BeLux Blog
Share

Sneller klimaatneutraal


December 24, 2021


De verwoestende gevolgen van de klimaatrampen van 2021, ook in ons land, konden geen duidelijker teken zijn van de dringende noodzaak om klimaatverandering aan te pakken. Om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximum 1,5°C, gaat Cisco zijn koolstofuitstoot versneld doen dalen. Cisco legt zich op om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. Tegelijk willen we ook onze klanten, partners en leveranciers inspireren en ondersteunen.

Onze doelstellingen voor de eerstvolgende jaren zijn ambitieus: tegen 2025 moeten alle scope 1- en scope 2-emissies tot nul herleid zijn. Scope 1 omvat de eigen uitstoot door onder meer zijn gebouwen in de hele wereld en door de productie van Cisco-toestellen. Scope 2 omvat onrechtstreekse emissies, door elektriciteitsleveranciers.

Werk van ruim vijftien jaar wordt nu geïntensiveerd

Cisco werkt sinds 2008 met vijfjarendoelen om zijn scope 1- en scope 2-emissies verder te reduceren, afval te beperken en steeds efficiëntere producten te ontwikkelen. Het huidige doel bepaalt een verlaging van de emissies met 60 procent tegen boekjaar 2022, steeds in vergelijking met de waarden van boekjaar 2007. We liggen op schema om het te halen.

Cisco ligt ook voor op schema om tegen het volgende boekjaar gebruik te maken van groene energie voor ten minste 85% van zijn wereldwijde elektriciteitsverbruik. We gebruiken in verschillende landen al 100% hernieuwbare energie, ook in België.

Klimaatneutraal in 2040

Vervolgens zullen we tegen 2040 de uitstoot van broeikasgassen tot nul reduceren in alle categorieën (‘scopes’). Dat is tien jaar sneller dan de termijn die klimaatwetenschappers hebben vooropgesteld om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Later zal Cisco de doelstellingen aankondigen die we op korte termijn nastreven voor de zogenaamde scope 3-emissies. Dat zijn onder meer de emissies door verkochte producten en door toeleveranciers.

Toeleveranciers moeten emissies met 30 procent verlagen tegen 2030

In 2019 verlaagde Cisco al de scope 3-uitstoot van zijn toeleveringsketen met 1 miljoen kubieke ton CO2. Het was het resultaat van een reeks acties – zoals meer zeetransport, nieuwe productverpakkingen, en de invoer van energiebeheer bij zijn productiepartners. Cisco heeft zijn toeleveranciers in 2020 opgelegd om scope 3-emissies tegen boekjaar 2030 met 30 procent te verminderen, vergeleken met het boekjaar 2019.

Cisco zet ook maximaal in op hergebruik, reparatie en efficiënt gebruik van grondstoffen. In 2018 sprak CEO Chuck Robbins op het World Economic Forum ook de belofte uit voor een volledige terugname van producten. Productie heeft immers de grootste impact op het klimaat.

Lokale impact

In het kader van onze Giving Back-activiteiten zijn we dit najaar een stuk van de oevers van de Vesder gaan opschonen. De regio werd vorige zomer getroffen door overstromingen van een ongeziene omvang. Dat liet een forse indruk na op onze teams, we konden de gevolgen van klimaatverandering zelf opmeten. Dit globale klimaatplan van Cisco heeft dus duidelijk ook een lokale impact. Toch zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

Tags:
Leave a comment