BeLux Blog
Share

2022: innovatie versnelt, maar moet duurzamer en inclusiever


March 10, 2022


In moeilijke tijden zien we vaak de grootste sprongen voorwaarts. Het niveau van digitalisering en innovatie is nog nooit zo hoog geweest als in de voorbije twee jaar. Technologie heeft nu een blijvende impact op hoe we werken en leven: via digitale apps of zorg, hybride werk of zelfs de metaverse. Veel meer dan voorheen is elke vernieuwing duurzaam en inclusief, om minder energie te verbruiken, meer mensen online te krijgen, of de privacy van mensen beter te beschermen.

Wat zijn de meest impactvolle technologieën in 2022? Hier zijn 6 voorspellingen voor het komende jaar:

  1. Nog meer edge processing

Naarmate de application economy groeit, verbinden moderne bedrijven zich steeds meer rechtstreeks met de eindgebruiker. Of het nu gaat om een particulier, bedrijf of zelfs machine to machine (M2M). Het ‘as-a-service’-model heeft bedrijven sinds het begin van de pandemie echt  overeind gehouden. Tegelijkertijd worden internettoepassingen ook de nieuwe ‘grens’ van zakelijke perimeters. Deze toepassingen laten gegevens over de hele wereld circuleren. Door met die data aan de slag te gaan, kunnen organisaties nieuwe inzichten destilleren. Dit vereist soms een centrale verwerking in een complex datawarehouse, maar dat is niet altijd nodig. Het verwerken van gegevens aan de edge is soms efficiënter, eenvoudiger, milieuvriendelijker en ook met meer respect voor de privacy. Inclusief door machine learning. Edge computing en edge AI worden meer en meer de orde van de dag.

  1. Geen inclusieve toekomst zonder ethische AI

Voor real-time gegevensverwerking hebben we de neiging om ons steeds meer te wenden tot artificiële intelligentie en machine learning-technologieën.. Voor elk stukje informatie moeten we echter rekening houden met eigendom, privacy en andere regels. Als het gaat om artificiële intelligentie, kan een ontwikkelaar bepaalde regels omzeilen met zijn eigen algoritmes om de resultaten te veranderen. Daarom hebben we een meer ethische vorm van AI nodig met transparante algoritmes. Op deze manier begrijpt iedereen hoe de inzichten tot stand zijn gekomen. Alleen door meer transparantie en een inclusieve ontwikkeling van algoritmes, met diverse teams, kunnen we een artificiële intelligentie bouwen die iedereen vertegenwoordigt.

  1. API’s en applicatie-integratie als hoeksteen van innovatie

Bedrijven laten zich voortdurend leiden door hun applicaties, hun data en de waarde die ze eruit halen. Uit deze gegevens proberen ze meer contextuele informatie te halen of complexe taken beter te automatiseren. Organisaties hebben zo de mogelijkheid om upstream corrigerende acties op te bouwen en bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen. Om dit te bereiken, moeten we open applicaties ontwikkelen die op een waarneembare en veilige manier verbinding maken met andere applicaties, via API’s die iedereen kan analyseren en gebruiken.

  1. Geen metaverse zonder universeel internet

Het internet helpt ons sociale en economische ongelijkheden te verminderen en tegelijkertijd gelijke toegang tot de wereldeconomie te bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om iemand in Botswana aan een baan in Frankrijk te helpen. In dit geval is een permanente en betrouwbare verbinding cruciaal, bij voorkeur tegen een lage prijs. Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen we een beter overzicht krijgen over de connectiviteit. In de toekomst zullen de verbindingen volledig transparant zijn, tussen elke cellulaire en wifi-verbinding, en binnenkort zelfs via LEO-satellieten.

  1. Een intuïtiever internet

In 2021 waren verschillende cyberaanvallen gericht tegen Belgische internetproviders. Verbindingen van externe medewerkers werden plots verstoord, waardoor ze hun werkapplicaties en tools niet of slechts gedeeltelijk konden gebruiken. In dergelijke gevallen stelt een intuïtief internet het netwerk in staat om potentiële storingen meteen te identificeren, mogelijk stroomopwaarts, en de oplossing van het probleem te automatiseren, terwijl via alternatieve paden een andere route wordt gevonden om een ononderbroken verbinding te houden. Dankzij ” Full-Stack Observability ” (FSO) kunnen verbindingsproblemen worden opgespoord zodra ze zich voordoen, en kan de informatie met de betrokken diensten worden gedeeld. Het concept van FSO is dat alle lagen tussen de gebruiker en zijn diensten en gegevens kunnen worden geanalyseerd: van netwerkconnectiviteit tot toepassingslagen, end-to-end en in real time, zelfs binnen gebruikerssessies.

  1. Een krachtiger internet als eerste stap naar quantum computing

Quantum computing en security zullen heel anders met elkaar verbonden zijn dan traditionele communicatienetwerken. Deze zenden bits en bytes uit om gegevens heen en weer te zenden. Quantumtechnologie berust op een in de kwantumfysica onverklaard verschijnsel: de verstrengeling van deeltjes waardoor zij informatie kunnen uitwisselen. Kwantumnetwerken zouden dus een nieuw soort onbreekbare verbinding tussen digitale apparaten kunnen vormen. Op die manier zullen wij beter beschermd zijn tegen fraude en inmenging. Een misdaadvrij internet, of in ieder geval één met minder cybercriminaliteit, klinkt als een goed vooruitzicht, nietwaar?

Tags:
Leave a comment