Cisco Suomi
Share

Digitalisaatio vaatii ICT-palveluilta laatua – Verkon automaatio ja 360° näkyvyys avuksi


31.1.2018


Data ja sovellukset saavat digitalisaatiokeskusteluissa usein suurimman huomion. Pohjimmiltaan digitalisaatiossa on kuitenkin kyse innovatiivisista tavoista yhdistää dataa, ihmisiä ja laitteita. Sovellusten avulla näistä innovatiivista yhteyksistä tuotetaan uusia tai parempia palveluita. Tyypillisesti lisäarvopotentiaali on sitä suurempi mitä enemmän ja mitä innovatiivisemmalla tavalla dataa, ihmisiä ja laitteita onnistutaan yhdistämään. Yhdistäminen tarkoittaa IT-termein tietysti verkkoja.

Volyymien kasvu verkoissa ja liiketoimintakriittisyys haastaa IT:n

Nopeasti digitalisoituva liiketoiminta lisää verkoissa siirrettävän datan määrää ja liiketoimintakriittisyyttä vauhdilla. Samaan aikaan verkon palveluista riippuvaisten laitteiden, sovellusten ja pilvipalveluiden määrä ja monimuotoisuus kasvaa.  

Digitalisaatio tarjoaa hienoja mahdollisuuksia, mutta samalla monimutkaisuuden kasvaessa se tekee verkon päällä tuotettujen palveluiden (digitaalinen liiketoiminta) toimivuuden varmistamisesta yhä vaikeampaa. IT-tiimien harmiksi tämä tietysti tapahtuu ajan hetkessä, jossa asiakkaiden (ja organisaation oman henkilöstön) odotusarvot palvelun laadusta ja saatavuudesta ovat korkealla.

”Digitalisaatio ei ole front-end”

Mehiläisen CIO, Kalle Alppi, totesi hiljattain ICT-palveluiden modernisointia koskevassa esityksessään osuvasti ”Digitalisaatio ei ole front-end vaan se on tehtävä kokonaan”. Alppi korosti esityksessään verkon sovellus-, käyttäjä- ja laitetasoista näkyvyyttä sekä kykyä varmistaa palveluiden toimivuus ”päästä-päähän” ja nopeaa reagointia muutos- ja häiriötilanteissa.

ICT-palveluiden toimivuuden varmistaminen yhä vaativampaa

ICT-palveluiden monimutkaistuessa ja palveluiden kehityssyklien kiihtyessä erilaisia häiriötilanteita ilmenee silti yhä useammin. Esimerkit ovat tuttuja; softabugi, IoT-laitteen häiriö, väärä ohjelmistoversio, konfiguraatiovirhe tietoturva- tai verkkolaitteessa jne. Palveluiden laadun varmistamisen näkökulmasta kyse onkin yhä enemmän siitä kuinka nopeasti häiriötilanteisiin reagoidaan.

Myös häiriötilanteiden selvittäminen on yhä vaativampaa kun käyttäjän ja sovelluksen välissä voi olla toistasataa potentiaalista vikakohtaa. Arvioiden mukaan yrityksen IT-tiimi (tai palveluntarjoaja) käyttää nykyisin tyypillisesti häiriötilanteissa neljä kertaa enemmän aikaa datan keräämiseen kuin itse ongelman analysointiin ja ratkaisemiseen.

Ciscon Oivaltavan Verkon ”Assurance”-kyvykkyys

Juhannusviikolla Cisco teki yhden kaikkien aikojen merkittävimmistä julkistuksistaan. (Myönnän että tämä on aika paljon sanottu yhtiöstä jolla on yli 19 000 patenttia.) Julkistimme tuolloin automatisoidun ja politiikkaohjautuvan Oivaltavan Verkon, joka yksinkertaistaa verkkojen rakentamisen, nopeuttaa uusien laitteiden ja käyttäjien liittämistä verkkoon ja tekee verkosta yhtenäisen kaikkialle ulottuvan “tietoturvalaitteen”.

Eilen, suurimmassa vuotuisessa asiakastapahtumassamme, Cisco Livessä, Barcelonassa, julkistimme Oivaltavan Verkon laajennetut palveluiden laadun varmistuksen (Assurance) kyvykkyydet. Monimuotoista analytiikkaa (”everything-as-a-sensor”) ja matemaattista mallinnusta hyödyntävän Cisco DNA Center Assurance -päivityksen avulla verkkoympäristöön saadaan täysi 360° näkymä: kuka, mikä, mitä, missä, milloin, kuinka. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen, retrospektiivisen (aikakone!) ja ennakoivan näkymän siihen mitä käyttäjien ja sovellusten välillä tapahtuu tai on tapahtunut.

Kehittyneellä analytiikalla proaktiivisuutta ja parempia palveluita

IT-tiimeille ja palveluntarjoajille tämä tarkoittaa kykyä paikantaa häiriön aiheuttaja ja juurisyy entistä nopeammin. Analysointivaiheessa häiriö ja sen vaikutus verkkoon, käyttäjään, laitteisiin ja sovellukseen voidaan ”kelata takaisin” tapahtumahetkeen ja tutkia häiriötilanteen kulku. Ja itse ongelman ratkaisuun järjestelmä tuottaa tarvittavan ohjeistuksen, joka useimmiten mahdollistaa ongelman ratkaisun proaktiivisesti ennen kuin siitä aiheutuu haittaa palveluiden käyttäjille.

ICT-palveluiden liiketoimintakriittisyys kasvaa jatkossakin. Samalla datan, ihmisten ja laitteiden yhdistämisen määrä ja innovatiivisuus kiihtyy edelleen. Kannattaakin arvioida tarkkaan mitä kyvykkyyksiä yrityksesi ICT-infrastruktuuriin tänä vuonna asennettavilta verkkolaitteilta vaaditaan niiden 6-8 vuotisen elinkaaren aikana. Ciscon Oivaltava Verkko auttaa varmistamaan asiakkaiden ja henkilöstön odotusten mukaisen käyttäjäkokemuksen, usein jopa proaktiivisesti.

 

Tags:
Leave a comment