Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Uten en tråd – men minst like bra!


April 19, 2016


Alt for ofte blir diskusjonen rundt mobilitet til en diskusjon om 4G eller WiFi. For å utnytte potensialet som ligger i begrepet mobilitet, er hastighet kun ett av mange elementer i en vellykket mobilitetsstrategi.

Brukervennlighet, konvergens mellom kablede og trådløse nett, sikkerhet og lokasjonsbasert funksjonalitet og tjenester er også viktige faktorer når nytteverdien av mobilitet skal vurderes.

Og ja, hastighet spiller selvsagt en rolle enten som et supplement til kablede nett eller også for å øke rekkevidden på kablede nett. Eksempelvis er det nå fullt mulig å gi en gigabit båndbredde trådløst. Dette er faktisk raskere enn de mange kablede nettverkene rundt om i norske bedrifter. I teorien kunne de kablede nettene vært flaskehalser, men heldigvis finnes løsninger som øker kapasiteten i aldrende kabler slik at også disse blir like raske som de trådløse nettene.

WAN er en teknologi som har eksistert lenge, som kobler sammen enheter og nettverk over store avstander (Wide Area Network). Typisk brukes teknologien for å koble sammen distriktskontorer til hverandre og opp mot et hovedkontor. Mer intelligens blir bygget inn i disse løsningene slik at nettverket selv velger optimale ruter for datatrafikken. Cisco kaller dette iWAN. Dermed elimineres flaskehalser og trafikkmengden reduseres.

Tjenester og aksess tilbys utfra hvilken rolle du har i organisasjonen og hvor du til enhver tid befinner deg. Dette er både brukervennlig, men også sikkerhetsmessig viktig. Nettopp sikkerhet er et nøkkelpunkt i fremtidens nettverk. Vi tror at nettverket er kjernen i en trygg infrastruktur. Det hjelper lite å ha en sikkerhetskontroll ved garasjen når det er på motorveien all trafikken finner sted.

Kompleksiteten i nettverket betyr ikke at det er komplekst for hverken brukere eller nettverksadministratorer. Men det sier derimot noe om hvor mange fallgruver som finnes dersom man ikke har en helhetlig strategi for hvordan nettverket skal designes. Det er dessverre ikke så enkelt som å bestille tre trådløse aksesspunkt i en nettbutikk og forvente optimale resultater. Gjort riktig, vil en infrastruktur bestående av sikre, smarte og raske nettverk – både kablede og trådløse og gjerne konvergerte – gi bedrifter en mobilitetsgevinst som betydelig øker produktiviteten i bedriften.

For mer info – sjekk denne linken

ManwithiPhone

Tags:
Legg igjen en kommentar