BeLux Blog
Share

Innovatie cruciaal in economische heropleving


June 7, 2013


Onze prins Filip is nu al een weekje met ruim 200 Belgische ondernemers ‘on tour’ door Californië.  Vandaag mocht Cisco de delegatie ontvangen in zijn hoofdzetel in San José. Samen met VP’s Edzard Overbeek en Guido Jouret – een Belg! – gaf ik aan de handelsmissie onze visie en strategie mee en stond ik stil bij de belangrijkste economische en technologische trends, wereldwijd maar vanzelfsprekend ook in België. Innovatie was een belangrijk item op de agenda.

Zelfs al doorstond België de crisis redelijk goed; de zwakke lokale vraag en een trage exportgroei wegen op het economisch herstel, meldde de OESO in haar economische doorlichting van België. De organisatie voorspelde in haar recente ‘Economic Outlook’ een groei van 1,1% van het Belgische BBP, tegen een algemene OESO-groei van 2,3%. In de VS zien we onze business heropleven, dat is veelbelovend. Cisco’s resultaten zijn altijd een goede barometer voor de economie. Als die inderdaad 2 tot 3 procent kan groeien, zal de VS weer jobs creëren. In navolging zal ook Europa rechtveren en een Europese heropleving zal ook de Belgische groei aanzwengelen.

Daarom wil deze missie Belgische ondernemers in contact brengen met topbedrijven in onder meer Silicon Valley zodat ze ideeën kunnen uitwisselen, zakenrelaties aanknopen en nieuwe opportuniteiten aanboren. Bij Cisco investeren we jaarlijks ruim vier miljard in onderzoek en ontwikkeling om ons aanbod uit te breiden of te verbeteren zodat we nieuwe markten kunnen betreden of ons marktaandeel in de bestaande markten vergroten. Met een investering van 2,4% van het BBP in innovatie is België een middenmoter in de Europese innovatie-index.

Vorige maand haalde VBO-voorzitter Pieter Timmermans op Cisco Connect al de zwakke Belgische overheidsinvestering in innovatie en de moeilijke toegang tot durfkapitaal aan. Volgens hem verkopen we onze producten ook onvoldoende in het buitenland. De Europese Commissie berekende echter dat ruim 60% van de Belgische ondernemingen in 2012 wel degelijk innoveerde in producten, processen, marketing of de eigen organisatie. Enkel Duitsland scoort met bijna 80% nog beter. Het bewijst dat er groeipotentieel is in België.

Neem nu Cisco Connect, onze jaarlijkse hoogmis. Dit jaar namen ruim 500 Belgische klanten en partners vanuit Imagibraine deel aan deze pan-Europese conferentie en videoconferentie met ruim 4.000 deelnemers in tien landen. Cisco Nederland maakte er een leuk verslag van. Om van het ene land naar het andere over te schakelen en alles in haarscherp in hoge definitie in beeld te brengen, zou men tien volwassen zendwagens verwachten. Wel, dankzij onze video-ingenieurs in Kortrijk was er alleen een zendtoestel nodig ter grootte van een schoendoos.

Het is overigens niet hun enige glansprestatie. Onlangs mocht Cisco twee Technology & Engineering Emmy Awards in ontvangst nemen: een voor de ontwikkeling van digitale infrastructuur om televisiereclame in te voegen op de kabel en een tweede voor een nieuwe technologie voor ‘multi-room’ digitale videorecorders. Die systemen worden wereldwijd verkocht, maar ontwikkeld door onze vestiging in Kortrijk, die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling van digitale televisie.

Daarom ben ik ervan overtuigd dat Europese landen wel innovatief kunnen zijn, hoewel men soms het tegendeel beweert. In Noord-Europa heeft men altijd snel ingezet op vernieuwende technologieën. Ten bewijze: de networked readiness index wordt al jaren gedomineerd door de Scandinavische landen, plus Nederland. Groeilanden als Estland fietsen aan sneltempo het gat dicht. België lag in de index nooit ver achter en heeft een goed onderwijssysteem. In ons Kortrijks onderzoekscentrum voor video bewijzen we dagelijks dat we in België het ingenieurstalent hebben om vol in te zetten op innovatie.

Interneteconomie aan de basis van de economische heropleving

We wezen de Belgische ondernemers vandaag op een gigantische economische bron: het internet, dat almaar groter wordt. Door te investeren in internetinfrastructuur stimuleer je innovatie en jobcreatie, zegt de Boston Consulting Group. Voor elke ‘traditionele’ job die verloren gaat, geeft de interneteconomie er 2,6 voor in de plaats. Er liggen opportuniteiten voor het grijpen in gezondheidszorg, onderwijs, energiebeheer en het beheer van verkeersstromen. België is een klein land, maar heeft de hoogste verkeersdichtheid in Europa, met een geschat verlies van 2% van het BBP door fileleed.

We hebben de Belgische ondernemers vandaag meer informatie gegeven over de smart cities die we bouwen. Onder meer het Zuid-Koreaanse New Songdo City kwam aan bod, waar ‘onze’ John Baekelmans als CTO voor onze divisie Smart Connected Communities mee de lijnen heeft uitgetekend. Cisco plaatst er sensoren in roltrappen, in verlichting, in alles eigenlijk. Een voorbeeld: we installeren 1.600 publieke camera’s in New Songdo City. Als je de stad binnenrijdt, herkent de camera je nummerplaat. Meteen stuurt het systeem een signaal naar de verwarming of airco van je huis of kantoor. Zo staat je verwarming op stand-by wanneer nodig. Ook installeren we in elk huis een videoconferencingtoestel en verbinden we alle wagens en wegen. De kost voor openbaar vervoer en pay-as-you-drive fluctueert op die manier in functie van de drukte op de weg. Als je dan toch de wagen neemt, gidst een intelligent systeem je naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats. New Songdo City wordt gedreven door informatie en intelligentie.

Smart government

Ik hoor u al denken: Songdo wordt vanuit het niets opgebouwd en dan is het altijd makkelijker. Wel, een van Johns opdrachten is om de technologie zo aan te passen dat die ook kan gebruikt worden bij de ‘retrofit’ of de installatie in een bestaande stad. In Barcelona zijn we daar al mee bezig. Die stad pioniert nu met een initiatief dat ook in Brussel niet zou misstaan: het ‘Virtual Citizen Services Centre’. Burgers krijgen in een soort cabine toegang tot videocommunicatie en regelen er hun administratieve verplichtingen. De stad Barcelona wil haar inwoners op korte termijn ook bouwaanvragen laten indienen via zulke cabines. Die kan overal staan: in postkantoren, in shoppingcenters, in bibliotheken, enzovoort. Zulke oplossingen vereenvoudigen de werking in elke overheid. Het enige wat je nodig hebt, is een internetaansluiting.

Daarom investeert Cisco jaar na jaar 12% van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling. “If you don’t change, you get left behind”, zei onze CEO John Chambers onlangs in De Tijd. We zijn van mening dat het ‘Internet of Everything’ een markt van 14.400 miljard dollar vertegenwoordigt. Miljoenen jobs kunnen gecreëerd worden. Als België slim investeert, pikken we ons graantje mee.

 

 

 

 

Belgium

presenter

slide1  telepresence

Leave a comment