Cisco Greece
Share

Full Stack Observability


17/02/2022


Διανύουμε μια περίοδο διευρυμένου μετασχηματισμού, η οποία έρχεται ως απόρροια της φυσικής τάσης που δρομολογείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και επιταχύνεται από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην κοινωνία και στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τόσο η επικοινωνία όσο και η συν-εργασία ενσωματώνονται με αυξανόμενους ρυθμούς σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, με τις αντίστοιχες πλατφόρμες και λύσεις, να βρίσκονται στο επίκεντρο σε κάθε συνεδρίαση στελεχών σε όλο τον κόσμο, στην πλειονότητα των κλάδων.

Ειδικά, λόγω της πανδημίας Covid-19 που πλήττει τον πλανήτη μας τα τελευταία 2 χρόνια, τα ΙΤ συστήματα των οργανισμών, δίνουν τον ρυθμό των χρονοδιαγραμμάτων με τις προσδοκίες για την αποτελεσματικότητά τους να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε αυτή τη νέα συνθήκη και τάξη πραγμάτων, οι έννοιες εξ’ αποστάσεως εργασία, τηλεκπαίδευση, υπηρεσίες τηλεϊατρικής είτε ακόμα και online shopping, βρίσκονται στην πρωτοκαθεδρία, “επιβάλλοντας” ένα νέο μοντέλο υβριδικής δραστηριότητας. Στο άμεσο μέλλον αρχίζει να παγιώνεται η τάση της μεταφοράς και προσφοράς σε ψηφιακή μορφή, εκείνων των δραστηριοτήτων που μπορούν να ολοκληρωθούν αποτελεσματικά και ποιοτικά σε αυτό το περιβάλλον.

Έτσι, οι επιχειρήσεις επενδύουν ταχύτατα σε καινοτόμα έργα με χρήση cloud τεχνολογιών, ΑΙ και ML για να αυτοματοποιήσουν ακόμη περισσότερο διαδικασίες και παράλληλα να αποκτήσουν διαυγή πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα. Επίσης, φαίνεται πως τα «κλασσικά» δίκτυα και κέντρα δεδομένων παίρνουν πλέον μια άλλη μορφή, είναι πιο distributed και siloed, γεγονός που οδηγεί πολλές φορές στην αύξηση του διαχειριστικού κόστος και στη δυσκολία του συντονισμού μεταξύ διαφορετικών ομάδων IT για  τον συντονισμό και τη λήψη κοινών αποφάσεων. Παράλληλα, οι εφαρμογές φαίνεται να γίνονται η «βιτρίνα» των επιχειρήσεων, καθώς είναι το 1-stop shop για την επικοινωνία και την άμεση εξυπηρέτησή των πελατών τους.

Για να καταφέρουν λοιπόν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες σε πολύ απαιτητικούς χρήστες, πρέπει να έχουν εποπτική γνώση του συνόλου της υποδομής που τις υποστηρίζει, ξεκινώντας από τις ίδιες τις εφαρμογές τόσο σε επίπεδο κώδικα, όσο και στις επί μέρους υποδομές που τις εξυπηρετούν, τα δίκτυα και την ασφάλειά τους.

Οι επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής έχουν αναγνωρίσει ότι η ικανότητα παρακολούθησης όλης της στοίβας IT είναι μεγάλη πρόκληση για τους οργανισμούς που υποστηρίζουν. Η απότομη αύξηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις στη λογική του κατεπείγοντος, ήρθε να προσθέσει ορισμένες ακόμα προκλήσεις στον τρόπο συνεργασίας των εσωτερικών ομάδων με έρευνες[1] οι οποίες έχουν διεξαχθεί στον κλάδο να καταδεικνύουν πως η πλειοψηφία των  συμμετεχόντων (89%) βρίσκονται υπό συνθήκες πίεσης στο εργασιακό τους περιβάλλον καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό (63%) να αναφέρει πως έχει αυξηθεί το επίπεδο σύγκρουσης με τους συναδέλφους σε συνθήκες διαχείρισης κρίσεων που έχουν να κάνουν με προκλήσεις τεχνικού χαρακτήρα.

Σε αυτές ακριβώς τις προκλήσεις έρχεται να δώσει λύσεις η Cisco μέσω μια ολιστικής προσέγγισης που ξεπερνάει τα όρια του siloed domain monitoring και προσφέρει full stack visibility, insights και actions. Ουσιαστικά, μετατρέπει τα σιλό δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες που παρέχουν στις ομάδες ΙΤ όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να καταφέρουν να προσφέρουν εξαιρετικές ψηφιακές υπηρεσίες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των συστημάτων τους, να βελτιστοποιήσουν το κόστος και την απόδοση ενώ παράλληλα να μεγιστοποιήσουν τα ψηφιακά επιχειρησιακά έσοδα.

Με την λύση Full Stack Observability (FSO), μπορούμε πλέον να συνδέσουμε τις πληροφορίες – από τα business analytics, έως τις real – time εμπειρίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες ή οι εργαζόμενοι, μέχρι το χαμηλότερο επίπεδο – κάνοντας monitoring τόσο το network performance όσο και τις υποδομές. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Η λύση FSO, εμβαθύνει ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για την προληπτική παρακολούθηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης, καθώς και τη διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο, πριν υπάρξουν επιπτώσεις στους χρήστες και την επιχείρηση.

Επιτυγχάνουμε λοιπόν, να δώσουμε ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης στις ομάδες DevOps, AppOps, NetOps και SecOps για να μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά βλέποντας το full stack των διαθέσιμων δεδομένων που υπάρχουν end to end. Αυτή η προσέγγιση δίνει στις ομάδες DevSecOps τα μέσα για να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπο της διασύνδεσης και επικοινωνίας όλων των υποδομών του IT, να διαμοιράσουν τις εργασίες για τυχόν ζητήματα ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, να οδηγήσουν τις ενημερώσεις λογισμικού, τις ενημερώσεις κώδικα και τις βελτιώσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες των χρηστών και των επιχειρήσεων.

Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση μια λύσης FSO προσφέρει βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των ψηφιακών χρηστών της επιχείρησης, καθώς μειώνει παράλληλα τον χρόνο απόκρισης των ομάδων ΙΤ, ενισχύοντας έτσι το uptime και το performance των εφαρμογών. Παράλληλα, μειώνει τα έξοδα της επιχείρησης καθώς συσχετίζει τις ανάγκες των εφαρμογών με τους διαθέσιμους πόρους ώστε να γίνεται optimized χρήση και να αποφευχθεί το overprovisioning, συνιστώντας, τέλος,  κοινή βάση συζήτησης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ΙΤ.

 


Το άρθρο γράφει η Εύη Κεχαγιά, Cisco Systems Engineer.

 

 

 

 

[1] https://www.appdynamics.com/resources/reports/rise-of-full-stack-observability

Tags