Cisco Poland Blog
Share

Cisco ONE dla sieci bezprzewodowych, czyli jak oddzielić sprzęt od licencji

- 19 October 2017

Firmowe sieci mobilne – potencjał i wyzwanie

Choć najważniejszą osią działań firmy nadal pozostają sieci WLAN i LAN, krytycznego znaczenia dla prowadzenia biznesu nabierają sieci bezprzewodowe. Wymagania stawiane firmowym sieciom bezprzewodowym są jednak dużo wyższe. Mobilność użytkowników i związane z tym kwestie kontroli dostępu urządzeń, wymagają zapewnienia spójnej polityki bezpieczeństwa. Dodatkowo sieć powinna umożliwiać administratorom sieci centralne zarządzanie całym środowiskiem.

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z posiadania sieci bezprzewodowej, firmy często decydują się na uzupełnienie infrastruktury rozwiązaniami, które umożliwiają lokalizowanie urządzeń mobilnych, tworzenie portali logowania do sieci Wi-Fi czy integrację z zewnętrznymi aplikacjami. Ponieważ wymagania stawiane sieciom bezprzewodowym stale rosną, administratorzy podejmują kolejne decyzje o zakupie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo oraz ułatwiających ich zarządzanie. Na rynku istnieje ogromna ilość tego typu rozwiązań, a ich wdrożenie wiąże się z zakupem odpowiedniego oprogramowania, sprzętu, licencji i nakładów pracy związanej z integracją zakupionych rozwiązań. Takie praktyki generują dodatkowe koszty, zwiększając jednocześnie poziom złożoności posiadanej infrastruktury.

Cisco ONE – elastyczny model licencjonowania

W tradycyjnym modelu wymiana sprzętu nieodłącznie związana była z koniecznością zakupienia nowych licencji. Poszukując rozwiązania, które pozwoli chronić inwestycje naszych Klientów związane z rozwojem infrastruktury sieciowej, opracowaliśmy pakiet licencji – Cisco ONE.

Cisco ONE to rozszerzony model licencjonowania, w którym licencja migruje między kolejnymi generacjami sprzętu, a dostęp do nowych komponentów zapewniony jest w ramach subskrypcji.

Decydując się na zakup urządzenia sieciowego wraz z osobnym zestawem licencji Klient otrzymuje, oprócz hardware’u i licencji sprzętowych, kompleksowe rozwiązanie usprawniające działanie sieci w poniższych obszarach:

Jeśli paczka licencji Cisco ONE zostanie rozszerzona o nową funkcjonalność, bez problemu można z niej skorzystać podczas wymiany sprzętu, przenosząc posiadane licencje na nowy model.

Z Cisco ONE korzystać można obecnie w następujących obszarach: data center, WAN, sieci przewodowe i bezprzewodowe.

Więcej informacji na temat Cisco ONE dla sieci bezprzewodowej uzyskać można podczas warsztatów Cisco ONE workshop, które odbędą się 20 i 21 listopada w naszej siedzibie w Warszawie oraz 28 i 29 listopada w naszym krakowskim biurze.

Zachęcamy do REJESTRACJI zarówno Klientów, jak i naszych Partnerów Handlowych.

Leave a comment