BeLux Blog
Share

Zal het Internet of Everything de lokale overheden redden?


August 26, 2014


Met het Internet of Everything staan we voor de volgende fase van het internet. Cisco schat dat het Internet of Everything de volgende tien jaar een totale waarde van 19 biljoen dollar zal genereren in de publieke en private sector. Hoe kunnen bedrijven en steden optimaal gebruikmaken van het IoE en de voorspellingen waarmaken? Eerst een woordje over IoE. Dat zal informatie vanuit tientallen miljarden bronnen verzamelen en verwerken. Het grootste deel van de informatie zal komen van een haast oneindige hoeveelheid sensoren, meters, schakelaars en andere in huishoudtoestellen, machines en assemblagerobots, automaten, gebouwen, infrastructuur en wegen, zorgtoestellen, transportsystemen, auto’s, enzovoort. De rest van de informatie komt van personen. Momenteel sturen we vooral locatie- en surfgegevens uit via onze smartphone en tablet, in de toekomst dragen we wellicht sensoren op ons lichaam en in onze kledij om onder meer medische informatie beveiligd door te sturen. Die verregaande automatisering kan dus heel wat opleveren. Innovatief inzetten van gegevens Nu terug naar onze steden en gemeenten en het verdienmodel van het Internet of Everything. Neem nu Chicago, waar de weersomstandigheden niet altijd optimaal zijn. In de windy city is de sneeuwval tijdens de wintermaanden moeilijk te voorspellen en heeft de ene buurt zwaarder te lijden onder de overvloedige winterneerslag dan de andere. Chicago maakt daarom gebruik van de bestaande verkeerscamera’s om de sneeuwval in de straten in beeld te brengen en sneeuwruimers naar de meest kritische plaatsen uit te sturen. Als steden gegevens op die manier registreren, brengen ze niet alleen meer efficiëntie in hun dagelijkse operationele taken, maar maken ze de wegen ook veiliger voor autobestuurders en voetgangers. En dat is maar een voorbeeld van hoe Chicago innovatief omspringt met het verzamelen van gegevens. Naast verschillende dergelijke initiatieven, maakt de stad die gegevens over de stad ook beschikbaar voor ontwikkelaars die een eigen applicatie willen ontwikkelen. Die vorm van ‘hacking’ door burgers zorgt ervoor dat nuttige informatie over de stad snel tot bij haar inwoners komt. Chicago speelt een voortrekkersrol op het gebied van Big en Open Data. Het Internet of Everything kan niet enkel ons leven aangenamer maken, maar en laat steden en gemeenten tevens toe om kosten te besparen door meer efficiëntie. Op de website van CNN vind je trouwens een speciale uitzending waar je kan zien hoe het Internet of Everything steden overal ter wereld aan het transformeren is. Misschien moeten we een overlegplatform oprichten waar overheden hun ervaringen delen met elkaar. Pas dan komt die 19 biljoen dollar in zicht, en helpen wij de budgetaire pijn van de lokale overheden te verzachten.

Leave a comment