Cisco Suomi
Jaa

Onko verkkoarkkitehtuurisi kuin persialainen matto?


10.1.2023


Hannu Rokka

 

 

 

VIERASKYNÄ
Hannu Rokka | Senior Advisor | 5Feet Networks

 

Verkkoarkkitehtuurin konsultoinnissa törmään usein liian heterogeenisesti kasattuun teknologiakokonaisuuteen. Eri osa-alueille on valikoitunut lukuisia erilaisia teknologioita valmistajineen, vaikka palvelutoimittajia olisi lukumääräisesti vähän. Kartoituksestani syntyy asiakkaalle teknologiamatriisi, joka on värikäs kuin persialainen matto.

Kartoituksen lopputulosta seuraa kysymys, johon saan asiakkaalta lähes poikkeuksetta kieltävän vastauksen: Olisiko arkkitehtuurinne tällainen, jos olisitte itse tehneet valinnat?

Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ryhtyivät siirtämään it-infrastruktuuriaan ostopalvelumalliin pari vuosikymmentä sitten. Tässä mallissa asiakasyritys siirtää teknologiavalinnat palvelutoimittajan vastuulle asteittain, ja toimittajan tuotepäälliköt ryhmineen määrittelevät asiakkaalle tarjottavan teknologian. Asiakkaat puolestaan keskittivät oman it-osaston painopistettä strategisiin liiketoimintasovelluksiin.

Syystä tai toisesta tämä on johtanut kirjavaan arkkitehtuuriin. Palvelutoimittajan taitava markkinointi onnistuu peittämään tämän faktan nimeämällä palvelujaan uudestaan, mutta samalla pettää sillä myös itseään.

 

Hiljainen signaali kertoo muutoksesta asiakaskunnassa

Nyt 20 vuotta myöhemmin olen havainnut muutoksen yritysjohdon ajatusmaailmassa. It-infran teknologiavalinnoissa halutaan olla asiakkaana itse mukana vaikuttamassa. Tähän ovat vaikuttaneet mm. seuraavat tekijät:

1. Tietoturva ja nopea reagointi edellyttävät automaatiota sekä järjestelmien kykyä hyötyä toinen toistensa informaatiosta rajapintojen kautta. Integraatioiden tekeminen heterogeenisten teknologioiden välille on manuaalista ja kallista asiantuntijatyötä, ja integraatiot usein hajoavat päivitysten seurauksena. Lisäarvoa jää myös saavuttamatta.

2. Yksittäinen teknologia on perusteltu erikoistarpeessa, mutta perusinfrastruktuurissa toimiva kokonaisuus on tärkeämpi asiakkaan näkökulmasta. Toimivan kokonaisuuden tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi hyvä näkyvyys läpi koko infran, luotettava tilannekuva sekä nopeat ja edulliset integraatiot.

3. Sovelluskehityksen muutos ja pilvipalveluiden yhä laajempi hyödyntäminen osana yrityksen it-infrastruktuuria. Integraatiot ja rajapinnat on huomioitava osana kokonaisuutta ja strategiset valinnat on näin järkevää tehdä asiakasyrityksen itsensä toimesta.

4. Network as a Service (NaaS) -palveluiden kehityksen nopeus ja saavutettavat hyödyt verrattuna perinteisten paikallistoimijoiden tarjoomaan ja resursseihin ymmärretään paremmin yrityksissä.

Persialaista mattoa muistuttava infrastruktuuri ja siiloihin organisoitu verkonhallinta eivät enää aikoihin ole kyenneet luomaan lisäarvoa asiakasyrityksille. Verkko- ja tietoturvaratkaisua sekä uudella teknologialla saavutettavaa hyötyä tulisi aina katsoa ensisijaisesti asiakkaan infrastruktuurikokonaisuuden näkökulmasta.

 


5Feet Networks Oy on yritysverkon strategiseen suunnitteluun sekä verkkoautomaatioon keskittynyt konsultointiyritys. Tavoitteena auttaa yrityksiä kehittämään yritysverkkojen hallintaa, tietoturvaa ja kustannustehokkuutta sekä varmistamaan oikeat linjaukset. Lue lisää: 5feetnetworks.com

Tags:
Jätä kommenttisi