Cisco Suomi
Jaa

Kiertotalouden edistäminen on kaikkien vastuulla


13.9.2022


Sari Mattero

 

 

 

VIERASKYNÄ
Sari Mattero | vastuullisuuspäällikkö | Atea

 

Kiertotalouden parempi yhdistäminen liiketoimintaan lienee tällä hetkellä yksi tärkeimpiä ict-toimialalla edistettäviä asioita. Lineaariset toimintamallit, jotka perustuvat sekä tuotteiden suunniteltuun ennenaikaiseen vanhenemiseen että ohjaavat kulutustottumuksia osta-käytä-heitä pois -suuntaan ovat vanhanaikaisia ja kestävän kehityksen vastaisia. Resurssien rajallisuus, lisääntyvä jätteen määrä ja kasvava ympäristökuormitus ajavat parhaimmillaan yrityksiä innovatiivisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi, mikä edistää kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

 

Kiertotalous alkaa suunnittelupöydältä

Kiertotalous alkaa jo tuotteiden suunnittelupöydältä sekä raaka-aineiden valinnasta, ja jatkuu tuotannon, logistiikan ja käyttövaiheen kautta keräykseen ja kierrätykseen. Ict-alan kestävän kehityksen toimet keskittyvät siihen, kuinka saadaan vähemmästä enemmän lisäarvoa: pidentämällä laitteen elinkaarta kunnostamalla ja uudelleenkäyttämällä, sekä maksimoimalla kertaalleen louhittujen raaka-aineiden käyttö kierrättämällä ja hyödyntämällä ne uudestaan.

Yksittäisen elektronisen laitteen takana on yleensä laaja ja kompleksinen verkosto eri toimijoita, joilla kaikilla on oma roolinsa ketjussa. Laitteen käyttäjälle näkyvimpiä tässä ketjussa ovat valmistaja ja jälleenmyyjä tai palveluntarjoaja. Eri toimijoiden on hyvä miettiä, miten he omassa toiminnassaan eri vaiheissa tehostavat kiertotaloutta niin, että lopulta ketju tarjoaa käyttäjille vastuullisemmin tuotettuja, kestäviä tuotteita sekä toimintatapoja, jotka helpottavat laitteiden takaisinottoa ja kierrättämistä.

Pienten yksittäisten tekojen ohella onkin tärkeää miettiä, miten kiertotalousmallit voidaan huomioida elinkaaren jokaisessa vaiheessa, ja mitä jokainen voi tehdä omalta osaltaan ja osana kokonaisuutta. Kun halutaan ottaa askel kunnianhimoisempaan suuntaan on lisäksi mietittävä, miten voimme yhdessä saada aikaan enemmän.

 

Saumaton yhteistyö on tehokkain keino edistää kiertotalouden toteutumista

Niin kliseiseltä ja lattealta kuin saattaa kuulostaa, on yhteistyö tehokkain keino edistää kiertotaloutta, sillä kaikkien panosta tarvitaan. Laitevalmistaja voi toimia vastuullisesti hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja ja uusiutuvia energialähteitä tuotannossaan, tai edistää parempia työoloja sekä koko toimitusketjun vastuullisuutta, mutta jos tuote päätyy loppukäyttäjälle sellaisen jälleenmyyjän tai palveluntarjoajan toimesta, joka ei tarjoa helppoa ja tietoturvallista takaisinottoa, vastuullista jälkimarkkinaa ja asianmukaista kierrätystä takaisin raaka-aineiksi, jää vastuu loppukäyttäjän harteille ja omatunnolle. Usein käytöstä poistunut laite päätyy silloin hyllyn tai pöytälaatikon perälle pölyyntymään.

On ilahduttavaa huomata kuinka monet yritykset tänä päivänä asettavat itselleen konkreettisia vastuullisuustavoitteita ja ymmärtävät yhteistyön merkityksen vastuullisuuden parantamisessa. Oman työni ehdottomasti parhaita puolia on se, että pääsen tekemään konkreettisia asioita vastuullisuuden edistämiseksi niin ruohonjuuritasolla kuin isommassa mittakaavassa, ja lisäksi tarjoamaan muille mahdollisuutta tehdä parempia valintoja. Ja kaikki tämä mahdollisimman läpinäkyvästi ja rehellisesti yhteistyössä muiden samalla tavalla vastuullisuutta arvostavien kanssa.

 

Atean ja Ciscon strateginen kumppanuus ja yhtenevät vastuullisuusarvot

Niin Atealla kuin Ciscolla on omat kunnianhimoiset kiertotalouden ja kestävän kehityksen tavoitteensa. Yhteinen vastuullisuuden arvomaailma luo omalta osaltaan pohjaa strategiselle kumppanuudelle.

Ciscon merkittävimmät konkreettiset tavoitteet liittyvät käytöstä poistuvien laitteiden kierrätykseen, jossa se tavoittelee 100 %:n kierrätysastetta, Zero Waiste -ajatteluun sekä mahdollisimman vähän sähköä kuluttavien laitteiden kehittämiseen ja valmistamiseen.

Vuonna 2018 Ciscon pääjohtaja Chuck Robbins asetti tavoitteen, että Cisco ottaa 100 % myymistään laitteista takaisin ja hyödyntää ne uudelleen. Tästä tavoitteesta syntyi Cisco Take Back -ohjelma, jonka puitteissa asiakkaat voivat palauttaa kaikki hankkimansa Cisco-laitteet käytön päätteeksi takaisin Ciscolle, ilmaiseksi ja helposti. Cisco tyhjentää laitteissa olevan datan tietoturvallisesti ja kierrättää ne lisävarusteineen.

Atean kunnianhimoiset kiertotalouden tavoitteet perustuvat myös laitteiden 100 %:een takaisinottoon, niiden elinkaaren pidentämiseen sekä lopulta materiaalikiertoon kierrätyksen kautta. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 jokaista myytyä uutta laitetta vastaan meille palautuu yksi laite joko uudelleenkäytettäväksi tai kierrätettäväksi. Lisää tästä ja muista Atean kestävän kehityksen tavoitteista voit lukea täältä

Molemmat yritykset ansaitsivat myös paikkansa Corporate Knightsin vuoden 2022 vastuullisimpien yritysten Global100-listalla

 


Kirjoittaja työskentelee Suomessa Atean vastuullisuuspäällikkönä. Hän vastaa Atean kestävän kehityksen tavoiteohjelman toteutumisesta ja saa kicksit päästessään tekemään vastuullisuudesta aitoa liiketoiminnan kehittämistä pelkän pöhinän sijaan.

 

Tags:
Jätä kommenttisi