Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Cisco fyller på med hjernekraft!


August 18, 2016


Verden er i konstant endring. Endringene skjer raskere og raskere. I de siste 6-12 måneder har digitalisering og automatisering av tidligere manuelle prosesser virkelig brøytet seg opp på agendaen i de fleste private og offentlige organisasjoner. Dette har skapt behov for ny kompetanse. Informasjonsteknologi er i sentrum for enhver digital prosess, og samspillet mellom teknologi og mennesker blir viktigere.

Cisco har nesten 3 million sertifiserte personer som daglig jobber med å designe, installere og drifte den digitale motorveien som knytter ting, data, prosesser og mennesker sammen i den digitale verden. Det stilles stadig større krav denne motorveien og den blir i større og større grad brukt til å tilrettelegge for nye muligheter. Motorveien skal bli bredere, raskere, tryggere og ikke minst gå flere steder.

I et vellykket digitaliseringsprosjekt er ingeniørene involvert og deres kompetanse særdeles essensiell, men etter hvert som nettverket endrer rolle og betydning må også deres kompetanse utvikles. Cisco lanserte i mars 2016 «Digital Nettverks-Arkitektur» (DNA), hvor IT-infrastrukturen gjøres programmerbar og virtualisert (se egen bloggpost ). Dette har gjort at det ikke er tilstrekkelig å være en god ”rørlegger eller veiarbeider». Vi må også kunne forstå og bygge opp under den verdiskapende modellen og arkitekturen. Det nye digitale nettverket vil skape forretning, gi innsikt i data, gi nye kunde- og brukeropplevelser og mye mer, alt sikret.

Sertifiseringsprogrammet i Cisco er delt inn i en rekke spesialiseringsområder som samhandling, sikkerhet, ruting & svitsjing, datasenter, osv. Disse områdene vil nå inkludere raskt voksende områder som programmerbarhet, IoT (tingenes internett), sky og sikkerhet.  Dette vil bidra til fremtidig suksess i digitaliseringsprosjekt og sikre at den digitale motorveien er klar.

Over de neste 18 til 24 måneder vil Cisco tilføre ny digitaliseringskunnskap til 2,75 millioner allerede høyt sertifiserte ingeniører hos våre kunder og partnere.

knowledge

Tags:
Legg igjen en kommentar