Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Det ligger i vårt DNA – del 1


October 31, 2018


I mer enn 30 år har Cisco fokusert på å bruke internett til å knytte mennesker sammen. Som ledende infrastrukturprodusent har vi alltid ligget i fremkant i utviklingen av nye løsninger, og vist vei når utfordringer har oppstått rundt sikkerhet og kapasitet når flere og flere vil koble seg på nettverket. Cisco sørger for at sikkerheten blir ivaretatt på den beste måten når trusselbildet utvides og bygger brukervennlige systemer som gjør det enkelt for virksomheter av alle størrelser til å nå sine mål.

Statista spår at 75 milliarder “connected things” eller IoT enheter vil være tilkoblet et nettverk innen få år*1. De ulike typene av ting vil variere helt fra LED belysning, HVAC, ulike typer sensorer og fysiske sikkerhetssystemer med mye mer. Alle disse har til felles at de må ha en robust segmentering for å adskille og beskytte dem fra uautorisert aksess. Ønsker du at dine ansatte skal ha tilgang til ventilasjonssystemets indre oppsett på deres arbeidsplass?

Dette vil bli utfordrende å skalere når milliarder av nye enheter skal ha en IP-adresse og som også skal administreres. Det er flere år siden Cisco startet prosessen med å forberede dette og se om vi kan gjøre ting annerledes for å møte disse utfordringene. Vi innser at den samme metoden som industrien har utviklet over de siste ti-årene, og som har fungert meget godt, ikke nødvendigvis er den mest optimale tilnærmingen de neste 10, 20, 30 år for at virksomheter skal kunne håndtere en mangedobling av enheter på nettverket sitt og samtidig være helt sikret mot hacking, phishing og andre trusler.

Midt oppe i alt dette så er de fleste utfordret eller involvert, i større eller mindre grad, av digitaliseringsprosesser. Innen 2021 vil trafikk fra trådløse mobile enheter utgjøre ca 63%*2 av den totale IP trafikken verden over. Din virksomhet tar i bruk nye muligheter når trafikken øker. De ansatte bruker flere enheter til å utføre sitt daglige virke, ofte både av privat art i tillegg til sine arbeidsoppgaver på de samme enhetene, enten om de er på arbeidsplassen, hjemme eller på farten. Med bruk av smarttelefoner kan i dag også dine kunder komme i kontakt med dere fra hvor som helst uansett tidspunkt. Mulighetene som ligger for dagen når de fleste digitaliserer sine prosesser er store, men nye utfordringer oppstår når endringsbehovet oppstår på nettverket.

Med veksten av mobilitet og digitalisering utfordres IT avdelingene av nye krav fra nettverket og dets brukere. Mange nettverksfunksjoner er i dag manuelle, og håndtering av brukeraksess blir mer og mer komplekst og risikoen for menneskelige feil øker. Manuelle prosesser krever flere ressurser for å sørge for at nettverket gjør det som forventes, til tross for statiske eller minkende IT budsjetter. I tillegg blir trusselbildet mot nettverket mer komplisert å håndtere. Etterhvert som hackere blir mer og mer avanserte i sin metodikk øker også trusselflaten betraktelig, som gjør nettverket ditt mer sårbart for angrep.

Selv med disse utfordringene stoler din virksomhet på at nettverket takler økningen i antall enheter og kan utnytte fordelene med digitalisering fullt ut.
Skal IT avdelingen lykkes så er det vitalt at noen faktorer er på plass og gjøres litt annerledes enn tidligere. Disse er blant annet forenkling av administrasjon av nettverket med onboarding av enheter og få nye brukere på nett. For å forhindre at digitaliseringsprosesser i virksomheten ikke mister moment når trafikken øker må det bygges intelligens inn i nettverket som gjør det i stand til å analysere alt som skjer i sanntid, Sikkerheten må økes. Begrenset visibilitet inn i nettverket på innsiden gjør det komplisert og ressurskrevende å løse sikkerhetsbrudd hurtig. Proaktiv overvåkning av nettverket kan isolere trusler raskere. Helt til slutt må nye løsninger i dag kunne åpnes opp og integreres mot tredjeparts utstyr og plattformer, slik at det blir enklere å se helheten på tvers.

Det ligger i vårt DNA, som markeds- og teknologi-leder innen sikkerhet og infrastruktur, å utvikle og tilby våre kunder nye løsninger som ivaretar dagens behov. Cisco bidrar til at kundene er i stand til å ta i bruk ny og moderne teknologi for å kunne møte veksten av nye enheter, håndtere et mere komplekst trusselbilde og automatisere tidligere tungvinte manuelle prosesser, slik at de kan lykkes med å digitalisere sine virksomheter.

Alt dette betyr i mange tilfeller at kunder må vurdere om de skal bygge en helt ny grunnmur for å oppnå suksess. En robust og trygg grunnmur for å ta virksomheten inn i fremtiden hvor Cisco er den rette partneren til å bistå dette. Denne grunnmuren består av en rekke komponenter og i denne bloggserien over fire deler vil vi fremover presentere og gå gjennom disse.

Det ligger i vårt DNA – del 2

Det ligger i vårt DNA – del 3

[1] https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
[2] Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016-2021
Tags:
Legg igjen en kommentar