Cisco Poland Blog
Share

5G, 5G… czemu wszyscy o tym mówią skoro 4G działa dobrze?


18 September 2017


Od parunastu lat pracujemy w Polsce ze wszystkimi operatorami telekomunikacyjnymi nad wdrożeniem coraz to nowszych technologii – w tym tych mobilnych. Patrząc dzisiaj na napis ‘LTE’ na swoim telefonie komórkowym i wiedząc, że praktycznie niezależnie od miejsca mogę wykonać bardzo dobrej jakości połączenie wideo z drugim końcem świata myślę, że przeszliśmy długą drogę.

A jednak… pamiętacie te wszystkie zupełnie nietrafione prognozy? Że 640kB wystarczy? Że świat to miejsce dla maksymalnie 2, może 3 komputerów?

Postępu nie da się zatrzymać. A naszego apetytu tym bardziej.

A zatem 4G to zaledwie kolejny krok w wykorzystaniu łączności bezprzewodowej. 5G nadchodzi i oznacza dużo więcej niż tylko więcej pasma.

Społeczeństwo połączone za pośrednictwem szerokopasmowej, mobilnej sieci 5G

We wrześniu ubiegłego roku działający przy ONZ Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) udostępnił swoją wizję społeczeństwa połączonego za pośrednictwem szerokopasmowej, mobilnej sieci 5G. Oznacza to połączenie ludzi, przedmiotów, danych, aplikacji, systemów transportu , miast w ramach inteligentnego, sieciowego środowiska komunikacji.

Ta ambitna wizja  odnosi się wprost do koncepcji Internetu Rzeczy  (IoT). Przewiduje się, że do 2021 r. połączenia M2M (Machine-to-Machine) będą miały 29-procentowy udział we wszystkich połączeniach mobilnych (3,3 miliarda).  Duży wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych, smartfonów, łączy wykorzystywanych przez urządzenia IoT przy rosnącej popularności treści wideo oraz zwiększającej się przepustowości sieci mobilnych spowodują, że ilość przesyłanych danych w najbliższych pięciu latach w Polsce wzrośnie 5-krotnie (Cisco Visual Networking Index). Już dzisiaj część z Was korzysta z komunikacji wideo ze swoich komórek w zasadzie nie zastanawiając się, czy jesteście podłączeni do WiFi.

ITU zaznacza, że międzynarodowa telekomunikacja mobilna (IMT) w coraz większym stopniu monopolizuje dostęp do komunikacji, informacji i rozrywki, a jej niespotykane tempo rozwoju sprawia, że możemy korzystać z połączeń, aplikacji i usług, których klika lat temu nikt sobie nawet nie wyobrażał.

Potrzebujemy zatem nowej technologii, która będzie mogła stanowić fundament tych wszystkich zmian.

Więcej niż szybszy standard 4G

Standard 5G jest więc czymś więcej niż standard 4G z nowym, szybkim interfejsem łączności bezprzewodowej. To kolejny krok w stronę społeczeństwa przyszłości połączonego za pośrednictwem szerokopasmowej, mobilnej sieci. Standard 5G musi obsługiwać nowoczesne usługi wykorzystujące różne formy łączności i zapewniać niespotykaną dotąd skalowalność — nie tylko w zakresie przepustowości, ale również różnorodności połączeń i urządzeń.

Świat jutra będzie bowiem koncentrować się na komunikacji między przedmiotami w takim samym (a może nawet większym) stopniu, jak na łączności między ludźmi, czy nawet między ludźmi a przedmiotami.

ITU podkreśla, że widoczny jest rozwój systemów, technologii i architektur obsługujących mobilne połączenia szerokopasmowe. Architektury wdrożeń są pomocne, jednak nie stanowią kompleksowych rozwiązań zwiększających efektywność i zakres wykorzystania łączności szerokopasmowej.

Operatorzy muszą więc nadal poszukiwać nowych sposobów na zwiększenie możliwości i przesuwanie granic technologii coraz dalej. Jak podkreślają przedstawiciele ITU, aby działania te przynosiły społeczne korzyści, muszą mieć odpowiednio szerokie spektrum.

Standard 5G gwarantuje, iż będziemy mogli nadal podążać drogą, którą zmierzamy obecnie.

Gotowość na 5G

Co możemy zrobić teraz, aby przygotować się na taką przyszłość? Przewidując przyszłe zmiany, Cisco pomaga operatorom telefonii komórkowej w realizacji wizji sieci gotowej na 5G, wykorzystującej analitykę, dynamicznej i opartej na wiedzy.

Wizja ta wymaga dostępu do elastycznej i programowalnej architektury mobilnej, która wykorzystuje wirtualizację i rozwiązania chmurowe, aby uzyskać dostęp do Internetu rzeczy i zasobów sieciowych.

Umożliwia ona dostawcom szybkie i łatwe wprowadzanie innowacyjnych usług, takich jak Voice over LTE (VoLTE), Licensed Small Cell, Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi), rozwiązania Wi-Fi dla dostawców usług (SPWi-Fi) czy analityka danych mobilnych.

Wszystko to jest możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązania Cisco Universal Intelligent Access połączonego z wiodącą pakietową siecią szkieletową, harmonizacją i dodatkowymi funkcjami mobilnymi oferowanymi w ramach rozwiązania Evolved Packet Core (EPC).

Co więcej, Cisco współpracuje już z firmami Ericsson, Intel i Verizon w celu stworzenia nowej generacji routera 5G.

Bardzo ważne jest, aby operatorzy sieci komórkowych zaczęli już teraz budować fundamenty dla tych zmian. To pozwoli im optymalnie wykorzystać nadchodzące szanse.

Dowiedz się więcej o korzyściach rozwiązań Cisco dla dostawców usług.

 

Leave a comment