Cisco Suomi
Jaa

Erpin hallittu eksodus ja muita tarinoita toimivasta toiminnanohjauksesta


9.5.2023


Muistat varmaan uutiskuvat, jotka levisivät maailmalle maaliskuussa 2021: 400-metrinen rahtialus oli poikittain jumissa Suezin kanavassa kuusi päivää. Muu rahtiliikenne ei päässyt ohittamaan MV Ever Given -alusta, joka oli tukkinut kanavan. Tämä aiheutti kerrannaisvaikutuksiltaan massiivisen sekasorron toimitusketjuihin. Kanavassa jonotti yli 200 alusta, joissa oli kymmenen miljardin dollarin edestä Euroopan ja Aasian välistä rahtia, ja meillä koti-Suomessakin tietyt tuotteet loppuivat kaupoista. Seuraavaksi varmasti ihmettelet, miten tämä liittyy yksittäisen yrityksen toiminnanohjaukseen?

 

Toiminnanohjausjärjestelmän eli erpin modernisointi on monissa yrityksissä edessä – halusivat tai eivät

Toiminnanohjausjärjestelmä eli erp (enterprise resource planning) on bisneksen pyörittämisen kovaa ydintä, sillä se liittää toisiinsa myynnin, taloushallinnon, tuotannon ja materiaalivirtojen sekä logistiikan kaltaiset osa-alueet. TiVi kirjoitti muutama viikko sitten yritysten erpien suuresta eksoduksesta pilveen, ja keskittyi artikkelissaan erityisesti pilvisiirtymään liittyvien huomattavien liiketoimintariskien minimointiin siinä tapauksessa, ettei hankkeessa onnistutakaan suunnitellusti. Ja hyvästä syystä, sillä pienetkin ongelmat erpissä mitataan miltei aina miljoonissa.

 

Kun pilveen päädytään, ollaan ulkoistuksen tiellä, jolloin kokonaiskattavan näkyvyyden ja tilannekuvan rooli korostuu entisestään.

 

Yksi yleisesti käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä suomalaisissa yrityksissä on SAP, joka on ilmoittanut tukevansa vanhoja ECC-järjestelmiään enää vuoteen 2027 saakka. Tämän jälkeen yritysten tulee siirtyä uuteen järjestelmään, joka SAP:in maailmassa tarkoittaa SAP S/4 Hanaa ja jota voi pyörittää joko omassa konesalissa, pilvessä tai näiden yhdistelmässä. Mutta bisneksen kovan ytimen siirtäminen pilveen on pelottavaa, ymmärrettävästi. Sen vuoksi ymmärrys omasta arkkitehtuurista, sen rakenteesta ja riippuvuuksista sekä kokonaisvaltainen näkyvyys käytössä oleviin sovelluksiin on äärimmäisen kriittistä.

 

Miten Cisco ja erp liittyvät toisiinsa?

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että verkkolaitteista tunnettu Cisco on mukana turvaamassa Suomen suurimpien erp-toteutusten onnistumista ja päivittäistä toimintaa. Haastattelin tätä artikkelia varten asiantuntijaamme Jan-Michael Merivirtaa, joka vaikuttaa lukuisten yritysten erilaisissa SAP-projekteissa monitorointifokuksella, myös globaalilla tasolla. Kysyin Janilta suurimmista erpiin liittyvistä haasteista, joihin hän törmää hankkeissa.

SAP-käyttäjien suurin haaste tällä hetkellä on tiensä päähän tulevat vanhat ympäristöt, jotka on käytännössä pakko uusia seuraavien 3-5 vuoden kuluessa. Samalla tehdään päätöksiä siitä, siirretäänkö kaikki tai osa työkuormista jatkossa pilveen. Ja kun SAP-ympäristö muuttuu muun it-infran tapaan hybridiksi, lisääntyy väistämättä hallinnan monimutkaisuus. Ja kun monimutkaisuus lisääntyy, tarvitaan ratkaisuja joilla turvata jatkuva, kokonaisvaltainen näkyvyys niin itse sovellukseen kuin siihen liittyvään muuhun ympäristöön, verkko mukaan lukien. Kokonaisnäkyvyyteen Ciscolla on tällä hetkellä markkinoiden kattavimmat ratkaisut.

 

Toiminnanohjausjärjestelmän migraatio, mikä voisi mennä pieleen?

