BeLux Blog
Share

Darwin op de werkvloer


September 28, 2011


Infographic of Cisco Connected World Technology Study

Infographic of Cisco Connected World Technology Study

Kunt u zich nog een bestaan zonder internet, laptop of smartphone voorstellen? Zoals ik hier eerder al eens opbiechtte, was mijn jeugd niet bepaald een groot digitaal avontuur. Dat neemt niet weg dat ik vandaag als digitale grootvader, en zeker in mijn job bij Cisco, al die handige technologie amper nog zou kunnen missen.

Wie dat helemaal niet meer zou kunnen, is de nieuwste generatie jongeren. Dat liet zich al raden, hoor ik u denken. Maar als technologieleverancier hebben wij graag wat meer zekerheid over zulke ingrijpende verschuivingen. Daarom besloten we het de jongeren in kwestie zelf te vragen.

Een online enquête die wij net voor de zomer lieten uitvoeren onder 2.800 studenten en jonge werknemers in 14 landen bracht enkele interessante feiten aan het licht. Zo blijkt een derde van de respondenten het internet even belangrijk te vinden als lucht, water, voedsel en andere menselijke basisbehoeften. Meer dan de helft beweert niet langer zonder te kunnen en noemt het internet “een integraal bestanddeel van hun leven”. Voor sommige jongeren is het zelfs belangrijker dan een wagen, een romantische date of uitgaan met vrienden. Ze zullen wel bijdraaien, mag ik hopen.

Online interacties

Om een bijzonder gekende singer-songwriter te citeren: the times are a-changin’. Terwijl vorige generaties nog de voorkeur gaven aan persoonlijke sociale contacten, ruilen de jongeren van nu die steeds vaker in voor online interacties. Meer dan een kwart van de ondervraagde studenten vindt het bijvoorbeeld belangrijker om bij te blijven op Facebook dan aanwezig te zijn op een fuif of muziek te beluisteren. Negen van de tien respondenten hebben een Facebook-profiel dat ze minstens één keer per dag checken of updaten. Een derde doet dat zelfs minstens vijf keer per dag.

Maar dan wordt het pas echt interessant, zeker voor HR-verantwoordelijken. De enquête bevestigt namelijk dat de grens tussen onze professionele en persoonlijke levenssfeer sterk aan het vervagen is. Zo zijn zeven op de tien jonge werknemers bevriend met managers of collega’s op Facebook. En meer dan tweederde van de jonge twitteraars volgen hun managers of collega’s via datzelfde kanaal.

Smartphones even populair als desktops

Ook het groeiende belang van mobiele toestellen wordt door de enquête bevestigd. Zo gebruikt één op vijf studenten een smartphone om toegang te verkrijgen tot informatie en entertainment. Daarmee zijn die toestellen nu al even populair als desktops. En doordat die smartphones steeds vaker opduiken op de werkvloer, zullen we mobiel werken misschien wat hoger op onze prioriteitenlijst moeten zetten.

De ervaring heeft mij geleerd dat je als bedrijfsleider zo’n nieuwe generatie werknemers maar beter ernstig kunt nemen. Hun attitudes, verwachtingen en gedragingen zullen een impact hebben op zo goed als alles. In de eerste plaats natuurlijk op je communicatie en rekrutering. Maar ook de beveiliging en zelfs het concurrentievermogen van je organisatie kunnen erdoor geraakt worden. Wie slim is, stemt zijn manier van werken tijdig af op die nieuwe realiteit. Met de resultaten van onze studie kan je daarbij alvast je voordeel doen om tijdig mee te evolueren. Anders sterf je misschien uit.

Detailled Report of Cisco Connected World Technology Study

Leave a comment