Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Full støtte til Microsofts personvernkamp!


November 4, 2015


Hvem har tilgang til dine data? Flere og flere tjenester leveres via internett og nettskyene er plattformer velegnet til dette formålet. Samtidig skaper nettskyene utfordringer. Når data flyttes mellom nettverk av nettskyer og datakraft produseres der vilkårene er mest gunstige blir brukerne usikre på hvem som har tilgang til personlige data.

I USA pågår nå en rettsak mellom amerikanske myndigheter og Microsoft. Saken omhandler et krav fra amerikanske myndigheter om innsyn i eposter lagret i Microsofts datasenter i Irland. Cisco har gitt sin støtte til Microsoft, gjennom en egen appell til domstolen. Og Cisco er ikke alene, med seg bak appellen er HP, Verizon, eBay, Salesforce og Infor. I tillegg har den Irske stat, Apple, ALCU, Electronic Frontier Foundation, Fox News, og NPR støttet Microsoft sitt standpunkt.

Dette er selvsagt en svært viktig prinsipiell sak for Microsoft, men også for alle andre som jobber med skybaserte tjenester – enten som tjenesteleverandører, utstyrsleverandører eller ikke minst som kunder.

Cisco baserer sitt standpunkt på følgende argumenter:

  • Det antas at amerikanske lover ikke skal gjelde utenfor amerikansk territorium hvor den amerikanske kongressen ikke eksplisitt har uttrykt dette som en intensjon eller hvor disse lovene er i betydelig konflikt med andre lands lover.
  • Myndighetspålegg av denne typen vil kunne resultere i at amerikanske tjenesteleverandører løper risiko for sivil- og strafferettslig forfølgelse i andre land.
  • Dersom kravet består, vil amerikanske myndigheter ignorere egne eksisterende avtaler (MLAT) samt Irlands selvstendighet som stat og gi andre nasjoner tilgang til data eid av amerikanske borgere og selskaper.
  • Selv om loven gir amerikanske myndigheter rett til å hente ut data fra selskaper som opererer i USA, bør ikke loven gi tilgang til data eid av Europeiske borgere som er kunde av slike selskaper.

Det blir spennende å følge med i denne sakens utvikling. Vi skjønner behovet for å kunne få tilgang til elektronisk kommunikasjon i kriminelle saker. Her må et felles rammeverk utarbeides for å lage gode internasjonale regler som både ivaretar personvernet og som regulerer datainnsyn på tvers av landegrenser. Kanskje blir denne saken utløsende eller en påskynder for utarbeidelsen av et slikt rammeverk.

cloud

Tags:
Legg igjen en kommentar

1 Comments

  1. Bra sak.Spennende utvikling ja.
    I dag har jeg levert fra meg så informasjon at jeg har INGEN oversikt over hvor mine persondata befinner seg, eller hva de blir brukt til. En åpenbar konsekvens er alle nyhetsbrev jeg mottar, fra selskaper jeg aldri har hørt om. Det er bare irriterende. Det blir fort litt mer dramatisk om persondataene plutselig blir brukt til å “rappe” meg – min identitet. Nå er det jo også kjent for allmenheten i Norge at vi er blant de mest naive i hele Europa, og her ligger mye av vår utfordring. Hva kan du og dere i Cisco feks gjøre for å heve vår skepsis til hvordan vi opptrer på Internett og til hvem vi gir fra oss vår egen persondata til.

    /Hans-Petter