Cisco Poland Blog
Share

Nowe perspektywy rozwoju dla operatorów sieci komórkowych

- 9 October 2017

Rozwiązania mobilne zmieniają każdą branżę, od handlu detalicznego po branżę rozrywkową. Jest to część szerzej zakrojonego procesu cyfryzacji, który zmienia nasz świat i oferuje firmom nowe możliwości zdobywania przewagi nad konkurencją.

Różne organizacje starają się optymalnie wykorzystać gwałtownie zachodzące zmiany technologiczne. Operatorom sieci komórkowych także oferują one określone szanse.

Aby w pełni skorzystać z tych możliwości, operatorzy muszą skorzystać ze zbliżających się ogromnych zmian technologicznych, na nowo opracować strategie działania i rozważyć nowe modele biznesowe.

5G coraz bliżej

Jak wynika z analiz wskaźnika Cisco Visual Networking Index (VNI), ruch internetowy rośnie w ogromnym tempie: o 53% rocznie.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na rozwiązania mobilne pojawia się konieczność przejścia na kolejny etap rozwoju technologii mobilnych: standard 5G.

Jego wprowadzenie przewiduje się nie wcześniej niż w 2020 r., ale zmiana ta będzie mieć bardzo poważne konsekwencje. Komunikacja 5G będzie nie tylko szybsza niż 4G.

Z analiz VNI wynika, że wzrost ruchu sieciowego będzie spowodowany głownie przez Internet rzeczy (IoT), w którym zasoby będą przydzielane na podstawie „identyfikacji treści, użytkownika i lokalizacji”. Zasadniczo sprowadza się to do usług. Głównym celem wdrożenia standardu 5G jest bowiem ułatwienie wprowadzania i świadczenia nowych usług wymagających unikatowych funkcjonalności. Będzie to możliwe dzięki integracji różnych rodzajów łączności w ramach sieci ujednoliconego świadczenia usług, które będą oferować dostęp do wyjątkowych i praktycznych funkcjonalności. To coś więcej niż tylko zwiększona szybkość.

Jak operatorzy sieci komórkowych mogą wykorzystać te zmiany technologiczne?

To oczywiście wspaniałe wiadomości dla firm, które wykorzystują rozwiązania mobilne i IoT do udostępniania nowych usług i aplikacji mobilnych.

Co jednak z firmami, które zapewniają użytkownikom dostęp do Internetu komórkowego?

Choć ruch z urządzeń mobilnych zwiększa się o 53% rocznie, przychody operatorów sieci komórkowych (MNO) rosną znacznie wolniej: tylko o 2% na rok. Rodzi się więc pytanie: jakie możliwości oferuje wprowadzenie standardu 5G operatorom sieci komórkowych?

5G to nie tylko nowa technologia, która pozwoli operatorom unowocześnić nieco swoje sieci. To kolejny krok na drodze do cyfryzacji.

Standard 5G może pomóc operatorom działać sprawniej i lepiej obsługiwać klientów. Firmy, którzy wprowadzą standard 5G, mogą wyróżnić się na tle konkurencji i oferować swym klientom nowatorskie usługi. Co istotne, nowy standard da im także możliwość przekształcania ofert dzięki innowacjom i nowym modelom biznesowym.

Wydajniejsze działanie

Nowe technologie oprogramowania umożliwiają operatorom obniżenie kosztów operacyjnych (OpEx) związanych z siecią.

Jednym z takich nowych rozwiązań jest platforma Cisco Ultra Services.

Pozwala ona zwirtualizować wszystkie podstawowe funkcje usług mobilnych i zautomatyzować wdrażanie oraz udostępnianie usług. Platforma wykorzystuje przy tym technologie sieci definiowanych programowo (SDN) do dystrybucji przetwarzania pakietów podczas sterowania scentralizowanego. To zaś pozwala obniżyć koszty operacyjne (OpEx) nawet o 50%.

https://www.youtube.com/watch?v=tG12wP7hUJs&feature=youtu.be

Zdobywanie przewagi nad konkurencją

Te nowe technologie umożliwiają operatorom sieci komórkowych szybsze wdrażanie usług.

Ponadto ułatwiają i zmniejszają koszt tworzenia i testowania nowych usług, na przykład takich jak usługi zaprezentowane przez firmy Orange, Deutsche Telekom (DT) i SK Telecom z Korei Południowej na konferencji Mobile World Congress 2016.

Nowa definicja strategii i sposobu działania

Operatorzy sieci komórkowych szukają metod przekształcenia swojej działalności poprzez oferowanie usług firmom reprezentującym nowe, rozwijające się segmenty rynku, wykorzystanie technologii do zyskania przewagi nad konkurencją oraz szybsze wprowadzanie nowych usług.

Do tej pory operatorzy sprzedawali usługi głównie klientom prywatnym, jednak obecnie głównymi motorami wzrostu są przedsiębiorstwa.

Firma Cisco może pomóc operatorom sieci komórkowych wejść na rynek usług dla przedsiębiorstw, ponieważ posiada najlepsze relacje z firmami z całego świata, a przy tym dysponuje rozległą wiedzą i dużym doświadczeniem w zakresie tworzenia produktów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Co więcej, usługi chmurowe Cisco pomagają operatorom wprowadzać nowe usługi bez dokonywania ogromnych inwestycji w tworzenie własnych centrów danych i infrastruktury.

Dzięki temu operatorzy mogą działać w o wiele bardziej elastyczny i innowacyjny sposób, szybciej reagując na zmiany.

Zmiany przygotowujące do wprowadzenia standardu 5G

Jest zatem jasne, że wprowadzenie nowego standardu łączności to ogromna szansa zarówno dla operatorów sieci komórkowych, jak i dla ich klientów.

Aby wykorzystać tę szansę, operatorzy muszą tylko przeanalizować korzyści, jakie ich firmy mogą czerpać ze standardu 5G.

Przyszłość pokaże, komu udało się wprowadzić niezbędne zmiany, a komu nie.

Dowiedz się więcej o tym, co Cisco może zaoferować operatorom sieci komórkowych

Leave a comment

Share