BeLux Blog
Share

Kan ICT het land redden?


September 15, 2010


Dat Europa het competitief alsmaar moeilijker krijgt door concurrentie uit het oosten is intussen een understatement. België zal daar niet aan ontsnappen en onze huidige standstill helpt al helemaal niet…

Om het in deze omstandigheden eenvoudig te houden: er zijn twee domeinen waar Europa, en dus ook België, dringend moet verbeteren: innovatie en productiviteit. U hoort mij niet zeggen dat ICT dit kan oplossen, maar ik ben er wel van overtuigd dat wij opnieuw een significante bijdrage kunnen leveren. Meer investeren in ICT leidt onmiddellijk tot een meetbare verhoging van de productiviteit. Het Planbureau heeft het ons voorgerekend: investeringen in ICT zorgen voor de helft van onze economische productiviteitsgroei sedert het begin van de jaren ’80.

Dat wordt bevestigd in het jongste rapport van de Europese Commissie omtrent onze digitale competitiviteit. De London School of Economics heeft becijferd dat tien procent meer investeringen in ICT de Europese productiviteit met gemiddeld 0,23% optrekt.

Save to invest

Tegelijk moeten wij 25 miljard besparen. Bij Cisco noemen wij dat “save to invest”: hier besparen om daar te investeren en omgekeerd. In Diegem hebben wij zojuist 25% bespaard op onze kantoorruimte door flexibel te werken en dankzij het gebruik van allerlei collaboration-systemen zoals unified communication, WebEx en TelePresence.

Ik heb u wellicht al verteld dat mijn frequent flyer-kaart zo goed als leeg is, net zoals bij de meeste van mijn collega’s. Met deze en andere besparingen werken we productiever en kunnen we investeren in nieuwe markten en extra mensen. Wereldwijd werven wij momenteel duizenden mensen aan. Ook in België zijn wij volop aan het rekruteren.

Productieve overheid

Begrippen als innovatie en productiviteit worden meestal gebruikt in een bedrijfseconomische context (lees: de privé-sector) en nog veel te weinig in de publieke sector. Nochtans, als je het relatieve gewicht van de publieke sector bekijkt, dan ligt er een enorme opportuniteit om te innoveren, efficiënter te worden, te besparen en tegelijkertijd de dienstverlening te verbeteren. Besparingen tot 20% of 30% zijn realistisch. In het VK werkt men actief aan een G-Cloud om 3,2 miljard pond te helpen besparen; 20% van het werkbudget van de overheidsdiensten.

En wat gedacht van EnergyWise-netwerken in overheidsgebouwen om de elektriciteitsfactuur met 60% te reduceren? Of hoge-resolutievideo bij thuiswerken als alternatief voor vegeteren in files? Zeker in de thuiszorg zou het voor een significante besparing zorgen op het budget van gezondheidszorg. Dit zijn maar enkele voorbeelden waar de publieke sector dankzij innovatieve investeringen in ICT kan besparen en de burger een beter land bezorgen.

Iemand zin om met ons mee te werken?

Tags:
Leave a comment