Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

SD-WAN tar av!


October 5, 2018


Vi har satt fokus på SD-WAN fordi vi ser at fler og fler organisasjoner implementerer slike løsninger og erstatter tradisjonelle branch rutere. Hovedgrunnene er typisk for å forenkle bruk og for kostnadsreduksjon. Å spare tid og penger er en god start, men en investering krever gjerne at man kan adressere enda flere utfordringer.

Noen viktige grunner for å investere i SD-WAN kan være:

  • Forenkling av initiell utrulling
  • Forenkling av administrasjon
  • Forbedret applikasjonsytelse og brukeropplevelse
  • Sømløs provisjonering av nye lokasjoner
  • Trafikk forwarding med ressursallokering over flere samtidige linjer
  • Dynamisk linje-optimalisering og valg, basert på prioritering og applikasjonskrav
  • Support for parallelle broadband, Long-Term Evolution (LTE) og Multiprotocol Label Switching (MPLS) linker for høytolerante WAN
  • Innebygget automatisk sikkerhet basert på IPSec og CA sertifikater som knytter brukerne sikkert til applikasjoner uavhengig om de er i eget datasenter eller i skyen.
  • Mulighet til å etablere SD-WAN som IaaS, på eksisterende rutere eller i kombinasjon.

I henhold til IDC har SD-WAN markedet utviklet seg fra 225 million $ i 2015 til 1.19 milliarder $ i 2017. Forventningen videre er en 69% årlig vekst til 8 milliarder $ i 2021! Dette er en enorm vekstrate, men selv om man haster med å implementere og ta i bruk fordelene over bør man også vurdere hvilke krav man har for ende-til-ende visualisering og rapportering.

Ende-til-ende visualisering og rapportering

De fleste SD-WAN produkter gjør en god jobb med å rapportere hva som skjer gjennom hele SD-WAN miljøet, men ikke alle leverer full synlighet i hele kommunikasjonen fra den mobile bruker, gjennom LANet og videre gjennom WANet inn i skyløsningene. Brukeropplevelse kan aldri defineres i en av disse, men må defineres på kryss av hele kommunikasjonskanalen. Ved å samle informasjon fra alle hjørner av nettverket, inkludert i SD-WANet for så å korrelere, visualisere og rapportere på alle delene over vil man sette organisasjon i stand til å forstå hvorvidt problemet ligger i applikasjonen, på serverne, i LANet eller WANet, hos ISPen eller hos skyleverandøren.

En av de beste funksjonene til SD-WAN er muligheten til å supportere forskjellige typer av WAN linker i parallell og forwarde trafikk over den linken som på best mulig måte supporterer applikasjonenenes krav med hensyn til latency, jitter og båndbredde. Det betyr at organisasjoner kan redusere kostnader og spre belastningen over bredbånd, LTE, MPLS, Digitale leide linjer (DLS) og andre i parallell. SD-WAN kan bruke alle disse forbindelsene og sikrer at den optimale metoden benyttes. Organisasjoner behøver ikke lengre basere seg på dyre MPLS linjer for all applikasjonstrafikk. Når ett transportproblem oppstår, vil SD-WAN dynamisk endre hvordan forskjellige applikasjoner gjør forwarding utifra hva som er optimalt med alle alternative linjer. For brukeren betyr dette at applikasjonen man benytter er optimalisert gjennom hele SD-WANet for å gi minimalt med lagg. I tillegg vil man få ende-til-ende visibilitet så man raskt kan adressere hvor problemer har oppstått og raskt kan utbedre dette.

PS: Visste du at en rekke av Cisco’s rutere allerede har støtte for SD-WAN?
Hvis du har eksiterende ISR4K eller ASR1K kan disse mest sannsynlig konverteres til en SD-WAN løsning.

Les mer om SD-WAN.

Tags:
Legg igjen en kommentar