Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Hvorfor er Software Defined Access (SDA) veien videre for det bedriftsinterne nettet?


March 28, 2019


I Cisco har vi i mange år levert gode produkter og løsninger til våre kunder. Vårt utstyr har blitt brukt på ulike måter hos våre kunder, med ulike behov og dermed også ulike design.

Kundene jeg møter betjener nettverkene sine veldig forskjellig. Det Cisco nå gjør er å gjøre nettverket enkelt igjen, både for de som er brukere og for de som skal administrere nettet. Nettet er ikke bare noe som gir mulighet for å kommunisere, men som også skal sørge for at det er enkelt for brukerne å benytte det.

Organisasjoner ønsker å få flere enheter på nett, mer sikkerhet og bedre separasjon, men samtidig koble alt til en felles infrastruktur. Vi i Cisco dedikerer mange av våre tekniske ressurser for å gjøre det komplekse nettverket enkelt igjen. Det er nå nesten to år siden vi introduserte hensiktsbasert nettverk med bransjens første Software-Defined Access-løsning (SDA). Med hensiktsbasert nettverk mener vi at man definerer hva man ønsker å oppnå i forhold til segmentering, tilganger etc. – og så vil løsningen selv sørge for at dette blir programmert i nettverket.

Hva er det som gjør SDA så bra for mange kunder?

SDA gjør det komplekse nettet enkelt å sette opp og drifte, samtidig som det gir veldig god fleksibilitet og kontroll over data, enheter og tilkoblinger. Et bedriftsinternt nettverk ser ut som en enkel virtuell bryter til folk og enheter som kobles til det. Med tilgang til autoriserte ressurser, kan brukerne kobles sikkert til nettet, og jobbe hvor som helst. Samtidig kan de være sikre på at deres tilganger til ressurser (applikasjoner og data) er enhetlig på tvers av lokasjoner og det gir fleksibilitet til å enkelt gjøre endringer og også fjerne tilganger og rettigheter uten å være redd for at andre applikasjoner blir berørt.

Vi ser nå at flere organisasjoner starter med SDA for ikke bare å løse sine forretningsutfordringer, men for å gjøre administrasjon og drift raskere og med reduserte IT-kostnader. For eksempel implementeres policybasert administrasjon i nettverkene som sørger for at administrative- og sikkerhets-krav tas inn i hele bedriftsnettverket. SDA implementeres i eksisterende nettverk for å få mest mulig verdi fra eksisterende infrastruktur, samtidig som servicen, sikkerheten og fleksibiliteten forbedres. Med Cisco DNA Center får de også «Assurance» som er tilgang til enklere og raskere feilsøking, overvåkning av nettverket og mulighet til å se hva nettet faktisk blir brukt til, med tanke på applikasjoner.

 

Fleksibel, sømløs, intuitiv nettverksadministrasjon

Ansatte fra ulike deler av organisasjonen kan koble til hvor og når de trenger det på nettet, men har bare tilgang til data og applikasjoner som de er autorisert for å benytte.

Det er enkelt å koble kablede og trådløse klienter dynamisk til riktig tilgangsområde for sikker tilgang. Denne komplekse implementeringen ville vært veldig vanskelig å håndtere uten Cisco SDA.

Stor grad av nettverksfleksibilitet

Når vi ser litt fremover vil våre kommende utvidelser av SD-tilgang hjelpe organisasjoner å ha fokus på å distribuere og administrere et mylder av IoT-enheter i målestokk. Dette vil skje ved at vi vil levere spesialbygde switcher for IoT, identitetsbaser enhetssegmentering, mulighet for granulær policy og en dynamisk behandling av endepunktene.

Hold deg oppdatert og følg med for å oppleve den raske utviklingen og adopsjonen av SDA i bedrifter over hele verden. Les mer her.

Legg igjen en kommentar