Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Lenge leve ruteren!


August 30, 2016


Cisco ble grunnlagt med ett produkt i prislisten; Ruteren. Helt siden 1984 har Cisco utviklet, produsert og solgt dette produktet, som har vært med å endre måten vi arbeider, lever, leker og lærer på. Den har vært grunnlaget for internett slik vi kjenner det i dag. Den har vært med å koble min PC, PlayStation og min badevekt til internett. Den har vært kritisk for at jeg skal kunne benytte videokonferanse med ypperste kvalitet hjemmefra. Den har vært avgjørende for at virksomheter kan benytte seg av elektroniske tjenester. Tanken bak ruteren var et mål om overføring av data fra et medie til et annet. Dernest har den fått mange nye funksjoner etter hvert som behovene har meldt seg – sikkerhet, kryptering av data, prioritering av data, oversetting mellom IP-adresser, tale- og videotjenester osv. I dag, over 30 år senere har den beholdt sin hovedfunksjon og omtales som ”Ruteren”. Ciscos viktigste bidrag har vært programvare som skaper intelligens i denne enheten. Uten programvare ville det bare vært metall og elektronikk uten noen funksjoner. Dette er verdien Cisco gir til brukeren. Vi kan gjerne sammenligne denne universalboksens utvikling med en smarttelefon. Det er så uendelig mye mer enn bare tale, men likevel omtaler vi den som en telefon – 150 år etter den ble oppfunnet.

I dagens digitaliserings- og mobilitetsepoke, har denne enheten kanskje blitt viktigere enn noen gang. Den har endret ”form og farge” og den er i ferd med å bli virtualisert og automatisert. Dette innebærer at funksjonaliteten den gir kan leveres på flere måter – installert på dedikert maskinvare for maksimal ytelse, installert på kommersiell tilgjengelig maskinvare av prishensyn eller skybasert. Fortsatt gir den helt nødvendig funksjonalitet for at du og jeg skal kunne være på nett, med den sikkerheten og opplevelsen vi forventer.

Nå står vi igjen foran kvantesprang i denne enhetens utvikling. Mest sannsynlig kommer vi til å fortsatt kalle den ”Ruter”. Igjen vil den tillegges ny funksjonalitet – analyse av data. Etter hvert som mer og mer kobles til nett, med et stort antall innebygde sensorer som generer store datamengder, vil behovet øke for å gjøre sanntidsanalyse av disse dataene så nærme datakilden som mulig. Det vil være situasjoner og miljø som umuliggjør transport av alle data inn til et datasenter eller en skybasert tjeneste for så å gjøre analysen. Vi vil trenge åpne plattformer, skalerbarhet, robusthet, kontroll og sikkerhet – alt en Cisco ruter allerede tilbyr.

Tingenes Internet (IoT) er kombinasjonen av datagenererende enheter (sensorer), kommunikasjon og dataprosessering (analyse) som effektivt utnytter maskingenerert informasjon for å gi forretningsverdi, optimalt integrert med eksisterende IT-systemer. IoT er noe industrien aldri har sett tidligere, men er forsøkt beskrevet på mange måter. Der i blant; neste generasjons internett. I akkurat denne settingen er ruteren både helt nødvendig og et sårt tiltrengt produkt – i en eller annen formfaktor.

Lenge leve Ruteren !

Ciscoigs

Les mer om dette : http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/analytics-automation-software/edge-analytics-fabric/eaf-whitepaper.pdf

Legg igjen en kommentar