Technology Security),
 • Szef działu bezpieczeństwa (Chief Security Officer)

 

 1. Zarządzanie urządzeniami

Ze względu na rosnącą liczbę urządzeń podłączonych do Internetu konieczne będą specjalistyczne umiejętności w zakresie zarządzania i utrzymania miliardów połączeń. Wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników wykonujących zadania związane z instalacją i konfiguracją urządzeń sieciowych i peryferyjnych Internetu wszechrzeczy (IoE), zapewnianiem wsparcia i współpracą z dostawcami.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Wsparcie urządzeń (Device Support)
 • Inżynier terenowy ds. urządzeń (Device Field Engineer)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Technik ds. urządzeń (Device Technician),
 • Inżynier ds. automatyki procesowej (Process Automation Engineer),
 • Główny technik ds. urządzeń (Lead Device Technician),
 • Kierownik działu wsparcia urządzeń (Lead Device Support),
 • Główny inżynier terenowy ds. urządzeń (Lead Device Field Engineer)

 

 1. Zarządzanie sieciami

Miliony urządzeń będą wymagać integracji i połączenia z systemami. Specjaliści w tej dziedzinie muszą wykazać się umiejętnościami analizy, projektowania, instalacji, administracji, utrzymania ruchu, monitoringu i rozwiązywania problemów związanych z systemami sieciowymi.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Analityk sieci (Network Analyst)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Inżynier sieciowy (Network Engineer),
 • Technik sieciowy (Network Technician)
 • Inżynier sieci programowalnych (Software Defined Network Engineer).

 

 1. Operacje systemowe

W przyszłości będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem złożoności i łączności systemów w coraz nowych obszarach, zarówno na poziomie chmury, jak i na poziomie stacjonarnym. Potrzebni będą specjaliści w zakresie monitoringu, zarządzania i optymalizacji wydajności systemów.

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Kierownik Centrum Operacyjnego (Operations Center Lead)
 • Inżynier Centrum Operacyjnego (Operations Center Engineer)
 • Dyrektor ds. operacji systemowych (Director of Systems Operations).

 

 1. Analityka biznesowa

Wraz ze wzrostem liczby połączeń zwiększy się także ilość danych. Kluczowe znaczenie będzie miała zdolność analizowania danych i wykorzystywania zdobytej wiedzy do potrzeb biznesowych. Specjaliści w tej dziedzinie zapewniają dane analityczne i sprawozdawcze umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Analityk danych biznesowych (Business Intelligence Analyst)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Pracownik naukowy ds. danych (Data Scientist)
 • Pracownik naukowy ds. bibliotek (Library Scientist)
 • Architekt danych (Data Architect)
 • Dyrektor ds. analityki (Director of Analytics)

 

 1. Architektura IoT/cyfrowa architektura biznesowa

Zwiększony poziom złożoności urządzeń oznacza wzrost znaczenia aspektów architektonicznych dla zapewnienia zgodności procesów biznesowych i informatycznych. Architekt Internetu rzeczy (IoT) lub architekt cyfrowej działalności gospodarczej bada zasoby ludzkie, biznesowe i materialne w celu opracowania instrukcji, wytycznych i definicji dla potrzeb architektury firmowej, która będzie skutecznie wspierać strategię biznesową przedsiębiorstwa.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Architekt sieci (Network Architect)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Starszy architekt (Senior Architect),
 • Architekt ds. cyfrowej działalności (Digital Business Architect),
 • Architekt przedsiębiorstwa (Enterprise Architect)

 

Wszystkich zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej i pogłębienia swojej wiedzy na temat IoT zapraszamy do skorzystania bezpłatnego kursu WPROWADZENIE DO INTERNETU RZECZY w ramach programu Cisco Networking Academy.

Cisco Networking Academy to program edukacyjny zainaugurowany przez Cisco w 1997 r. W Polsce pierwsze akademie rozpoczęły działalność w 2000 r. W ciągu 17 lat działalności nad Wisłą Cisco Networking Academy ukończyło ponad 157 tys. absolwentów. Obecnie w ramach Cisco Networking Academy w 417 placówkach szkolnych i akademickich (tzw. akademiach) w naszym kraju kształci się ponad 25 tys. uczniów i studentów. Podstawowym założeniem NetAcad jest przygotowanie absolwentów do pracy na rynku IT przez wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje związane z rozwojem innowacji, dzięki którym pomogą firmom stawiać czoła wyzwaniom cyfrowej rewolucji. Program szkoleń jest stale aktualizowany, aby na bieżąco odpowiadać na szybko zmieniające się trendy technologiczne i wymogi stawiane przyszłym specjalistom IT. W ramach programu edukacyjnego Cisco Networking Academy zapewniamy dostęp do wiedzy i możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia lub rozwoju kariery zawodowej w świecie IT.

 

 

 

Leave a comment