Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Ingen skyer er like.


March 1, 2017


Det sies at alle skyene på himmelen er unike, ingen skyer er helt prikk like. Det vi vet er at det finnes i hovedsak 10 forskjellige skytyper. Noen avgir regn og sludd, andre gjør det ikke. Skytypene plasserer seg i ulike høyder, noen er nær jordoverflaten og andre finnes kun i høyere luftlag. Form og farge er også ulike, og sier noe om hvilken skytype det er.

Meteorologer bruker væratlas når de observerer skyer, dette er et bildeleksikon med skyer, og det første internasjonale skyatlaset kom ut i 1896.

Når du skal velge din skytjeneste for administrasjon av dine IT løsninger, så står du ovenfor de samme utfordringene som en meteorolog. Ingen skytjenester er prikk likk. Det finnes mange ulike varianter, flere enn 10! Derfor anbefaler vi at du setter sammen ditt eget skyatlas når du vurderer din neste skytjeneste for dine IT løsninger.

Observer leverandørene og skytjenestene deres.

ap22772

 

Er skytjenesten sikker? Er den stabil? Skalerer den etter våre behov? Hvordan oppdateres den? Hvor lagres mine data? Hvor går trafikkflyten? Hvor leveres tjenesten fra geografisk?

Dette er nyttige spørsmål å stille hver eneste leverandør du vurderer.

Meraki er en skyløsning fra Cisco som leverer Cloud Managed IT som en tjeneste. Dette er en plattform som støtter over 140.000 virksomheter hver dag med Cloud Managed IT av deres infrastruktur, fra trådløse aksesspunkter, telefoni, switcher, fysisk kameraovervåkning og sikkerhet, levert som en tjeneste fra Cisco sin skyløsning.

Cisco leverer Meraki Cloud Managed IT til alle mulige kunder innenfor de fleste vertikaler, og skalerer fra kunder med ett aksesspunkt til globale kunder som har 10.000-vis av Meraki aksesspunkter, switcher og sikkerhetsprodukter rullet ut på hundrevis av lokasjoner i flere verdensdeler.

Cisco tar sikkerhet og integriteten til våre kunder på alvor. Når du kjøper en skytjeneste og f.eks Cloud Managed IT fra oss så er det noen faktorer som allerede er tatt hånd om når du spør oss om

  1. Hvor er skytjenesten fysisk plassert?

Cisco Merakis kunder i Europa benytter seg av våre 3 datasentre, hvorav 2 er lokalisert i Tyskland og det 3 er plassert i Irland. Alle våre datasentre er tier-1, SAS70 type II / SSAE16 sertifiserte. Meraki tjenesten er underlagt regler og direktiv gitt av EU, og nettverksinformasjonen behandles og lagres kun på de europeiske lokasjonene. Med Merakis best practices implementert, kan kunder forhindre overførsel av noe om helst personlige data utenfor EU/EØS området.

  1. Hvilke oppetidsgarantier lover Cisco Meraki?

Meraki tilbyr 99.99% SLA, med trippel redundans mellom de 3 europeiske datasentrene. Det er 24/7 automatisk feildeteksjon, og samtlige servere i løsningen blir testet hvert 5. minutt fra ulike lokasjoner. Alle kunders management-informasjon og statistikk replikeres på tvers av lokasjonene i sanntid hvert 60. sekund, med full backup hver natt. Funksjonalitet opprettholdes når forbindelsen mellom tjenesten og lokal installasjon av Meraki instanser blir borte. Aksesspunkter og switcher vil fortsette å gi konnektivitet til sine klienter, VPN tuneller mellom brannmurene vil fortsette å fungere og brannmurregler og andre sikkerhetsregler virker selv om forbindelsen til skytjenesten forsvinner.

  1. Lagres våre data i Meraki-løsningen?

Brukerdata tar hverken veien gjennom løsningen eller blir lagret av Meraki. Trafikk kan heller ikke redirigeres gjennom løsningen. Kundens management, informasjon, statistikk osv er fullstendig isolert fra andre kunder og ligger på dedikerte løsninger.

  1. Hvordan skalerer og utføres oppdateringer av løsningen?

Meraki-løsningen skiller på på nettverksinformasjon og managementdata fra brukertrafikk. Management-trafikk (f.eks konfigurasjon, statistikk, monitorering og lignende) fra Meraki-enheter (trådløse aksesspunkter, swticher og brannmurer) går over en sikker Internett forbindelse til Meraki skytjenesten, mens brukerdata (web surfing, interne applikasjoner etc.) går ikke over denne forbindelsen, men direkte til sin destinasjon, enten lokalt eller over WAN.

Dette gir noen fordeler, som for eksempel ubegrenset ytelse fra Meraki-tjenesten. Det er ingen fare for sentrale kontrollere som kan bli flaskehalser i løsningen. Kunder med 1 eller 2 lokasjoner kan enkelt vokse til flere hundre lokasjoner og tusenvis av Meraki enheter uten at det går utover ytelse eller sikkerheten.

  1. Hvordan ivaretas sikkerheten?

Datasentrene er fysisk overvåket 24/7 med tilgangskontroll inkludert biometriske adgangssystemer for å hindre uvedkommende adgang. Alt av sensitiv data, som passord og lignende er krypterte og kan ikke dekrypteres. Trafikken mellom Meraki enheter lokalt og skytjenesten sentralt går over egne krypterte tunneler. Løsningen støtter fullt ut HIPAA / PCI. Sentralt fra skyen gjør Meraki det enkelt og kostnadseffektivt å rulle ut, monitorere og verifisere PCI kompatible løsninger på tvers av mange lokasjoner av ulik størrelse. Løsningen har 24×7 intrusion detection og er beskyttet av IP og port-baserte brannmurer. Fjerntilgang er begrenset via ip-adresser som verifiserer med public key (RSA), og kan ikke nås via passord tilgang. Administratorene blir automatisk varslet ved konfigurasjonsendringer, og samtlige datasentre i løsningen blir penetrasjonstestet hver eneste dag av uavhengig 3de part.

aq77064

Ingen skytjenester er prikk like. Vurderer du Cloud Managed IT for din virksomhet, enten for trådløst nettverk, sikkerhet, eller hele porteføljen inkludert switcher og fysisk kameraovervåkning er det viktig å vurdere kvalitet, sikkerhet, skalerbarhet, form og farge på skytjenesten, og ikke kun beskaffenheten på de fysiske lokale enhetene.

Når du setter sammen ditt skyatlas er dette noen faktorer som du bør vurdere. Din neste skytjeneste må være like sikker uansett hvor din virksomhet er i dag forretningsmessig, den må opprettholde integriteten og garantere for at den etterlever og opprettholder avtalt service nivå både i henhold til din virksomhets IT planer, og regionens lovverk hvor tjenesten leveres til.

Cisco Meraki gjør dette hver dag til nye og eksisterende kunder, les mer om Meraki Cloud Managed IT arkitekturen på https://meraki.cisco.com/products/architecture/ og delta på vårt neste webinar om Cloud Managed IT på https://meraki.cisco.com/webinars

 

Tags:
Legg igjen en kommentar