Järjestelmien migraatioissa inhimillisten virheiden vaara on aina suuri. Esimerkiksi SAP:n omat näkyvyys- ja raportointityökalut ovat siiloutuneita ja keskittyvät vain sen omiin tuotteisiin, jolloin virheen löytyminen prosessissa ilman kokonaisnäkyvyyttä ja tilannekuvaa saattaa viedä tolkuttomasti aikaa. Ja kun toiminnanohjausprosessissa on virhe, se usein maksaa menetettynä liikevaihtona.

Esimerkiksi Jan nostaa tapauksen, jossa eräs suuri ja tunnettu kaupan alan yritys teki järjestelmämuutoksen tavaranlähetyspäässä. Muutoksessa olivat tilausnumero- ja asiakasnumerokentät menneet väärinpäin, johtuen inhimillisestä virheestä. Järjestelmä syötti tilausnumeroa asiakasnumerokenttään ja päinvastoin, mikä johti siihen, ettei yksikään tilaus liikkunut eteenpäin. Aikaa kului ja liikevaihtohäviö oli merkittävä, kun ongelmaa ei heti saatu selville. Vastaavissa tapauksissa perinteisistä näkyvyysratkaisuista ei olisi ollut hyötyä, sillä tyypillisesti ne kohdentuvat vain infrastruktuurin monitorointiin. Alustat toimivat tässäkin tapauksessa moitteetta ja ongelma oli konfiguroinnissa, joka johti väärän datan syöttämiseen.

Olennaista on eristää mahdollisimman nopeasti ongelma-alue sekä kenellä on vastuu, ja sen jälkeen selvittää ongelman juurisyy, muodostaa käsitys minkälaisia kerrannaisvaikutuksia se aiheuttaa ja miten ongelma korjataan. Aiemmassa esimerkissä ongelma ei ollut itse SAP:ssa vaan SAP:in ulkopuolisessa ratkaisussa, ja ilman integroidun erpin monitorointia ongelmien ja niiden syiden selvittäminen oli hankalaa ja aikaa vievää.

 

 

Cisco AppDynamics on sovellusnäkyvyystyökalu, jota lukuisat yritykset ympäri maailmaa käyttävät SAP-ympäristöjensä kokonaisnäkyvyyden ja tilannekuvan hallintaan. Erityisesti sen kehittyneet Business iQ -ominaisuudet nousevat liiketoimintakriittisten sovellusten valvonnassa arvoonsa, sillä BiQ kertoo jatkuvasti esiintyvien vikojen kriittisyydestä liiketoiminnalle ja antaa näkemyksen, missä järjestyksessä niitä kannattaa korjata.

 

 

 

Erp-rintamalla pilvistä tai puolipilvistä ja hyvää näkyvyyttä

Pilvi- tai hybridiympäristöt tuovat joustavuutta, tehokkuutta ja skaalautuvuusetuja myös toiminnanohjaukseen. Mutta kun pilveen päädytään, ollaan ulkoistuksen tiellä, jolloin kokonaiskattavan näkyvyyden ja tilannekuvan rooli korostuu entisestään. Aiemmassa blogissani pohdin palveluntarjoajien vastuukysymyksiä ja sitä, kuinka liiketoimintakriittisiä sovelluksia niiden ympäristöissä pyörii. Kun ongelmia ilmenee, vian etsimiseen kuluva aika on mahdollista minimoida, ja syyttävän sormen osoittelu eri palveluntarjoajien välillä on mahdollista välttää.

Ciscon Full Stack Observability (FSO) -työkalupakkiin kuuluu AppDynamicsin lisäksi Cisco ThousandEyes, joka puolestaan kykenee tarkkailemaan koko pilvi- tai hybridiympäristöä, johon toiminnanohjaus on kytköksissä. Se valvoo niin sisä- kuin ulkoverkkoa ja ongelman ilmetessä kertoo välittömästi, missä tai kenen palveluntarjoajan päässä vika on.

Haluatko tietää lisää AppDynamicsin SAP-valvonnan kyvykkyyksistä ja asiakkaista, jotka luottavat toiminnanohjauksen valvonnan käsiimme?

Lue lisää:
https://www.appdynamics.com/solutions/sap-monitoring

https://www.appdynamics.com/customers#stories 

 

 

 

 

Olemme SAP:n sertifioima teknologiakumppani

 

 

Tags:
Jätä kommenttisi