Cisco Norway Blog | Cisco Norge Blogg
Share

Cisco Norge signerer Lederløftet for Mangfold og Inkludering


August 25, 2022


Leder for Cisco Norge, Trine Strømsnes forplikter seg til å gå foran som et godt eksempel for å sikre mangfold på arbeidsplassen.

– Vi er en stor teknologibedrift med 53 ulike nasjonaliteter, som er vant til å se verdien og styrken i hverandres ulikheter. Lederløftet er viktig for oss, fordi det bidrar til å synliggjøre at inkludering og mangfold er dypt forankret i i organisasjonen vår. Dette vil både styrke rekrutteringen, rigge oss for fremtiden og skape en enda mer inkluderende organisasjonskultur, sier administrerende direktør i Cisco Norge, Trine Strømsnes.

Administrerende direktør, Trine Strømsnes har signert Lederløftet på vegne av alle ledere og ansatte i Cisco Norge.

CEO Commitment Lederløftet for Mangfold og Inkludering) er et initiativ fra ODA og MAK, som samler fremoverlente ledere som tror på verdien av mangfold på arbeidsplassen. Målet er å skape en arena der bedrifter og organisasjoner kan dele kunnskap, diskutere ideer, utfordringer og løsninger for å skape et mer mangfoldig og inkluderende næringsliv. Så langt har 66 bedrifter innen 39 ulike næringer signert Lederløftet.

– Vi er veldig glade for å ha Cisco med på laget. Mangfold styrker verdiskapning, og bidrar til økonomisk og sosial bærekraft. Lederløftet forplikter ledere og beslutningstagere til å jobbe aktivt for å styrke organisasjonskulturen der alle har like muligheter for å lykkes, uavhengig  av bakgrunn, etnisitet, hudfarge, alder eller funksjonsnedsettelse, sier Kainaat Qaiser Mir, leder for “CEO Commitment” i ODA, Nordens største nettverk for mangfold i teknologi.

– Å utnytte potensialet til mangfoldet krever løsninger både i og på tvers av organisasjoner. Dette initiativet tar sikte på å bringe disse lederne sammen for å dele erfaringer og kunnskap, som vil gi organisasjoner bedre evner til å tiltrekke seg de beste talentene og skape inkluderende organisasjoner, sier Mahmoud S. Alaassar, leder for “CEO Commitment” i MAK.

 

Les mer om ODA og MAKs Lederløfte for Mangfold og Inkludering.

 

Tags:
Legg igjen en kommentar