Cisco Poland Blog
Share

Internet Wszechrzeczy będzie motorem rozwoju gospodarczego – wynika z badania Cisco Internet of Everything (IoE) Value Index


17 July 2013


Autorem wpisu jest Michael Ganser, wiceprezes Cisco w regionie Europy Środkowej

Internet Wszechrzeczy (Internet of Everything – IoE), czyli sieć łącząca przedmioty, dane, procesy i ludzi, pomaga firmom działać skuteczniej i bardziej innowacyjnie. Potwierdzają to decydenci z 12 największych gospodarek świata, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Cisco. Według badania „Internet of Everything Value Index”, 33% respondentów spodziewa się, że Internet Wszechrzeczy wpłynie na wzrost zatrudnienia. Z kolei 47% oczekuje wyższego poziomu wynagrodzeń ze względu na pojawienie się nowych zawodów, wymagających specjalistycznej wiedzy. Firmy, które stają się coraz bardziej połączone i są dzięki temu w stanie zaoferować nowe produkty i usługi swoim klientom, będą generować najwyższe zyski. Cisco szacuje te zyski globalnie na 613 miliardów USD, i to już w tym roku.

Wkraczamy w nową erę Internetu, oferującą przewagę konkurencyjną zarówno poszczególnym firmom, jak i całym branżom i regionom. Oznacza to, że w ciągu następnej dekady konkurencyjność będzie opierać się na tym jak dobrze przedsiębiorstwa rozumieją i wykorzystują Internet Wszechrzeczy – nie tylko w wymiarze technologicznym i operacyjnym, ale także w interakcjach z klientami i partnerami. W przyszłości wzrost zysków będzie wynikiem szybkiego tempa innowacji, nowych sposobów komunikowania się z klientami oraz popytu na zautomatyzowane procesy. W przemyśle będziemy obserwować coraz więcej inteligentnych fabryk działających w oparciu o zautomatyzowane systemy produkcji, roboty i czujniki monitorujące zużycie energii, łańcuchy dostaw i jakość. W Europie Środkowej obserwujemy już pierwsze firmy i instytucje czerpiące korzyści z Internetu Wszechrzeczy, w tym producentów samochodów, dostawców usług logistycznych, stadiony sportowe, a nawet start-upy.

Internet Wszechrzeczy stwarza niepowtarzalne możliwości – Cisco może pomóc w ich innowacyjnym wykorzystaniu i przygotowaniu firm na biznesowe wyzwania najbliższej dekady.

IIoE-Infographic-v2

Tags:
Leave a comment