Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

En kikk bak skydekket!


December 15, 2016


For kort tid siden lanserte Cisco årets versjon av Global Cloud Index som gir en god pekepinn på hvordan utviklingen i verdens datasentre vil arte seg frem til 2020. Dette er sjette året på rad hvor Cisco lanserer denne rapporten.

En av de tydeligste utviklingstrekkene er at veksten i det globale datasenterforbruket drives av konsumentmarkedet, selv om næringslivet fremdeles vil stå for 72 prosent av all produksjon i 2020. I fjor stor næringslivet for 79 prosent av totalen.
Det er spesielt video som vokser. Video vil i 2020 stå for en tredjedel av all trafikk ut fra datasenter til konsumentmarkedet. Tilsvarende tall for 2015 var 29 prosent. Ikke uventet står sosiale medier for en god porsjon av datasenterleveransen til konsumentmarkedet; 20 prosent i fjor og 24 prosent i 2015.

Økningen i videokonsumpsjon har sammenheng med flere brukere og bedre videokvalitet. En annen faktor som vil øke bruken av datasenterkapasitet og trafikk mellom disse og sluttbrukere er M2M – kommunikasjon mellom maskiner. Internet of Things, som for eksempel smarte klokker, treningsdingser, smarte elektriske sykler, alarmsystemer, målere, automatiserte løsninger for smarte hjem vil kreve mye kapasitet og samtidig generere enorme mengder data. Disse dataene vil igjen brukes på innsiden av datasentrene for å gi verdifull innsikt i forbrukeradferd som igjen kan brukes av næringslivet og som konsumenter deler i sosiale medier. Alt i alt genereres en informasonsspiral av data som forsterker de andre bidragsyterne i spiralen. Resultatet er en nær firedobling av skytrafikken i perioden fra 2015-2020.

Det er likevel næringslivet som er den desidert største forbrukeren av datasenter i verden. Forbruket er både av typiske skytjenester og av tradisjonelle datasentertjenester. Allerede er skyen større enn tradisjonelle datasenter. Det meste av datatrafikk skjer imidlertid på innsiden av datasenteret. 77 prosent av datasentertrafikk skjer på innsiden mens ytterligere 9 prosent er trafikk mellom datasenter. Kun 14 prosent av all datasentertrafikk går ut til brukerne.

Hva betyr dette for oss som brukere, både profesjonelle og privatpersoner? Et tips er iallfall å stille strengere krav til sikkerheten hos de vi tillater at skal få forvalte våre data. Med en så sammenkoblet verden som vi beveger oss mot, må vi være trygge. I tillegg er det bare å stålsette seg – verden vil endres dramatisk de neste årene. For ti år siden var selvkjørende biler noe vi så på film. Nå i desember settes den første førerløse bussen i Norge i daglig drift på Forus Flyplass. Til våren planlegger stortinget å godkjenne norsk lov for autonome kjøretøy i god tid til Tesla oppdaterer sine modeller til autonome selvkjørende biler i desember 2017.

Spennende!

cloud

Legg igjen en kommentar