Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Den digitale nettverksarkitektur – gunnmuren i en digital endringsprosess!


March 10, 2016


I Cisco forsøker vi å løse problemer, forbedre løsninger som folk bruker eller skape helt nye verktøy som åpner for helt nye muligheter å jobbe på. For kort tid siden lanserte Cisco en digital nettverksarkitektur; Cisco DNA. Målet med arkitekturen er å løse et helt konkret problem som svært mange virksomheter står overfor. Nei, Cisco DNA løser faktisk en hel rekke problemer for virksomheter som ønsker å gjennomføre digitaliseringsprosesser.

Med andre ord er ikke Cisco DNA en produktlansering, men en strategisk endring av en rekke produkter for å muliggjøre en effektiv digitaliseringsprosess. I tillegg er det et løfte til kundene om at kommende produkter vil støtte opp under den samme strategien. Cisco DNA er på mange måter smurningen som får digitaliseringsprosessen fremover.

Så hvorfor er digitalisering så viktig for virksomheter? Dette er det skrevet mye om – så mye at det lett kan feiltolkes som en hype. Digitalisering starter med å fjerne papirbaserte eller manuelle prosesser. Når virksomheters data er digitaliserte, da kan den virkelige digitaliseringen begynne. Automatisering er et nøkkelord. Prosesser går raskere, det utvikles redundans – dersom en prosess stanser opp, vil varslinger automatisk girs til rette vedkommende. Fakturaer som ikke godkjennes, vil automatisk kunne godkjennes av noen andre. Alt går raskere, det er mindre feil og sporbarheten er større. Backup og arkivering muliggjøres. Gjenopprettelse eller gjenfinning av data blir en smal sak. Data kan struktureres, eller det kan forbli ustrukturerte. Dagens søketeknologi kan likevel gi oss enormt med innsikt, som umiddelbart kan omsettes i gode beslutningsgrunnlag og forhåpentligvis gode beslutninger. Deling av data mellom digitale virksomheter gir uante muligheter for innsikt. Nye forretningsmodeller genereres. Skyen kan tas i bruk. Nye brukertjenester etableres – som for eksempel selvbetjening – lønnsomt og brukervennlig.

Jeg kunne fortsatt i timevis. Mulighetsrommet som åpner seg ved digitalisering er enormt – om ikke ubegrenset. Ikke rart dette står høyt på agendaen hos virksomheter i både privat- og offentlig sektor. Digitalisering påvirker virksomheter i alle bransjer. De globale markedsmulighetene vil ifølge IDC beløpe seg til 2,1 milliarder amerikanske dollar innen 2019.

Utfordringen er at digitalisering er vanskelig. Å gjøre det analoge digitalt er én utfordring, men å få digitale løsninger til å spille sammen er heller ikke alltid en smal sak. Nettverket er nervesystemet i en digital verden, og derfor har Cisco utviklet et DNA for nettopp å løse disse problemene for våre kunder – både utfordringene rundt integrasjon og sikkerhetsutfordringene.

Vi har laget vårt DNA rundt fem prinsipper:

  1. Virtualisering for å gi virksomheter friheten til å bruke hvilken som helst tjeneste hvor som helst, uansett underliggende plattform – fysisk eller virtuelt, lokalt eller i skyen.
  2. Automatisering for å gjøre nettverk og tjenester på disse nettverkene enkle å bruke, styre og vedlikeholde – en grunnleggende endring av tradisjonell nettverksstyring.
  3. Gjennomgående analyse for å gi innsikt til driften av nettverket, IT-infrastruktur og virksomheten – informasjon som kun et nettverk kan gi.
  4. Tjenestestyring levert fra skyen for å forene policy og administrasjon på tvers av nettverket – muliggjør de fleksible egenskapene til skyen hva gjelder sikkerhet og fysiske løsninger.
  5. Åpen, skalerbar og programmerbar på alle nivåer – ved å integrere Cisco og tredjepartsteknologi, åpne applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) og utviklerplattform, for å støtte oppunder et rikt økosystem av nettverksaktiverte løsninger.

DNA1

For å lese mer om Cisco DNA og våre tanker rundt digitalisering, har vi noen kilder som kan benyttes:

Ressurser

Les: DNA Vision Blog;

Ta en titt på: Cisco DNA Infographic

Delta: Cisco Community

Lik Cisco Enterprise Networking på Facebook

Følg Cisco on Twitter@CiscoEnterprise

Les vår blog Cisco Enterprise Networking Blog

Delta: Cisco DevNet

Tags:
Legg igjen en kommentar