Cisco Nederland
Deel

DVN kickstart voor Digitalisering


1 September 2017


Een interview met Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland

Interview met Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland

Waar staat DVN voor?
“DVN staat voor Digitale Versnelling Nederland. Het past in een door Cisco gesponsorde reeks investeringsprogramma’s in landen met een digitale agenda en waarvan Cisco denkt dat een investering op landniveau de digitalisering versnelt. Deze programma’s worden gesponsord door John Chambers, Executive Chairman van Cisco en de man die het bedrijf groot heeft gemaakt gedurende zijn 24 jaar als CEO van Cisco. Chambers ziet dat we nu aan het begin staan van een nieuwe, ingrijpende digitaliseringsgolf die hij met deze programma’s wil versnellen. Het programma voor Nederland heeft een looptijd van drie jaar en sluit aan bij de Digitale Agenda van de Nederlandse overheid. Ik zie het als een ‘kickstart’ voor verdere digitalisering om de innovatie, het onderwijs en de infrastructuur in ons land op een hoger niveau te krijgen.”

Wat gaat het Nederland opleveren?
“We zien op alle niveaus binnen de overheid commitment voor het programma. Wat DVN Nederland precies gaat opleveren gaan we samen met de overheid bepalen. Het doel is een concrete en substantiële bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Digitale Agenda. We hebben een aantal kernpunten benoemd waarop we ons gaan richten. Zoals educatie; het opleiden van 76.000 mensen voor ICT- en gerelateerde functies. En gezondheidszorg; 75% van de chronisch zieken moet de mogelijkheid krijgen om zelfstandig, 24×7 hun gezondheid te monitoren en via video contact te hebben met een zorginstelling.”

Cisco heeft in een aantal andere landen een vergelijkbaar investeringsprogramma. Wat zijn de redenen voor Cisco om nu voor Nederland te kiezen?
“Om te beginnen heeft Nederland een geweldige digitale infrastructuur om op verder te bouwen met de juiste applicaties. Daarnaast heeft Nederland met de Digitale Agenda duidelijke digitaliseringsambities. Ook kent Nederland een goede start-up cultuur, al kunnen de Nederlandse starters extra investeringen goed gebruiken. Verder is het van belang dat de leider van het land zich hard maakt voor digitalisering. Minister-president Mark Rutte is begin 2016 op bezoek geweest bij John Chambers en daarbij hebben zij de eerste contacten gelegd die tot het DVN-programma hebben geleid. Het programma is dan ook van meet af aan in overleg met de Nederlandse overheid tot stand gekomen.”

Nederland staat hoog in de ranglijsten (bijvoorbeeld van het World Economic Forum) van digitaal geavanceerde landen. Wat kan DVN toevoegen?
“Nederland staat weliswaar op die top 10 ranglijsten, maar is wel een paar plaatsen gezakt. We zitten in de middenmoot. Het doel van DVN is het versnellen van de digitalisering, zodat ons land weer een paar plaatsen stijgt. En waarom zouden we niet mikken op de toppositie?”

Wat zijn de speerpunten van DVN?
“DVN is gericht op drie gebieden: innovatie, onderwijs en infrastructuur. De infrastructuur is binnen DVN het belangrijkste gebied, dat is volgens ons echt de game changer! Daarnaast kijken we ook naar projecten binnen de gezondheidszorg en natuurlijk naar security en privacy, beide van essentieel belang voor alle gebieden. En voor al deze gebieden kan de volgende fase nu van start gaan. Alle benodigde technologie is beschikbaar, daarom is het nu ook het juiste moment om van start te gaan met DVN.”

Wat is de rol van de overheid in het investeringsprogramma?
“We vinden het heel erg belangrijk dat we met het programma op het goede spoor zitten. We overleggen dan ook voortdurend met de overheid. Daarnaast hebben we natuurlijk ook support en commitment nodig, en die hebben we gekregen. Om de volgende stap te zetten is beslist nauwe samenwerking nodig, een ecosysteem waarin alle betrokken intensief samenwerken.”

Wat is de omvang van het programma, ofwel: hoeveel gaat Cisco investeren?
“Dat is nu nog niet helemaal te zeggen, het hangt af van de daadwerkelijke projecten die we gaan doen, de uiteindelijke omvang van die projecten, etc. Het gaat in ieder geval om een significante investering voor de langere termijn. Die investering betreft niet alleen geld, maar ook mensen en middelen. Bovendien kunnen de overheid en onze partners ook gaan deelnemen en investeren. Dit alles maakt het onmogelijk om nu een bedrag te noemen.”

Wat betekent dit programma voor Cisco zelf?
“Door de digitaliseringsgolf ziet Cisco zijn business veranderen. Onze projecten worden veel groter en zijn veel meer gericht op het leveren van een directe bijdrage aan de business. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote dataplatforms en softwarelagen die uitwisseling van enorme hoeveelheden data mogelijk maken. Veel van de DVN-projecten zijn voor ons anders dan we tot nu toe meestal gedaan hebben. De disruptie gaat dus ook niet aan ons voorbij!”

Wat gebeurt er na drie jaar, krijgt het programma een vervolg?
“Ik zie DVN echt als een kickstart. Het resultaat daarvan zal tot andere business en andere businessmodellen leiden. Die zullen een sterk fundament vormen voor nieuwe economische activiteiten en nieuwe werkgelegenheid in Nederland.”

Wat betekent DVN voor u zelf?
“Dat DVN nu van start gaat betekent dat de Nederlandse Cisco-organisatie erg veel vertrouwen heeft gekregen van de top. Iedereen is dan ook zeer enthousiast over wat DVN teweeg gaat brengen! Ik ben er erg trots op dat we dit in Nederland voor elkaar hebben gekregen. Nederland is voor Cisco vaak een testmarkt voor de nieuwste technologieën, we zijn er erg ontvankelijk voor. En dan geldt noblesse oblige, wat voor ons betekent dat er ook een zakelijke uitdaging ligt!”

Meer weten? Lees verder op: www.cisco.nl/dvn

 

 

Reageer