Cisco Poland Blog
Share

Infrastruktura ACI w każdym miejscu!


29 January 2018


Infrastruktura ACI, wykraczająca poza modele wdrażania w wielu punktach udostępniania i wielu lokalizacjach, wkrótce będzie dostępna w środowiskach chmury publicznej, takich jak Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform i Microsoft Azure

Firma Cisco jest dumna z tego, że ponad 4000 klientów wybrało Cisco Application Centric Infrastructure (ACI), najlepsze w branży rozwiązanie z dziedziny sieci definiowanych programowo (SDN), aby podnosić wydajność operacyjną, oferować automatyzację sieci i poprawiać bezpieczeństwo lokalnych centrów danych i chmur prywatnych. Jednak nie powoduje to, iż zatrzymujemy się w miejscu.

W ramach naszej misji polegającej na oferowaniu dostępu do infrastruktury ACI w każdym miejscu mam przyjemność ogłosić nasze plany rozszerzenia infrastruktury ACI na domenę chmury publicznej. Podstawowe atrybuty rozwiązania ACI, takie jak ujednolicone zasady bezpieczeństwa, zarządzanie za pomocą jednego urządzenia oraz wgląd w informacje wkrótce będą dostępne w środowiskach Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform i Microsoft Azure.

W efekcie klienci zyskają elastyczność pozwalającą na uruchomienie aplikacji w ich własnych chmurach prywatnych, jak również w wybranych przez nich chmurach publicznych, przy jednoczesnym przestrzeganiu spójnych zasad sieciowych w całej domenie wielochmurowej.

Dostawcy chmury, tacy jak Amazon, Google i Microsoft, pomagają przedsiębiorstwom przyspieszyć wdrażanie aplikacji poprzez uproszczenie operacji i udostępnianie zasobów na żądanie. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie dynamicznych innowacji i przekształceń biznesowych. Jednak większość przedsiębiorstw chciałoby korzystać z połączenia chmury publicznej i infrastruktury lokalnej zarządzanych za pomocą określonych aplikacji oraz modeli biznesowych. Stawia to zespoły IT w obliczu wyzwania, aby inaczej spojrzeć na kwestię projektowania i zarządzania unikatowymi środowiskami wielochmurowymi w sytuacji, gdy mobilność aplikacji, spójność zasad i szybkość udostępniania w wielu chmurach prywatnych i publicznych ma kluczowe znaczenie.

W przypadku infrastruktury ACI naszym celem od początku jest oferowanie klientom wyboru sposobu i miejsca uruchamiania aplikacji. Obecnie infrastruktura ACI obsługuje wiele hiperwizorów, serwerów fizycznych i lokalnych kontenerów Linux. Jednocześnie podjęliśmy działania we współpracy z ponad 65 Partnerami w ramach ekosystemu centrów danych. Działania te obejmowały projektowanie, sprawdzanie oraz integrację produktów i rozwiązań naszych Partnerów z infrastrukturą ACI, dzięki czemu jest ona najbardziej otwartym, elastycznym i najszerzej wdrażanym rozwiązaniem SDN w branży.

Ponieważ nasi klienci szukają sposobów na powiększenie środowiska uruchamiania swoich aplikacji tak, aby obejmowało ono domenę wielochmurową, funkcjonalności infrastruktury ACI są obecnie dostępne w środowiskach chmurowych AWS, Google i Microsoft.

Na początkowym etapie skupiamy się na trzech głównych sposobach wprowadzenia naszego rozwiązania na rynek:

  1. Rozszerzanie zasad i przepływów pracy infrastruktury ACI na chmurę publiczną: w tym modelu zasady skonfigurowane przy użyciu APIC (naszego sterownika SDN) będą wykorzystywać wbudowane interfejsy API oferowane przez dostawcę chmury publicznej, aby w sposób ujednolicony zarządzać zmianami w obrębie środowisk chmur prywatnych i publicznych. Takie podejście zapewnia spójne zasady i automatyzację przy wykorzystaniu istniejącego interfejsu ACI bez obniżania wydajności ani ograniczania dostępu do bogatej gamy wbudowanych usług chmury publicznej. Przykładem może być odwzorowanie zasad Cisco ACI na komponenty Amazon Web Services, takie jak wirtualne chmury prywatne i grupy zabezpieczeń.
  2. Integracja oprogramowania chmury publicznej z infrastrukturą ACI w celu udostępnienia chmury hybrydowej: dzięki takiemu podejściu infrastruktura Cisco ACI (lokalna) będzie zintegrowana z oprogramowaniem opracowanym przez dostawców chmury, takich jak Microsoft, w celu zarządzania spójnym środowiskiem chmury hybrydowej. Środowisko to będzie oferować elastyczność i kontrolę, a jednocześnie zapewniać wydajność sterowaną sprzę
  3. Współpraca w obszarze open source: firma Cisco podejmuje współpracę z dostawcami chmury publicznej w zakresie obsługi narzędzi do zarządzania typu open source. Umożliwiając uruchamianie lokalne i w chmurze publicznej tego samego oprogramowania open source przy użyciu zestawu zdefiniowanych przez społeczność interfejsów API, możemy zaoferować płynne środowisko aplikacji cechujące się prawdziwą otwartością. Współpraca z dostawcami chmury, np. Google nad projektem open source o nazwie Kubernetes dotyczącym zarządzania aplikacjami wbudowanymi w chmurę, to doskonały przykład takich działań. System opracowany w ramach tego projektu jest już obsługiwany przez najnowszą wersję oprogramowania dla infrastruktury Cisco ACI 3.0.

Z przyjemnością pomagamy naszym klientom lepiej wykorzystywać rozwiązania chmurowe dzięki rozszerzeniu infrastruktury ACI na środowiska chmury publicznej bez obniżania bezpieczeństwa i ograniczania automatyzacji oraz funkcji sterowania, z których nasi klienci korzystają w swoich środowiskach lokalnych.

Każde obciążenie. Każdy hiperwizor. I każda chmura. Po prostu — ACI w każdym miejscu. Wkrótce przekażemy kolejne informacje.

Leave a comment