BeLux Blog
Share

Elk nadeel heb zijn voordeel


December 12, 2011Vandaag weten zelfs de Noren niet goed wat aan te vangen bij ijzel. Ik zit al enkele uren vast in Oslo met de stille hoop op een terugvlucht naar Brussel. Maar niet getreurd: nu ik hier toch rondhang, kan ik evengoed mijn blog nog eens spijzen.

publicServiceSummit2011‘k Heb anders wel een fantastische driedaagse achter de rug tijdens de tiende editie van onze Public Services Summit. Al tien jaar lang organiseert Cisco een topbijeenkomst voor de publieke sector, met eminente sprekers en even eminente deelnemers. De Summit valt altijd samen met de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, wat voor een heel speciale sfeer zorgt.

De topbijeenkomst gaat over vijf thema’s waaraan wij bijzondere aandacht besteden: centrale overheden, lokale overheden, veiligheid en defensie, gezondheidszorg en onderwijs. Rond elk van die thema’s ontvingen wij notoire sprekers, zoals de voormalige Mexicaanse president en econoom Ernesto Zedillo. Of Dr. Mohammed el-Baradei, het vroegere hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Ook op het programma staan interactieve workshops met een zeer actieve participatie, even goed live als op Twitter. Een ervan werd geleid door ons aller Frank Van Massenhove, die zelfs in het koude noorden erin slaagde de zaal in vuur en vlam te zetten. Ik had ook niets anders verwacht van Frank.

Er werd nogal wat gedebatteerd over het krimpende overheidsbudget -althans in Europa- en hoe wij daarmee moeten omgaan. Maar ook hier niet getreurd: ook dat nadeel heeft zo zijn voordelen, om een Nederlandse sportlegende te citeren. Alle sprekers -ik herhaal: allemaal- waren het er roerend over eens dat technologie een antwoord kan bieden op die budgettaire uitdaging.

telepresenceatthedeskWe hebben voorbeelden gezien van projecten, niet toevallig uit Denemarken, waar de dienstverlening op gemeentelijk vlak en in de gezondheidszorg er significant op vooruit is gegaan, ondanks een kleiner budget. Een vooruitgang die grotendeels te danken is aan een intensief en intelligent gebruik van video.

Zoals ik al twitterde tijdens de Summit, vond ik het spijtig dat er niemand uit het Brussels Gewest aanwezig was. De overgang van Irisnet I naar Irisnet II vormt de uitgelezen kans om Brussel naar een hoger niveau te tillen. Het niveau dat die grootstad verdient en nodig heeft als hoofdstad van Europa.

Het was dus meer dan boeiend in Oslo, niet in het minst tijdens de receptie op het stadhuis in aanwezigheid van de drie fantastische winnaressen van de Nobelprijs. Wij waren zeer vereerd dat we dit historische moment mochten bijwonen en ook oprecht ontroerd. Die terugvlucht die nu even op zich laat wachten nemen we er dan graag bij.

Tags:
Leave a comment