Cisco Poland Blog
Share

Jak Cisco umożliwia dostawcom usług wprowadzanie innowacji dzięki sieciom programowalnym?


12 October 2017


Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie dla firm na całym świecie, a dostawcy usług mogą czerpać korzyści ze stworzenia warunków do jej wykorzystania.

Dlatego niezbędne jest nowe podejście do sieci: wprowadzenie rozwiązań prostszych, bardziej efektywnych i umożliwiających operatorom rozwijanie swojej działalności.

Dane mówią same za siebie…

  • Natężenie globalnego ruchu IP potroi się w ciągu najbliższych pięciu lat.
  • Ruch w sieciach komórkowych wzrośnie do 2019 r. aż 10-krotnie.
  • 86% usług IT będzie hostowanych w wielu systemach chmurowych.

Jako lider w dziedzinie technologii sieciowych, Cisco oferuje operatorom rozwiązania oparte na trzech kluczowych innowacjach wykorzystujących Open Network Architecture.

Są to telemetria i analityka danych, programowalne elementy sieci (zarówno fizyczne, jak i wirtualne) oraz segmentacja routingu.

Jak te innowacje są ze sobą powiązane?

Telemetria i analityka pozwalają sprawdzić w czasie rzeczywistym, co dzieje się w sieci, i podjąć odpowiednie działania. Działania te mogą obejmować przekierowanie ruchu tak, aby ominąć potencjalne zatory, dzięki czemu klienci będą stale zadowoleni z poziomu usług.

Programowalność w kontekście sieci oznacza, że sieć jest konfigurowana i wprowadzane są w niej zmiany w wyniku zautomatyzowanych procesów bez konieczności sprawowania ręcznej kontroli. Nie ma znaczenia, czy chodzi o dodanie nowej usługi, czy też o uruchomienie wirtualnej aplikacji zabezpieczającej — programowalność sprawia, że sieci definiowane programowo stają się rzeczywistością.

Segmentacja routingu to standard branżowy wprowadzony przez Cisco, dzięki któremu aplikacje mogą komunikować się z siecią w sposób płynny i skalowalny.

Na przykład przesyłanie danych finansowych między dwoma bankami będzie wymagać jak najmniejszych opóźnień oraz wysokiej wydajności. Ruch ten może zostać zatem zidentyfikowany jako przepływ priorytetowy w najbardziej skuteczny sposób: bez stosowania ręcznej konfiguracji.

Te trzy elementy są dostępne w systemie operacyjnym Cisco IOS-XR.

W wyniku połączenia tych trzech elementów otrzymujemy sieć stale dostosowującą się do bieżących uwarunkowań, aby zapewnić optymalny przesył danych klientów. Jej skuteczność można już zaobserwować u głównych operatorów:

  • Uśrednione całkowite koszty posiadania (TCO) niższe o 52%
  • Efektywność działania wyższa o 54% dzięki automatyzacji
  • Obniżenie kosztów przesyłania danych między centrami danych i w ramach scalonej sieci WAN o 49%

Zbudujmy razem najbardziej innowacyjną sieć…

Dowiedz się więcej o Cisco Evolved Programmable Networks (EPN) tutaj lub poznaj punkt widzenia ekspertów na ten temat.

Leave a comment