Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Den som vet mest vinner!


October 28, 2015


Cisco har i mange år snakket om fremtiden og Internet of Things. Ingen hadde forutsett den enorme teknologiske veksten innen dette feltet. Nå snakker vi om Internet of Everything (IoE), og fremtiden er her allerede.

Cisco har en naturlig posisjon i kjernen av IoE. Cisco har vært en premissgiver siden internetts tilblivelse og leverer infrastruktur fra kjernen og helt ut til klientene. Etter hvert som internett gikk fra å være en informasjonskanal til å være en sentral samfunnskomponent, ble også Cisco en viktig leverandør av sikkerhetsløsninger. Cisco har tatt mange slike skritt i takt med markedsbehovet. Nå tar vi et nytt skritt.

Etter som flere og flere ting blir koblet opp mot nettet, genereres enorme mengder data. De flinkeste organisasjonene og selskapet klarer å trekke ut verdifull informasjon fra disse dataene. De aller beste klarer å hente informasjon fra egne og eksterne data – både strukturerte data og ustrukturerte. Cisco ønsker å gi sine kunder de beste løsningene i jakten på de beste beslutningsdataene får å kunne treffe de strategisk riktige valgene.

Cisco kjøper nå det tyske analyseselskapet ParStream for å styrke Cisco-divisjonen Data and Analytics. Spesielt vil oppkjøpet styrke Cisco innen «edge»-analyse. Dette er data som genereres i ytterkantene av nettverket, typisk gjennom første kontaktpunkt mellom klienter og nettverket. Det er ofte i kanten av nettverket at intelligensen befinner seg, mens kjernenettet i større grad har kapasitet. Dersom nettet er en kropp – er kantene hjernen mens kjernen er de store musklene. Mange av dagens løsninger for analyse er gode på kjernedata, men svakere på analyse av data i nettets ytterkant. Data i ytterkanten er ofte også ferskere og gir bedre beslutningsstøtte.

En god dag for Cisco og en enda bedre dag for eksisterende og fremtidige kunder.

IoE

Tags:
Legg igjen en kommentar