Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Hyllevare er ikke generisk!


June 1, 2016


Mange IT-sjefer er urolige rundt de økende krav til teknologi som katalysator for nye tjenester, fremgår det av en undersøkelse utført av Arlington Research på vegne av EMC. Dette er en viktig problemstilling som for mange virksomheter vil kunne bety et «være» eller «ikke være».

Nettopp teknologiens viktighet for fremtidens tjenester og drift, både i privat sektor og i offentlig sektor, stiller ekstra store krav til prioritering og valg av løsninger.

For noen år siden utkom en artikkel i Hardware Business Review med tittelen «IT Doesn’t Matter», og fokuserte på at maskinvare er i ferd med å bli hyllevare – altså ikke differensierende.

Vi var uenige den gang og er fremdeles uenige. Å definere infrastruktur som hyllevare, er å si at bilen yter like godt uavhengig av veien den kjører på. Tjenesten som utvikles er avhengig av å kjøre på en så optimal plattform som mulig. Nettverket er én av slike plattformer.

Kanskje er det enda viktigere å se på fleksibiliteten i infrastrukturen. Å anskaffe «hyllevare» for å levere en god tjeneste her og nå er selvsagt en mulighet. Å anskaffe infrastruktur som en tjeneste, likeså. I det øyeblikket nye tjenester skal utvikles, og ikke minst tiden det tar å utvikle de nye tjenestene, da oppstår utfordringene. Dersom det ikke er lagt nok arbeid i å velge infrastrukturplattform, kan utviklingsarbeidet, implementeringstid og arbeidet som går med på å administrere tjenesten bli vesentlig mer omfattende enn ved å velge rett infrastruktur. Skal tjenesten skaleres, er det også viktig å ha en infrastruktur som lar seg skalere.

I tillegg er det en rekke andre aspekter som må tas i betraktning, sikkerhet er kanskje en av de viktigste. Å kjøpe en ruter eller en svitsj med en viss ytelse er tilsynelatende en smal sak. Men denne typen løsninger er langt mer enn et veikryss i internett eller i bedriftsnettet. Det er enormt mye intelligens som sørger for optimal trafikkflyt. Ikke minst ligger det ofte mange lag med intelligens som ivaretar sikkerheten for alle som lar sina data passere gjennom «veikrysset». Dette er viktig både for brukerne og virksomhetene men også for de som leverer programvare og tjenester. I markedet er det enorme forskjeller på dette området.

Infrastruktur og teknologi spiller en rolle – fremdeles. De sørger for raskere utvikling, sikrere, mer stabile og raskere leveranser og ikke minst enklere administrasjon av tjenestene, som riktig nok er det aller viktigste konkurransefortrinnet for enhver leverandør.

Hyllevare2

Tags:
Legg igjen en kommentar