Cisco Nederland
Deel

Een roadmap voor mijn netwerk, graag!


18 October 2016


‘Een roadmap voor mijn netwerk, graag.’ Dit verzoek zien we bij Cisco regelmatig voorbijkomen en dat zal voor u als Cisco-partner niet anders zijn. Het antwoord erop kunnen wij als ervaren professionals natuurlijk allemaal geven, door een assessment te doen van de huidige situatie en de gewenste situatie, waarna de gap ertussen wordt bepaald. Het resultaat zal nogal eens verschillen, uiteraard omdat iedere klantsituatie anders is. Maar ook: hoe bepalen we de stip op de horizon, hoe kijken we verder dan de mogelijkheden die huidige state-of-the-art technologie biedt?

Zeker voor klanten valt het niet mee om in de toekomst te kijken in een wereld waarin technologische mogelijkheden en toepassingen elkaar in rap tempo opvolgen. Dit vraagt om een holistische aanpak. Cisco DNA helpt daarbij door het stellen van de juiste vragen en inzichtelijkheid te bieden in de Network Readiness Assessment-tool.

Rol van het netwerk in bedrijfsvoering

Als onderdeel van de Digital Network Architecture bieden we met de tool een startpunt waarmee de klant zich kan voorbereiden op een discussie over de rol die het netwerk kan spelen in de bedrijfsvoering. Welke eisen zullen er op termijn aan de infrastructuur worden gesteld en in hoeverre voldoet de huidige infrastructuur hieraan? Voor het maken van een roadmap is uiteraard vervolgens een diepere assessment en aanvullend advies nodig; de gelegenheid bij uitstek voor u als Cisco-partner om uw meerwaarde te demonstreren.

Netwerk, DNA, Cisco DNA, Digital Network Architecture

Naast een overzicht van de ‘current state’ maakt het Network Readiness Assessment Report inzichtelijk hoe de klantsituatie zich verhoudt ten opzichte van peers in de markt.

Netwerk, DNA, Cisco DNA, Digital Network Architecture

Kortom: waardevolle informatie voor zowel de klant als voor u als partner! Voor meer info omtrent DNA check www.cisco.com/go/dna. Hier is tevens de Digital Network Readiness Guide beschikbaar, een e-book dat zeer nuttig is voor het in kaart brengen van de Digital Journey.

Reageer