Cisco Nederland
Deel

Machine as a Service met Fog Computing


13 October 2016


Er wordt veel gesproken over Industrie 4.0 en hoe digitalisering het productieproces kan optimaliseren. De nieuwe IoT-technologieën die hiervoor gebruikt worden, kunnen echter ook de enabler zijn voor compleet nieuwe business-modellen.

Bekende voorbeelden als Uber, Airbnb en Square laten zien hoe internettechnologie, cloud en een delivery-platform (tablet, smartphone) bestaande markten volledig kunnen doen kantelen van een product- naar een servicemodel. Maar als het werkt voor taxi’s, huizen en kassasystemen, werkt zo’n data-naar-de-cloud-model dan ook voor andere ‘dingen’, zoals machines in een fabriek?

Machine- en sensordata naar de cloud?

Data naar de cloud brengen bij dit soort andere ‘dingen’ vraagt om een gedistribueerde aanpak, vanwege het bedrijfskritische karakter, de bescherming van Intellectual Property, maar ook de latency-requirements en omdat het om grote hoeveelheden aan machine- en sensordata gaat die vrijkomen bij productie-automatisering.

De oplossing? Breng de cloud naar de data! Dit wordt Fog Computing genoemd en Cisco biedt hiervoor het delivery-platform.

Fog Computing met IOx

De technologie die hiervoor gebruikt wordt, is IOx. Dit op open standaarden gebaseerd Application Enablement Framework maakt het mogelijk om gedistribueerd applicaties te ontwikkelen, te deployen en te managen.

Voor het ontwikkelen van de Fog-applicaties kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van Devnet, een open omgeving waar tools (SDK’s, API-info, voorbeeldcode, Sandbox, etc.) en support samenkomen voor de ontwikkel-community.

Linux guest-OS

Eén van de bouwblokken van het framework bestaat uit een geïntegreerd Linux guest-OS op bestaande routers en switches. Op dit OS kunnen meerdere applicatiecontainers draaien, bijvoorbeeld een message broker als MTConnect voor data-acquisitie en een analytics engine als Cisco Connected Streaming Analytics. Eenmaal ontwikkeld, kunnen apps eenvoudig worden beheerd met een Application Lifecycle Management-tool genaamd Fog Director.

Enorm veel data beschikbaar

Terug naar de business. Nieuwe machines worden complexer en van oude machines hebben steeds minder mensen in de fabriek verstand. Tegelijkertijd worden de kosten van en daarmee de risico’s op downtime, kwaliteitsproblemen, etc., steeds groter. Door het ontsluiten van machines komt er een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Deze kan men bijvoorbeeld analyseren om de kwaliteit van producten te verbeteren, operationele processen te versnellen of downtime te verminderen.

Nieuw? Rocket science? Een aantal machinebouwers heeft de waarde al gezien. Zo past Fanuc, een grote robotfabrikant, predictive maintenance toe op haar robots en biedt ze aan als een zero-downtime service. Een ander voorbeeld zijn de SmartBox Connected Machine-services van Mazak. Beide zijn gebaseerd op een cloudapplicatie gecombineerd met gedistribueerde Fog-applicaties gebruikmakend van Cisco IOx-technologie.

Never been a better time…

Wilt u meer weten over deze nieuwe IoT-technologieën en wat deze voor uw business kunnen betekenen? Lees dan hier verder: There has never been a better time to rethink manufacturing.

Reageer